Trein Maastricht-Aken, Arriva, Drielandentrein (foto René Hameleers, Arriva)

‘NMBS heeft geen plannen voor een eigen Drielandentrein’


Voordat de Drielandentrein tussen Luik, Maastricht, Heerlen en Aken daadwerkelijk kan gaan rijden, moeten er nog een aantal vraagstukken worden opgelost, maar volgens Arriva en NMBS is er geen sprake van dat een Nederlandse en een Belgische vervoerder elkaar gaan beconcurreren op dezelfde lijn.

Eerder deze maand leidde een bericht in dagblad De Limburger tot Kamervragen. Terwijl de treinen van Arriva België niet in mogen, omdat het juiste beveiligingssysteem ontbreekt, zou de NMBS zelf plannen hebben om op de lijn tussen Luik, Maastricht en Aken te gaan rijden. NMBS zegt weliswaar de mogelijkheden voor een halfuursdienst tussen Luik en Maastricht te hebben onderzocht, maar geen concrete plannen in die richting te hebben. Van doorrijden naar Aken zou helemaal geen sprake zijn.

“In het kader van ons Vervoersplan 2020 is er gekeken of er in plaats van een keer in het uur, zoals we nu doen, ook ieder half uur een trein kan rijden tussen Luik en Maastricht”, legt NMBS-wooordvoerder Bart Crols uit. “Het is een van de elf studies die we gedaan hebben naar nieuwe mogelijkheden. Het is slechts een studie op verzoek van verschillende partijen. We blijven in gesprek met Arriva en alle betrokken partijen omdat we geloven in de Drielandentrein, maar eerst moet het materieel aan de eisen voldoen.”

Regionaal vervoer

Ook Arriva laat desgevraagd weten dat NMBS helemaal niet werkt aan een voorstel voor een eigen Drielandentrein, maar enkel studeert op een visie voor regionaal vervoer rondom Luik. “De NMBS geeft juist aan haar medewerking te willen verlenen aan de Drielandenlijn, dat geldt overigens ook voor de NS”, aldus Arriva woordvoerder Roos Zevenboom. De vervoerder zegt een halfuurlijkse grensoverschrijdende verbinding door de NMBS vanuit België naar Maastricht toe te juichen. Deze zou volgens Arriva ook prima in de RE 18 Drielandentrein in te voegen zijn.

Drielandentrein Maastricht Aachen Luik

Het grootste struikelblok voor het starten van de lijn is tot nu toe de toelating van het Flirt-materieel van Arriva op het Belgische spoor. De Stadler-treinen moeten voorzien worden van ETCS. In Nederland en Duitsland is er een ontheffing verleend in afwachting op een definitief besluit over ERTMS (waar ETCS deel van uitmaakt), maar België houdt vast aan de Europese regels. Verder meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de betrokken vervoerders (NS, Arriva en NMBS) nog afspraken moeten afronden over onder andere exploitatie. Op station Visé vlak over de grens tussen België en Nederland moet nog een perron worden aangepast en er moet nog een capaciteitsaanvraag worden gedaan en afgehandeld. Over deze vraagstukken wordt deze zomer Bestuurlijk Overleg gevoerd tussen België en Nederland.

Duitsland is geen probleem

Arriva schafte voor deze internationale treinlijn acht Flirt 3C-treinen van Stadler aan. Dit materieel is geschikt voor het rijden op drie verschillende spanningen en voorzien van drie veiligheidssystemen, zoals die nu in de landen operationeel zijn (ATB, Indusi en TBL1+). De inbouw van ETCS/ERTMS wordt voorbereid. Vanuit Duitsland zijn er geen bezwaren tegen de treinen van Arriva. De Drielandentrein functioneert daar volgens de vervoerder prima.

Arriva, ILT, het ministerie van IenW en Stadler hadden op 1 juni alle laatste plooien gladgestreken waardoor de formaliteiten geen belemmering meer vormen voor het kunnen blijven rijden van de treinen. “We zijn blij dat ILT haar goedkeuring voor de treinen heeft doorgezet. Daarmee is ook de toelating van de treinen in Duitsland gewaarborgd”, aldus Arriva. “We rijden de trein nu in twee landen. Voor de toelating van het materieel in België wordt door België het ERTMS veiligheidssysteem geëist. We kennen de voorwaarden die de Belgische overheid stelt en daar wordt door de betrokken partijen in Nederland aan gewerkt.”

ERA

Een mogelijke oplossing voor het probleem van de toelating van het Nederlandse materieel in België zou een Europese goedkeuring door de nieuwe centrale Europese toelatingsinstantie ERA geweest kunnen zijn. Ware het niet dat België in tegenstelling tot Bulgarije, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië en Slovenië, pas in 2020 over gaat op de erkenning van ERA.

Lees ook:

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

7 reacties op “‘NMBS heeft geen plannen voor een eigen Drielandentrein’”

Raymond Van Den Hoven|11.07.19|13:03

jammer dat op het kaartje Luxemburg weer “vergeten” wordt. Vanuit Maastricht/Heerlen en Luik elke 2 uur bereikbaar en een stuk vlotter dan via Köln en Trier. En via Luxemburg is er aansluiting op TGV’s naar Straatsburg.

Raymond Van Den Hoven|11.07.19|13:04

Jammer dat op het kaartje bij de zuidelijke groene streep Luxemburg weer “vergeten” wordt. Vanuit Maastricht/Heerlen via Gouvy veel sneller te bereiken dan over Köln. En via Luxemburg ook aansluiting op de TGV naar Straatsburg en verder.

Cherrypie|11.07.19|14:49

Een mooi artikel! Ik vind het overigens ongeloofwaardig dat NMBS nu stelt helemaal niet te willen concurreren. Waarom zou men dan geld stoppen in een onderzoek naar een halfuursdienst tussen Liers en Maastricht als men zo graag samenwerkt met Arriva? Arriva heeft immers nooit gezegd naar Liers te willen rijden. Iets klopt hier niet… Hun eerste reactie (misschien concurreren) tegenover De Limburger wijkt namelijk wel erg af van hun tweede reactie (helemaal niet concurreren) op Spoorpro.nl

kees boer|11.07.19|16:48

Ik zie er in deze opzet niets in,het zou beter zijn een intercity Eindhoven – Heerlen – Aken – Keulen ,vanuit Luik naar Aken is al een directe verbinding en de bus van Maastricht naar Aken voldoet wel,rechte lijn en elk kwartier,het meest zie ik in een regelmatige dienst Maastricht met Luxemburg

Arco Sierts|11.07.19|17:07

Ik stel op grond van [Verordening (EU) 2016/919 Bijlage ‘Technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het spoorwegsysteem in de Europese Unie’ paragraaf 7.4.2. Treinapparatuur]
… vast dat de hierboven gedane bewering feitelijk onjuist is.

Arco Sierts|11.07.19|17:08

Paragraaf 7.4.2.1 stelt namelijk:
> 2. De eis dat de voertuigen uitgerust zijn met ETCS geldt niet voor:
[…]
> 3. andere nieuwe voertuigen die niet voor exploitatie op hogesnelheidslijnen zijn bedoeld;
[…]
> b) bedoeld zijn voor grensoverschrijdend verkeer buiten het TEN, d.w.z. treinen die rijden tot het eerste station in een buurland of tot het eerste station waar aansluitingen beschikbaar zijn naar verdere bestemmingen in dat buurland.

De EU stelt die eis dus NADRUKKELIJK NIET.

Stephan Lucassen|12.07.19|23:34

Dvis stelt die eis wel…….

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.