Treinverkeer valt uit door storm, station Tilburg

Meer bewustzijn, samenwerking en urgentie nodig voor klimaataanpassing

Bedrijven in de spoorsector en andere belanghebbenden doen mee in de strijd tegen klimaatverandering en voeren aanpassingen door om weerbaarder te worden te midden van extreem weer. Maar een algeheel klimaatbewustzijn betekent niet automatisch dat er dezelfde mate van urgentie is, zeiden panelleden woensdag tijdens RailTech Europe 2022.

Woensdagmiddag spraken Keir Fitch, hoofd van de unit Rail Safety & Interoperability van de Europese Commissie, TU Delft professor Rob Goverde en Roland Nolte van het Institute for Futures Studies and Technology Assessment samen met Carina Hermann, wetenschapper bij het German Centre for Rail Traffic Research, en de climate adaptation manager van Network Rail David Quincey over een weerbare spoorsector.

‘Bestrijding niet hetzelfde als aanpassing’

Volgens Hermann is er verschil tussen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en je daadwerkelijk aanpassen aan de nieuwe realiteit van extreem weer dat vaker voorkomt. “Als je het eerste doet betekent niet per definitie dat je ook het laatste doet. Het verschil tussen beiden lang niet altijd duidelijk. Als je daar niet over nadenkt neem je mogelijk niet de juiste besluiten.”

Fitch ziet dat de spoor sector nog vooral bezig is met het terugdringen van schadelijke uitstoot en het inkrimpen van de CO2-voetafdruk. “Hoewel dat belangrijk is, betekent het niet per definitie een aanpassing. Wat daarbij ook niet helpt is dat klimaataanpassing moeilijk en kostbaar is. Dure programma’s liggen politiek vaak lastig.”

Nolte constateert daarbij dat bedrijven vaak nog geen climate adaptation manager hebben of slechts gedeeltelijk voorbereid zijn. “Organisaties gaan nog vaak reactief te werk. De kennis en kunde over het onderwerp zit bovendien opgedeeld bij verschillende afdelingen terwijl en een brede langetermijnvisie nodig hebt.”

Dat niet iedereen op dezelfde manier in de wedstrijd zit, ziet ook Quincey. “Fabrikanten van rollend materieel hebben een ander perspectief op de dreiging van klimaatverandering dan spoorbeheerders”.

Hoe je tot een oplossing komt, is daarom ook anders, vult Nolte aan. “Als je vooral stevigere baanlichamen wilt, dan is het een centenkwestie, maar het kan net zo goed een kwestie van inzicht, eigen instelling en interne organisatie zijn.”

‘Wie kan wat wanneer doen’

De panelleden waren in overeenstemming over het gegeven dat de algemene koers van de sector de juiste is. Maar het tempo waarin men in de juiste richting beweegt, valt tegen. Er is volgens het panel (te) weinig coördinatie vanuit Brussel, terwijl dit misschien wel zou moeten. De Europese regels voor de sector zullen immers aangepast worden. “Een ander klimaat dicteert dat er andere regels komen”.

“Om een inhaalslag te maken, moet je eerst duidelijk hebben wie wat wanneer kan doen. Qua industriestandaarden lopen we duidelijk achter”, zei Nolte.

Quincey is het ermee eens dat er standaarden nodig zijn, maar vraagt zich af of deze universeel toepasbaar kunnen zijn: “Kan hetzelfde worden doorgevoerd in Schotland als in delen van Italië?

Dat er vooruitgang geboekt moet worden, is het andere waar het panel het over eens is. “De komende tien jaar krijgen meer bedrijven vaker met meer extreem weer te maken. Dat zou mensen en bedrijven bewust moeten maken van het probleem en voor een mate van urgentie moeten zorgen”, aldus Goverde.

Hermann hoopt dan ook dat het lopende decennium in het teken zal staan van het invoeren van nieuwe maatregen, ook op momenten en in landen waar de politieke wil ontbreekt of waar maatregelen (nog) niet hoeven.

Dit artikel is afkomstig van RailTech.com, de Engelstalige zusterpublicatie van SpoorPro.

Lees verder:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Nick Augusteijn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.