Europese Commissie roept 2021 uit tot Jaar van het Spoor

Om de spoorsector een duwtje in de rug te geven en de trein te promoten als duurzaam transportmiddel, roept de Europese Commissie 2021 uit tot het Jaar van het Spoor. Hiervoor wil de Commissie volgend jaar een reeks evenementen, campagnes en andere initiatieven organiseren. Het plan moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

Het uitroepen van een jaar van het spoor en dan uitgerekend in 2021 is volgens de Commissie nodig om de modernisering van het spoor te versnellen. Dat is hard nodig om de populariteit van de trein als alternatief voor minder duurzame modaliteiten te vergroten, vindt Brussel. Het Jaar van het Spoor moet helpen om de voordelen van het spoor voor de Europese bevolking, het bedrijfsleven en het klimaat onder de aandacht te brengen. En daarnaast te benadrukken welke uitdagingen er nog zijn om een echt Europees spoornet zonder grenzen te realiseren.

Politieke cohesie

“Er bestaat geen twijfel over dat vervoer per spoor enorme voordelen biedt op een groot aantal vlakken: te weten duurzaamheid, veiligheid, zelfs snelheid wanneer het georganiseerd en ontwikkeld wordt volgens de uitgangspunten van de 21e eeuw”, zegt Euro-commissaris voor Transport Adina Vălean. “Maar het spoornet heeft ook een diepere betekenis: het verbindt de Europese Unie niet alleen in fysieke zin. Het bouwen van een coherent en functioneel netwerk in heel Europa is een oefening in politieke cohesie. Het Europese Jaar van het Spoor is geen willekeurig evenement. Het komt precies op het moment dat de EU een grote behoefte heeft aan dit soort gezamenlijke initiatieven.”

Als een van de meest duurzame en veilige vorm van vervoer zal het spoor een hoofdrol gaan spelen in het toekomstige mobiliteits-systeem van Europa, verwacht de Commissie. “Het spoor is niet alleen milieuvriendelijk en energie-efficient, het is ook de enige modaliteit die sinds 1990 vrijwel continue zijn CO2 emissies heeft teruggebracht. Dit terwijl tegelijkertijd de transportvolumes zijn toegenomen.”

2021 zal sowieso een belangrijk jaar zijn voor de spoorsector. Het wordt het eerste jaar waarin de wetgeving uit het Vierde Spoorwegpakket voor de hele EU geldt. Verder viert de sector in 2021 een aantal belangrijke mijlpalen. Het is dan onder meer twintig jaar geleden dat het Eerste Spoorwegpakket het licht zag, de eerste spoorverbinding tussen twee Europese hoofdsteden (Brussel-Parijs) blaast 175 kaarsjes uit, de TGV bestaat veertig jaar en de ICE dertig jaar. Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van het plan door het Europees Parlement koos het internationale kunstfestival EUROPALIA het spoor al als thema voor 2021. Het festival zal een actieve bijdrage leveren aan een breed scala aan activiteiten dat plaats gaat vinden in het kader het van het Europese Jaar van het Spoor.

Green Deal

Het in december vorig jaar door de Europese Commissie gepresenteerde klimaatplan Green Deal zal ook een belangrijke rol krijgen tijdens het Jaar van het Spoor. Met behulp van de Green Deal wil Europa tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. 25 procent minder in 2030, 65 procent in 2040 en 100 procent minder in 2050. Deze laatste mijlpaal houdt in dat de EU transportsector volledig koolstof-neutraal moet zijn.

Omdat de transportsector goed is voor een kwart van de broeikasgassen in de EU, zal deze sector een cruciale rol spelen bij het bereiken van dit doel. Als onderdeel van de European Green Deal, werkt de Commissie op dit moment aan een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit die de uitstoot van alle modaliteiten moet terugdringen. De prioriteit ligt hierbij bij het verplaatsen van een groot deel van de 75 procent van het binnenlands transport die nu over de weg gaat naar het spoor of het water.

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.