Hanzelijn met het station Kampen in aanbouw, foto: Freddy Schinkel

Eén leverancier gaat eerste zeven baanvakken met ERTMS uitrusten

Eén leverancier zal de eerste zeven baanvakken op het Nederlandse spoor de komende jaren met ERTMS uit gaan rusten. Met dit besluit volgt het programmabureau ERTMS aanbevelingen op van adviesbureau Boston Consulting Group. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven meldt in de begeleidende Kamerbrief bij de Negende voortgangsrapportage ERTMS, waarin dit besluit wordt gemeld, dit te steunen.

Eerder was het programmabureau ERTMS nog van plan om het eerste deel van de installatie van het Europese beveiligingssysteem, dat tot 2030 loopt, in twee percelen aan te besteden. In die plannen werd echter nog gedacht dat voor de 2,4 miljard euro die voor deze fase beschikbaar is gesteld, twaalf baanvakken konden worden omgebouwd. In een kostenraming die in mei van dit jaar naar buiten is gebracht, werd het aantal baanvakken bijgesteld naar zeven à acht.

Leveranciers en kosten

“Uit de heroverweging blijkt dat direct starten met twee leveranciers extra complexiteit toevoegt. Voor ProRail betekent dit bijvoorbeeld een dubbele belasting op inzet van capaciteit en middelen”, aldus de staatssecretaris. Op langere termijn zou echter het risico van de afhankelijkheid van één leverancier zwaarder wegen.

De eerste fase van de uitrol loopt tot 2030. Voor de tweede fase van het uitroltraject tot 2050, kunnen er volgens de bewindsvrouw meer leveranciers worden gecontracteerd. In juli van dit jaar werd bekend dat voor de periode tot 2050 één miljard extra nodig is, bovenop de 2,4 miljard euro.

Een nieuwe kostenberekening van ProRail wijst uit dat een landelijke uitrol van ERTMS, inclusief de eerste zeven baanvakken en inclusief het beheer en onderhoud, tot 2050 6,5 tot 7 miljard euro zal kosten. Het ministerie van Infrastructuur trekt jaarlijks ruim 2 miljard euro uit voor het spoor. Onder dit budget valt het beheer, onderhoud en vernieuwing van het spoor. Als ERTMS er eenmaal ligt, zal dit onder het reguliere spooronderhoud gaan vallen.

Proefbaanvak

Uit de voortgangsrapportage blijkt verder dat er een proefbaanvak op de Hanzelijn komt. Dat gebeurt voorafgaand aan de ingebruikname van het eerste ERTMS-baanvak tussen Kijfhoek en Roosendaal. Het proefbaanvak geeft de spoorsector de mogelijkheid om ervaring op te doen, voordat de belangrijke spoorgoederencorridor van ERTMS wordt voorzien.

“Redenerend vanuit het proefbaanvak op de Hanzelijn, betekent dit dat OV-SAAL, Amsterdam-Utrecht, Utrecht-Meteren en Meteren-Eindhoven worden voorzien van ERTMS. Daarnaast wordt de corridor Kijkfhoek-Roosendaal naar de grensovergang met België onder ERTMS gebracht en daarna de Brabantroute, inclusief de grensovergang bij Venlo met Duitsland.”

HSL-Zuid

Van Veldhoven stelt dat met de keuze voor OV-SAAL en Roosendaal-Den Bosch de HSL-Zuid aan de noord- en zuidkant wordt aangesloten op het ERTMS-netwerk. Daarmee kunnen volgens haar reizigerstreinen via de HSL-Zuid profiteren van deze uitrol. “Dit sluit aan bij de langetermijnvisie HSL van NS en ProRail”, aldus de bewindsvrouw.

De staatssecretaris laat daarbij onvermeld dat NS en ProRail in de langetermijnvisie voorstellen om station Rotterdam voor 2030 om te bouwen naar ERTMS Level 2, Baseline 3. Dit voorstel heeft ze afgewezen. Op dit moment is de HSL-Zuid uitgerust met ERTMS Level 2, Baseline 2.3.0. De zeven geselecteerde baanvakken worden met ERTMS Level 2, Baseline 3 uitgerust, waardoor Rotterdam een eiland wordt. Op de HSL-Zuid leiden de overgangen naar andere beveiligingssystemen tot slechtere prestaties op het spoor, iets wat ProRail en NS willen veranderen.

Missing link

Eerder werd het baanvak Eindhoven-Venlo ook uit de plannen gelaten waardoor het een eiland dreigde te worden, maar dit baanvak wordt nu wel opgenomen in de uitrolplannen. Station Rotterdam lijkt nu de nieuwe ‘missing link’ (zie kaart onderaan artikel) van het ERTMS-uitrolprogramma te zijn geworden.

“In vergelijking met de uitrolvolgorde uit 2016 zullen vanwege de technische complexiteit voor 2030 geen grote emplacementen, zoals Amsterdam, Utrecht of Rotterdam Centraal van ERTMS worden voorzien. Het sluit aan bij de aanbeveling van BCG deze nu geen onderdeel te laten zijn van de programmabeslissing en hiermee te wachten totdat er meer ervaring is opgedaan”, schrijft Van Veldhoven. In de eerste helft van 2019 wordt de programmabeslissing voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Lees hier de volledige voortgangsrapportage.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Eén leverancier gaat eerste zeven baanvakken met ERTMS uitrusten | SpoorPro.nl
Hanzelijn met het station Kampen in aanbouw, foto: Freddy Schinkel

Eén leverancier gaat eerste zeven baanvakken met ERTMS uitrusten

Eén leverancier zal de eerste zeven baanvakken op het Nederlandse spoor de komende jaren met ERTMS uit gaan rusten. Met dit besluit volgt het programmabureau ERTMS aanbevelingen op van adviesbureau Boston Consulting Group. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven meldt in de begeleidende Kamerbrief bij de Negende voortgangsrapportage ERTMS, waarin dit besluit wordt gemeld, dit te steunen.

Eerder was het programmabureau ERTMS nog van plan om het eerste deel van de installatie van het Europese beveiligingssysteem, dat tot 2030 loopt, in twee percelen aan te besteden. In die plannen werd echter nog gedacht dat voor de 2,4 miljard euro die voor deze fase beschikbaar is gesteld, twaalf baanvakken konden worden omgebouwd. In een kostenraming die in mei van dit jaar naar buiten is gebracht, werd het aantal baanvakken bijgesteld naar zeven à acht.

Leveranciers en kosten

“Uit de heroverweging blijkt dat direct starten met twee leveranciers extra complexiteit toevoegt. Voor ProRail betekent dit bijvoorbeeld een dubbele belasting op inzet van capaciteit en middelen”, aldus de staatssecretaris. Op langere termijn zou echter het risico van de afhankelijkheid van één leverancier zwaarder wegen.

De eerste fase van de uitrol loopt tot 2030. Voor de tweede fase van het uitroltraject tot 2050, kunnen er volgens de bewindsvrouw meer leveranciers worden gecontracteerd. In juli van dit jaar werd bekend dat voor de periode tot 2050 één miljard extra nodig is, bovenop de 2,4 miljard euro.

Een nieuwe kostenberekening van ProRail wijst uit dat een landelijke uitrol van ERTMS, inclusief de eerste zeven baanvakken en inclusief het beheer en onderhoud, tot 2050 6,5 tot 7 miljard euro zal kosten. Het ministerie van Infrastructuur trekt jaarlijks ruim 2 miljard euro uit voor het spoor. Onder dit budget valt het beheer, onderhoud en vernieuwing van het spoor. Als ERTMS er eenmaal ligt, zal dit onder het reguliere spooronderhoud gaan vallen.

Proefbaanvak

Uit de voortgangsrapportage blijkt verder dat er een proefbaanvak op de Hanzelijn komt. Dat gebeurt voorafgaand aan de ingebruikname van het eerste ERTMS-baanvak tussen Kijfhoek en Roosendaal. Het proefbaanvak geeft de spoorsector de mogelijkheid om ervaring op te doen, voordat de belangrijke spoorgoederencorridor van ERTMS wordt voorzien.

“Redenerend vanuit het proefbaanvak op de Hanzelijn, betekent dit dat OV-SAAL, Amsterdam-Utrecht, Utrecht-Meteren en Meteren-Eindhoven worden voorzien van ERTMS. Daarnaast wordt de corridor Kijkfhoek-Roosendaal naar de grensovergang met België onder ERTMS gebracht en daarna de Brabantroute, inclusief de grensovergang bij Venlo met Duitsland.”

HSL-Zuid

Van Veldhoven stelt dat met de keuze voor OV-SAAL en Roosendaal-Den Bosch de HSL-Zuid aan de noord- en zuidkant wordt aangesloten op het ERTMS-netwerk. Daarmee kunnen volgens haar reizigerstreinen via de HSL-Zuid profiteren van deze uitrol. “Dit sluit aan bij de langetermijnvisie HSL van NS en ProRail”, aldus de bewindsvrouw.

De staatssecretaris laat daarbij onvermeld dat NS en ProRail in de langetermijnvisie voorstellen om station Rotterdam voor 2030 om te bouwen naar ERTMS Level 2, Baseline 3. Dit voorstel heeft ze afgewezen. Op dit moment is de HSL-Zuid uitgerust met ERTMS Level 2, Baseline 2.3.0. De zeven geselecteerde baanvakken worden met ERTMS Level 2, Baseline 3 uitgerust, waardoor Rotterdam een eiland wordt. Op de HSL-Zuid leiden de overgangen naar andere beveiligingssystemen tot slechtere prestaties op het spoor, iets wat ProRail en NS willen veranderen.

Missing link

Eerder werd het baanvak Eindhoven-Venlo ook uit de plannen gelaten waardoor het een eiland dreigde te worden, maar dit baanvak wordt nu wel opgenomen in de uitrolplannen. Station Rotterdam lijkt nu de nieuwe ‘missing link’ (zie kaart onderaan artikel) van het ERTMS-uitrolprogramma te zijn geworden.

“In vergelijking met de uitrolvolgorde uit 2016 zullen vanwege de technische complexiteit voor 2030 geen grote emplacementen, zoals Amsterdam, Utrecht of Rotterdam Centraal van ERTMS worden voorzien. Het sluit aan bij de aanbeveling van BCG deze nu geen onderdeel te laten zijn van de programmabeslissing en hiermee te wachten totdat er meer ervaring is opgedaan”, schrijft Van Veldhoven. In de eerste helft van 2019 wordt de programmabeslissing voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Lees hier de volledige voortgangsrapportage.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.