Centraal Station Utrecht

ProRail: infrastructuur Utrecht CS te complex

De infrastructuur van Utrecht CS is veel te complex. Als het treinverkeer bijgestuurd moet worden, dan onstaat er bij verstoringen een onbeheerst proces. Dat schrijft spoorbeheerder ProRail aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu in een logistieke vergelijking tussen de stations van Tokio, Zurich en Utrecht. De vergelijking werd in januari 2010 gemaakt. In februari van dit jaar stuurde ProRail de resultaten naar het ministerie.

‘Onbeheerst proces’

In Utrecht blijkt het moeilijk te zijn om alle treinen de goede route te geven door de ruim 100 wissels die er liggen. Op het station kunnen met de huidige spooropstelling aan de noordzijde 11 treinen tegelijk rijden, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet goed te gaan.

ProRail stelt dat de infrastructuur van Utrecht zodanig complex is, dat het zelfs in de planning niet lukt om de juiste routes over het emplacement te kiezen. Daarnaast is het bijsturingsmodel van Utrecht volgens de spoorbeheerder zo compliceerd geworden dat er bij grote verstoringen een ‘onbeheerst proces’ ontstaat. In Tokio en Zurich doen zich vanwege verregaande segmentering veel minder problemen voor in de be- en bijsturing.

Halvering capaciteit

Zodra een treindienstleider afwijkt van de planning, gaat de capaciteit van Utrecht Centraal omlaag. Volgens ProRail wordt met een paar spoorwijzigingen de capaciteit al snel gehalveerd. Ook zou de kwaliteit van de reisinformatie omlaag gaan op de momenten dat ze het hardst nodig is.

Ondanks het tekort aan capaciteit in Utrecht worden er bovenop de treinen in het spoorboekje extra treinbewegingen ingezet zoals werktreinen, goederenvervoer en rangeerdelen. Zeker een derde van de vertragingen van het centraal station is te wijten aan deze treinbewegingen, stelt ProRail.

Snelheden verhogen

Uit de vergelijking blijkt dat dankzij hogere snelheden en optimale seinplaatsing een baanvakspoor in Zurich of Tokyo 50 procent meer treinen kan verwerken dan in Utrecht, een perronspoor zelfs ruim 100 procent meer.

Er wordt onderzocht hoe het treinverkeer op Utrecht centraal verbeterd kan worden. In het project Doorstroomstation Utrecht (DSSU) wordt bekeken of de snelheden op Utrecht CS omhoog kunnen gaan van 40 naar 80 kilometer per uur. Behalve reistijd zou dat ook winst opleveren voor de opvolgtijd.

Daarnaast worden in de projectplannen optimalisatie van seinplaatsing en twee extra perronsporen als oplossingen voor de doorstroming bij Utrecht centraal genoemd.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

7 reacties op “ProRail: infrastructuur Utrecht CS te complex”

Ing ACF Sierts|07.05.12|11:46

ProRail verzuimd opnieuw om te vertellen dat bij toepassing van cabinesignalering (zoals ERTMS) seinplaatsing niet meer een beperkende factor vormt, simpelweg omdat baanseinen dan niet meer bestaan. Verder is die zogenaamde complexiteit van het emplacement vooral een probleem, omdat het VPT-verkeersleidingssysteem een intelligentie heeft van nul. ProRail vertelt een zeer eenzijdig en kortzichtig verhaal, met als doel hun blunders weg te moffelen en de eigen stokpaardjes te kunnen doordrukken.

Ing ACF Sierts|07.05.12|12:49

Er zijn m.b.t. Utrecht Centraal vier zaken wel waar, en dat zijn:

1) dat de in/uitrijsnelheden banaal laag zijn
2) dat de opvolgtijden abject groot zijn; deels door 1), maar vooral door een
inadequate baanzijdige signalering
3) dat de besturingskwaliteit overal rampzalig is, maar rond Utrecht het meest merkbaar
4) dat de secundaire vertragingen bij het minste of geringste escaleren

Dit heet gewoon ‘capaciteitstekort’ en daar moet snel iets aan gedaan worden. De rest is prietpraat.

wim|09.05.12|21:54

Ook handig dat prorail zelf het omrijden vanuit Geldermalsen via de Maliebaan naar Hilversum / Amersfoort opbreekt, het bijsturen van treindienst bij calimiteiten is hierdoor nu onmogelijk. Ook een calimiteiten verbinding tussen verbinding tussen Woerden en Utrecht overvecht zal erg handig kunnen zijn. Zonder deze verbindingen hoeft er maar iets te gebeuren in Utrecht CS en half het treinverkeer in Nederland ligt plat.

Ing ACF Sierts|09.05.12|22:06

@Wim:
Dat heeft mij ook verbaasd. Natuurlijk had dit geld gekost, maar de thans in bouw zijnde dive-under voor de IC Ht>Ut had op zich ook best een aftakking naar de Maliebaan kunnen krijgen. Dan had je zelfs een kruisingsvrije verbinding t.o.v. de Arnhemse lijn gehad. In geval van een stremming of bouwwerkzaamheden aan de noordzijde van Utrecht zou de IC-NoordOost dan kunnen blijven rijden. Toch geen overbodige luxe, zeker me het oog op de ingrijpende wisselsanering die men wil gaan uitvoeren.

Rob|10.05.12|16:58

Zeker heren, Ing ACF Sierts en Wim, maar wat ook gezegd dient te worden is dat de diverse gerechtigden (als bedoeld in art. 17 lid 3 van de Spoorwegwet) het hebben laten afweten. Sommigen dienen wel hun zienswijze in bij ProRail B.V. maar zien vervolgens af om in beroep te gaan bij de Rechtbank Rotterdam. Dit is begin 2009 het geval geweest inzake verbreking verbinding Maliebaan – ‘s-Hertogenbosch v.v. en eind februari dit jaar inzake verbreking verbinding Maliebaan – Arnhem v.v.

Rob|10.05.12|17:11

vervolg:

Daarbij heb ik het vermoeden dat men angstig is de koe echt bij de horens te vatten bang als men is mogelijk benadeeld te worden bij de toekenning van treinpaden of gepasseerd te worden bij het verkrijgen van opdrachten (spooraannemers). Dit laatste was m.i. het geval in 2009.
In de zaak Maliebaan – Arnhem is slechts één partij (geen gerechtigde) in beroep gegaan. Ik heb vernomen dat deze zaak op 18 juli ter zitting (Rechtbank Rotterdam) wordt behandeld.

Rob|10.05.12|17:43

vervolg:

Mocht dit beroep niet het gewenste resultaat opleveren dan zullen er in een relatief kort tijsbestek 4(!) verbindingen rond Utrecht (CS) om zeep geholpen zijn, te weten:
– Amsterdam ( – Hilversum) – Maliebaan – ‘s-Hertogenbosch v.v,
– Amersfoort – Maliebaan – ‘s-Hertogenbosch v.v,
– Amsterdam ( – Hilversum) – Arnhem v.v. en
– Amersfoort – Maliebaan – Arnhem v.v.
Dit terwijl we deze juist zo hard nodig hebben rond het spoorhart van Nederland, zo blijkt nu maar weer!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.