SpoorProTV met Alf Smolders van ProRail en Erwin Hofs van Strukton Rail

ProRail verkent gezamenlijk afstemmen contracten met aannemer

ProRail bekijkt op dit moment of het mogelijk is om contracten voor spoorvernieuwing meer in gezamenlijkheid met aannemers op te stellen. De spoorbeheerder deed dit al samen met Strukton Rail bij de vervroegde spoorvernieuwing van de Schipholtunnel tijdens de coronacrisis. Toen het bekend werd dat de werkzaamheden naar voren konden worden gehaald, moest het contract en de buitendienststelling snel worden opgetuigd. Hierover vertelden gebiedsmanager Alf Smolders van ProRail en PMC Manager Erwin Hofs van Strukton Rail.

De aanleiding voor de vervroegde spoorvernieuwing was een spoorstaafbreuk op 24 januari. Strukton Rail ging ter plaatse om te kijken hoeveel meter spoor er moest worden vernieuwd. Uit een nadere analyse door Dekra Rail bleek dat de sporen eerder moesten worden vervangen. De spoorstaafbreuk is ontstaan door de vele treinbewegingen in combinatie met het vochtige klimaat in de tunnel.

Coronacrisis

Dit project speelde zich middenin de coronacrisis af. Op 1 maart waren er tien besmettingen in Nederland. Premier Rutte maakte op 12 maart bekend dat er een intelligente lockdown zou komen en dat iedereen zo veel mogelijk thuis moest blijven. Smolders: “Er was een periode waarbij er een soort van ongeloof was in Nederland. We dachten: er zullen vast nog heel veel reizigers zijn. En pas na een week werd duidelijk dat heel Nederland plat lag. Toen dat duidelijk was, was de medewerking onder betrokken partijen groter om dat onderhoud naar voren te halen.”

Hofs: “We hebben eerste een inventarisatie gemaakt van hoeveel meter er vernieuwd moest worden. Daarna hebben we in sneltreinvaart de hele werkvoorbereiding in gang gezet en personeel vrijgemaakt om dit voor te bereiden en uit te kunnen voeren.”

Smolders: “De materialen die wij wilden waren niet op voorraad, dus we moesten kiezen voor alternatieven. Die materialen moesten uit Oostenrijk en Duitsland komen. Dat was spannend omdat in die tijd er sprake van was dat de grenzen dicht zouden gaan. Als de grens dicht zou gaan, zouden we een buitendienststelling hebben zonder materialen. Uiteindelijk viel dat mee en waren de materialen op tijd ter plaatse.”

Veranderde werkomstandigheden

Strukton Rail kreeg voor het eerst te maken met veranderde werkomstandigheden vanwege het plotselinge opkomende coronavirus in Nederland. Hofs: “Eigenlijk was het een heel groot dilemma waar we mee worstelden. Vanuit de regering werd ons opgedragen om thuis te werken om verdere besmetting van het coronavirus tegen te gaan. En dan krijg je anderzijds de vraag of we toch willen werken, omdat zich daar nu de situatie toe leent.”

“Uiteraard hebben we daar lang over moeten wikken en wegen. De Olympische Spelen werden afgelast, maar wij stuurden onze mensen naar buiten. We hebben daar heel goed over nagedacht. En met de juiste beschermingsmiddelen hebben we toch een veilige werkplek weten te bewerkstelligen”, legt hij uit.

“We hebben een wat ruimere opzet van de werkzaamheden gerealiseerd op anderhalve meter afstand en nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Daarbij kun je denken aan gelaatschermen en een nieuw type handschoen. Wat we in de Schipholtunnel toen voor het eerst toepasten, dat gebruiken we nu nog steeds.”

Erwin Hofs van Strukton Rail
PMC Manager Erwin Hofs van Strukton Rail.

Werkzaamheden

Strukton Rail werkte in de tunnelbuis aan twee sporen waarbij 6,5 kilometer spoorstaaf is vervangen. Ook werden er 130 betonblokken vervangen en opnieuw verlijmd en werden er 10.000 onderlegplankjes en meer dan 22.000 bevestigingsmiddelen vernieuwd.

“Normaal zouden hier dertien weekenden voor nodig zijn. Toen we Strukton vroegen om hulp om in te schatten zou het twee weekenden kosten, een lang weekend van 76 uur en een kort weekend van 52 uur”, legt Smolders uit. “Qua tijd scheelde het niet veel, maar het scheelde vooral reizigershinder. Onder normale omstandigheden willen we zo veel mogelijk werkzaamheden verrichten in een zo’n kort mogelijke periode. In dit geval konden we langer de tijd nemen om de werkzaamheden uit te voeren zonder dat het extra hinder voor reizigers opleverde.”

Hofs vult aan: “We zijn zeven dagen dag en nacht bezig geweest, verspreid over twee weekenden. Normaal gesproken doe je dat in een aantal kortere weekenden. Doordat de buis geheel treinvrij was, konden we de werkzaamheden wat ruimer opzetten. Alleen vanwege het coronavirus moesten de productiesnelheden wat langzamer worden opgezet.”

Gunning opdracht

“We hebben te maken met Europese regelgeving als het gaat om de aanbestedingswet. De opdrachtsom was niet zo heel hoog dat dit Europees hoefde, maar daaronder geldt wel het inkoopbeleid binnen ProRail. Daar zijn we van afgeweken, omdat we de opdracht enkelvoudig onderhands gunden aan Strukton”, legt de gebiedsmanager van ProRail uit.

“Dat kon, omdat Strukton ook de onderhoudsaannemer van de Schipholtunnel is en daar sowieso een aantal werkzaamheden moest verrichten. Wij hebben Strukton gevraagd of ze meteen wat meer onderhoud wilde doen. We zijn intern bij ProRail naar de tenderboard gegaan en hebben gevraagd of we van het inkoopbeleid mochten afwijken”, aldus Smolders. “Wij hebben niet afgeweken van procedures, maar wel procedures versneld. Dat kan door iedereen erbij te betrekken in een bouwteamachtige constructie. We zijn de uitdaging aangegaan en doordat iedereen in de ‘meewerkstand’ zat bleek dit mogelijk te zijn.”

Bouwteam

“Op het moment dat ik met Erwin het contract besprak, hebben we ook gezamenlijk het contract opgesteld. Dat betekent dat niet alle clausules van toepassing waren bij deze werkzaamheden. We hebben kritisch gekeken naar wat we er wel in wilden hebben en wat we eruit konden laten. Dat is in goed overleg gegaan en daar zijn we erg tevreden over.”

Erwin: “Het was prettig om alles als een bouwteam te doen. Normaal gesproken hebben we een contract en dan moeten we alles zelf organiseren. In dit geval konden we door een goede samenwerking met ProRail de taken spreiden. ProRail had al wat vooroverleg met stakeholders gedaan. Normaal gesproken doen wij dit als aannemer zelf. Doordat dit werd verdeeld konden wij ons richten op de werkvoorbereiding en de uitvoering. Alf heeft de omgeving gemanaged.”

Contract afstemmen

Smolders zou in de toekomst meer in gezamenlijkheid met de spooraannemer tot een contractvorm voor spoorvernieuwing willen komen. “We zijn aan het onderzoeken op welke manier dat dat kan. We zijn onderhevig aan allerlei Europese regelgeving als het gaat om Europese aanbestedingsrichtlijnen. In dat speelveld bekijken we hoe we het contract samen kunnen afstemmen voordat we daadwerkelijk het contract aangaan.”

“Dat kan in principe in elke contractvorm. Bij spoorvernieuwing is het iets makkelijker, omdat over het algemeen de werkzaamheden wat simpeler zijn. Dit komt onder meer omdat er minimale wijzigingen zijn aan de beveiligingssystemen, waardoor het vaak om één op één vernieuwen gaat.”

Voor het grootschalig onderhoud van Schiphol wordt er op dit moment aan een dergelijke contractvorm gewerkt.  Smolders: “We hebben nog veel te ontdekken met elkaar, maar dit zou een blauwdruk kunnen zijn voor toekomstige contracten.”

Bekijk hier de aflevering van SpoorProTV terug:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.