Plankaart Railterminal Gelderland, bron: Provincie Gelderland

Provincie start marktconsultatie vertraagde Railterminal Valburg

Bron: Provincie Gelderland https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/05Verkeer-en-vervoer/2019%20-%20Q1/190412_Plankaart_railterminal_Gelderland.pdf

Als voorbereiding op de openbare aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland (RTG) in Valburg wil de provincie Gelderland in gesprek met geïnteresseerde marktpartijen. Over de nieuwe terminal was de provincie aanvankelijk in gesprek met het consortium Dutch European Rail Terminal (DERT), maar besloot deze uiteindelijk toch openbaar aan te besteden. De eerste bijeenkomst is op 3 december. Inschrijven kan tot en met 28 november.

De provincie Gelderland stelde afgelopen voorjaar al een ontwerpplan op voor de RTG. Maar door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet er nu alsnog een milieueffectrapportage (MER) komen. Naar verwachting ligt er nu medio 2020 een aangepast ontwerp. Als voorbereiding op de openbare aanbestedingsprocedure voert de provincie Gelderland nu al wel een marktconsultatie uit.

Exclusiviteit

Gelderland zette in september dit jaar een punt achter de samenwerking met DERT, een samenwerkingsverband tussen Bolk Transport, Giesbers Groep en Willem van den Heuvel. Het consortium was de beoogde exploitant van de aan de Betuweroute te ontwikkelen spoorterminal. Het provinciebestuur kiest nu voor een openbare aanbesteding omdat vasthouden aan exclusiviteit voor DERT in de toekomst aanleiding zou kunnen vormen voor procedures over marktconform handelen en staatssteun.

De Railterminal Gelderland moet eind 2024 klaar zijn en dan gaan dienen als aansluiting van de regio op de Betuweroute. Valburg bied zowel voor vrachtvervoer over de weg (via de A15) als over het water (via de Waal) toegang tot het spoor. Bij Valburg ligt al een terrein voor het rangeren van containertreinen: het Container Uitwissel Punt (CUP). Omdat deze voorzieningen er al zijn, is dit volgens de provincie de beste plek in Gelderland om containers over te laden van weg naar spoor.

Aantrekkelijker

“De aansluitkosten en procedurele stappen blijven dan relatief beperkt, evenals het ruimtebeslag. Op de railterminal Gelderland kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Dit maakt de provincie Gelderland nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe (Europese) bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven.”

Voor vervoerders en verladers betekent een opstappunt op het spoor de mogelijkheid om in de regio Arnhem en Nijmegen te kiezen tussen weg, water en spoor. De railterminal moet openbaar toegankelijk worden en iedereen moet er straks zijn lading kunnen aanbieden in de vorm van containers, wissellaadbakken en trailers. Vanuit Valburg zelf is veel weerstand tegen de komst van de terminal. Omwonenden verwachten veel overlast en onveilige situaties door de grotere verkeersstromen richting het emplacement waar de terminal moet komen.

Informatie delen

Het doel van de marktconsultatie is volgens de provincie Gelderland enerzijds om informatie te delen over de plannen met de railterminal Gelderland. En anderzijds om informatie uit de markt te krijgen voor de aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de terminal. De provincie wil volgens Marcel Nijhof, van het cluster grond onder meer antwoord krijgen op vragen over het inpassingsplan, provinciale doelstellingen, de potentie-, exploitatie van de terminal en de manier waarop de terminal wordt opgeleverd en kan worden uitgegeven door de provincie. “De precieze vragen publiceren we in de loop van volgende week.”

De marktconsultatie staat open voor alle bedrijven die interesse hebben om dit project op zich te nemen. Het gaat daarbij vooral om marktpartijen die in staat zijn een dragende rol te spelen bij de aanleg en exploitatie van de terminal. “De marktconsultatie is bedoeld om input te krijgen van een zo breed mogelijk scala aan bedrijven”, legt Nijhof uit. “Dat kunnen dus zowel spoorgoederenvervoerders, transportbedrijven, aannemers of exploitanten van andere terminals zijn.”

Bijeenkomst

De marktconsultatie bestaat onder meer uit een plenaire bijeenkomst op 3 december, gevolgd door een schriftelijke vragenronde en gesprekken met alle deelnemers begin volgend jaar. Vervolgens maakt de provincie een verslag op basis van alle gesprekken en de antwoorden op de vragen. Dit verslag wordt op 21 februari 2020 gepubliceerd. De informatie die voor de marktconsultatie wordt verstrekt is openbaar. Ook de informatie die uit de marktconsultatie komt, is openbaar met uitzondering van informatie die door deelnemende ondernemers vertrouwelijk is verstrekt.

Aanmelden voor de plenaire bijeenkomst op 3 december kan door een mail te sturen naar: aanbestedingen_uw@gelderland.nl. Hetzelfde geldt voor aanmelden voor de marktconsultatie.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.