Hanzelijn met het station Kampen in aanbouw, foto: Freddy Schinkel

Station Lelystad wordt ERTMS-proeftuin

Station Lelystad wordt de komende jaren als proeftuin ingericht om ervaring op te doen met het Europese beveiligingssysteem ERTMS op emplacementen. Dat blijkt uit de Tiende voortgangsrapportage van het programma ERTMS. Vanwege de risico’s worden grote stations zoals Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal tot 2030 nog niet met ERTMS uitgerust.

Op station Lelystad, dat onderdeel uitmaakt van het ERTMS-proefbaanvak op de Hanzelijn (Lelystad-Zwolle), zal de komende jaren ervaring worden opgedaan met het systeem. Eerder werd al bekend dat tot 2030 het Europese systeem op zeven baanvakken wordt geïnstalleerd, met uitzondering van de grote stations.

Einde technische levensduur

Hoewel er is gekozen om Rotterdam Centraal in de eerste uitrolfase niet van ERTMS te voorzien, bereikt de ATB-installatie op het emplacement in 2024 al wel het einde van de technische levensduur. Dat betekent dat de fabrikant niet meer in staat en verplicht is om technische ondersteuning te leveren.

Met het oog op de overstap naar ERTMS zijn in Rotterdam alleen zogenaamde ‘één-op-één vervangingen’ toegestaan, waarbij de functionaliteit van het bestaande systeem niet wordt uitgebreid. Bij het ontwerp van de vervanging in Rotterdam wordt al rekening gehouden met de installatie van ERTMS na 2030.

HSL-Zuid

Verder valt in de voortgangsrapportage te lezen dat voor 2026 ERTMS Baseline 3 in bestaande treinen worden ingebouwd en tussen 2026 en 2030 ERTMS-baanvakken aangesloten op de HSL-Zuid. Deze aansluiting wordt in het noorden gemaakt bij Hoofddorp en in het zuiden bij Zevenbergschen-Hoek en Breda. “Hiertoe worden verschillende acties ondernomen, die ertoe moeten leiden dat zowel de aansluitingen op de HSL als de treinen goed blijven functioneren”, aldus het programma. Eventuele opdrachtverlening aan ProRail en Infraspeed komt formeel rechtstreeks van van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als opdrachtgever.

Voor de treinen geldt volgens de projectorganisatie dat een trein die beschikt over een nieuwere versie van ERTMS Baseline 3 ook kan rijden over infrastructuur voorzien van een oudere ERTMS-versie Baseline 2. In 2018 is de software van het ERTMS-systeem van de HSL aangepast zodat naast de huidige treinen met Baseline 2, nu ook al treinen met Baseline 3 kunnen rijden op de HSL Zuid, zoals de ICNG.

Gebruikersprocessen machinist

Het programma wijst er verder op dat de overgang naar ATB naar ERTMS en de overgang van 1500V naar 25kV (spanningssluis) op de HSL-Zuid fysiek dicht bij elkaar zitten, waardoor meerdere acties in korte tijd moeten worden uitgevoerd. De acties die worden uitgevoerd verschillen per materieeltype. Bij het realiseren van de overgangen wordt daarom “intensiever naar de gebruikersprocessen van de machinist gekeken en niet alleen naar de techniek”.

Het programma ERTMS geeft aan tijdens de ontwerpfase de samenhang van het hoofdrailnet met het systeem op de HSL-Zuid te zullen beoordelen. Het is volgens de projectorganisatie aan de infrastructuurbeheerder Infraspeed om de prestaties op de huidige infrastructuur “te waarborgen zoals contractueel tot 2031 is afgesproken”. Het programma zal bij eventuele wijzigingen aan het ERTMS-systeem op de HSL-Zuid rekening houden met de samenhang met het overige spoor in Nederland, zodat problemen met interfaces worden voorkomen.

BIT-toets

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stuurde eind vorige maand de uitkomsten van de BIT-toets naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat de plannen voor het ERTMS-programma op een aantal punten nog tekortschieten. Uit het onderzoek van het Bureau ICT-toetsing (BIT) blijkt onder meer dat er zorgen zijn over de kwaliteit van de ontwikkeling van individuele ERTMS-componenten en de aanpak voor cyberveiligheid.

Doordat het programma eerst de aanbevelingen moet uitwerken gaan de aanbestedingen vier maanden later van start en valt het grote spoorproject 23 miljoen euro duurder uit.

Lees ook:

Bureau ICT-toetsing: aanpak ERTMS nog ‘onvoldoende gedegen’

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Station Lelystad wordt ERTMS-proeftuin”

Pat Rick|08.05.19|17:19

Lelystad krijgt ook nog een extra grote ‘tuin’ (opstelterrein) vanwege PHS. En de Hanzelijn is een van de snelste baanvakken van het land.

Met de leverancier van ATB kan men wellicht afspraken maken om de support te verlengen voor R’dam. Goedkoper dan tijdelijke (tussen)oplossing. Uitdaging zal liggen in beschikbaarheid van hardware, dat waarschijnnlijk via een last-time-buy voldoende moet worden ingekocht.

Arco Sierts|03.06.19|23:26

@Pat Rick- je tikte: “Met de leverancier van ATB kan men wellicht afspraken maken om de support te verlengen voor R’dam”.
Die redenatie klopt niet. Het gaat in Rtd niet om “de leverancier van ATB”, maar om de leverancier van de huidige infrazijdige beveiliging = de (electronische) EBS-interlocking van Siemens. EBS maakt gebruik van electronica die niet meer leverbaar is, en daarom kan/wil Siemens geen support meer bieden. Opvallend is dat VPI (Alstom) wel opwaardeerbaar is; het kan dus wel…

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.