Rood sein station Breda

Jaarverslag ProRail: aantal rood sein-passages in 2020 gedaald naar 95

In 2020 is er 95 keer een rood sein gepasseerd op het Nederlandse spoor, waarbij 18 keer een gevaarpunt werd bereikt. Deze aantallen zijn een stuk lager dan in 2019 toen er 142 keer een rood sein voorbij werd gereden, waarbij 34 keer een gevaarpunt werd bereikt. Dat staat in het jaarverslag van ProRail over 2020. Volgens de spoorbeheerder was de daling van het aantal Stoptonend Sein-passages (STS-passages) met name in het tweede kwartaal laag, omdat de treindienstregeling vanwege corona was uitgedund.

In het afgelopen jaar zijn volgens ProRail diverse verbeteringen doorgevoerd om het aantal rood sein-passages verder terug te dringen. 137 seinen zijn voorzien van Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie (ATB Vv). Deze uitbreiding zorgt ervoor dat het beveiligingssysteem ook ingrijpt als er met snelheden lager dan 40 kilometer per uur wordt gereden. De oudere variant, die dat niet doet, is met deze functionaliteit uitgebreid.

Verder is er een nieuw ontwerp vertrekseinlicht beproeft en is de landelijk uitrol hiervan aanbesteed. Ook is er  onderzoeksproef uitgevoerd naar het effect van korte seinafstanden op het risico van STS-passages. Een tweede pilot, waarbij nieuwe type S-borden op Niet-Centraal Bediende Gebieden worden beproefd, is ook afgerond.

Treinbotsingen

Het kwam in 2020 zes keer voor dat treinen op elkaar botsten, waarbij in een geval grote materiële schade was. Alle botsingen vonden volgens ProRail plaats op lage snelheid tijdens rangeerwerkzaamheden. Er waren geen reizigers- of goederentreinen betrokken bij dit type botsingen en er was geen sprake van een rood sein-passage.

Er is vorig jaar twaalf keer een trein ontspoord. Het totaal aantal ontsporingen was lager dan voorgaande jaren. In elf van de gevallen ging het om ontsporingen op lage snelheid tijdens rangeerwerk. Bij Voorburg ontspoorde op 2 januari een reizigerstrein, waarbij het spoor zwaar beschadigd raakte. Er zijn in 2020 geen goederentreinen ontspoord.

Uit onderzoek van NS naar de ontspoorde reizigerstrein bij Voorburg bleek dat de oorzaak een gebrek aan een wiel was. Uit de analyse bleek dat het gebrek zichtbaar was in de hotbox-meetgegevens die voor het ongeval waren vastgelegd, maar deze waren volgens ProRail onopgemerkt bleven omdat er geen alarmwaarden waren overschreden. De spoorbeheerder gaat onderzoeken of aanscherping van deze alarmwaarden zinvol is.

Aanrijdingen op overwegen

Er waren in 2020 in totaal 25 aanrijdingen op overwegen, waarbij 5 dodelijke en 3 zwaargewonde slachtoffers onder weggebruikers te betreuren waren. Deze aantallen liggen lager dan in de voorgaande jaren. De invloed van de coronacrisis op de omvang van het treinverkeer en het wegverkeer heeft hier volgens ProRail invloed op gehad.

De spoorbeheerder wil zo snel mogelijk de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) beveiligen of opheffen. In 2020 zijn binnen het NABO-programma in totaal 67 overwegen opgeheven of beveiligd. Daarnaast zijn binnen het Landelijke Verbeteraanpak Overwegen verbeteringen doorgevoerd zoals het verkorten van dichtligtijden en het aanbrengen van gedragsbeïnvloedende objecten.

Achterstallig onderhoud

Het kwam vorig jaar 45 keer voor dat een spoorstaaf brak. Dit is een afname met 14 ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2019. Ondanks de hete zomer was het aantal spoorspattingen met vier ook lager dan de afgelopen jaren.

In 2020 moest daarnaast een aantal keer acuut het treinverkeer gestaakt worden omdat het spoor niet meer veilig berijdbaar was als gevolg van achterstallig onderhoud. Opvallend was dat een groot deel hiervan het emplacement Kijfhoek en haven- en industriesporen betrof. In 2020 zijn extra middelen vrijgemaakt voor vervangingen om deze onderhoudsachterstanden te verminderen.

Ontsporingsrisico

In 2020 zijn in opdracht van ProRail verbeteringen doorgevoerd die het ontsporingsrisico verder moeten verlagen. Dat gebeurt onder meer door de meest breukgevoelige ES-lassen te vervangen door robuustere typen, verbetering van de beheersing van het risico op het falen van het baanlichaam (bijvoorbeeld bij overvloedige regenval) en de professionalisering van het risicomanagement bij beheer en onderhoud.

Vorig jaar waren er 28 meldingen van branden en/of rookontwikkeling in treinen. Bij een daarvan was grote schade. Op 26 september was er een kleine brand in een elektrische loc van een goederentrein met wagens met gevaarlijke stoffen, waarbij de machinist lichtgewond is geraakt door het inademen van rook. Hij slaagde er in de brand zelf te blussen en er was geen risico voor branddoorslag naar de wagons.

Brandwerendheid tunnels en overstapongelukken

In 2020 is nader onderzoek uitgevoerd naar de brandwerendheid van spoortunnels. Dit naar aanleiding van inzichten van Rijkswaterstaat waaruit bleek dat het toegepaste beton in de meest recent gebouwde wegtunnels minder brandwerend is dan verwacht. Uit de resultaten blijkt dat ook bij de recent gebouwde spoortunnels een extreme brand na verloop van tijd tot instortingsgevaar leidt maar dat er geen verhoogd risico is voor veilig vluchten.

Vorig jaar waren er in totaal 376 ongelukken bij het overstappen op stations, tegenover 771 in 2019. Dit valt volgens ProRail te verklaren doordat door de coronamaatregelen er aanzienlijk minder reizigers op stations aanwezig waren. Daarmee is de daling van het aantal incidenten ongeveer in lijn met de daling van het aantal reizigers. De spoorbeheerder geeft aan dat een groot deel van de ongelukken te maken had met haast, onoplettendheid en reizigers die minder goed ter been zijn.

Coronamaatregelen stations

De tweede helft van het jaar stond vooral in het teken van coronamaatregelen op stations. Daarbij werden  draaiboeken en een continuïteitsplan opgesteld. Daarnaast werden er uiteenlopende maatregelen getroffen die volgens ProRail steeds moesten worden aangepast vanwege continu wijzigende omstandigheden.

Om dit goed te kunnen doen werden onder meer analysemiddelen voor loopstroomanalyse en crowdmanagement ontwikkeld, kwamen er pilots om de sociale veiligheid te verbeteren en werd  het aantal AED’s op stations uitgebreid.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voerde verder een onderzoek uit naar de brandveiligheid van gestalde elektrische fietsen en het opladen in fietsenstallingen en de brandveiligheid van zonnepanelen.

Bekijk hier het volledige jaarverslag.

Lees ook:

NS: ontsporing Den Haag vermoedelijk veroorzaakt door defecte wielen
ILT: stijging STS-passages vlakt af

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Jaarverslag ProRail: aantal rood sein-passages in 2020 gedaald naar 95 | SpoorPro.nl
Rood sein station Breda

Jaarverslag ProRail: aantal rood sein-passages in 2020 gedaald naar 95

In 2020 is er 95 keer een rood sein gepasseerd op het Nederlandse spoor, waarbij 18 keer een gevaarpunt werd bereikt. Deze aantallen zijn een stuk lager dan in 2019 toen er 142 keer een rood sein voorbij werd gereden, waarbij 34 keer een gevaarpunt werd bereikt. Dat staat in het jaarverslag van ProRail over 2020. Volgens de spoorbeheerder was de daling van het aantal Stoptonend Sein-passages (STS-passages) met name in het tweede kwartaal laag, omdat de treindienstregeling vanwege corona was uitgedund.

In het afgelopen jaar zijn volgens ProRail diverse verbeteringen doorgevoerd om het aantal rood sein-passages verder terug te dringen. 137 seinen zijn voorzien van Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie (ATB Vv). Deze uitbreiding zorgt ervoor dat het beveiligingssysteem ook ingrijpt als er met snelheden lager dan 40 kilometer per uur wordt gereden. De oudere variant, die dat niet doet, is met deze functionaliteit uitgebreid.

Verder is er een nieuw ontwerp vertrekseinlicht beproeft en is de landelijk uitrol hiervan aanbesteed. Ook is er  onderzoeksproef uitgevoerd naar het effect van korte seinafstanden op het risico van STS-passages. Een tweede pilot, waarbij nieuwe type S-borden op Niet-Centraal Bediende Gebieden worden beproefd, is ook afgerond.

Treinbotsingen

Het kwam in 2020 zes keer voor dat treinen op elkaar botsten, waarbij in een geval grote materiële schade was. Alle botsingen vonden volgens ProRail plaats op lage snelheid tijdens rangeerwerkzaamheden. Er waren geen reizigers- of goederentreinen betrokken bij dit type botsingen en er was geen sprake van een rood sein-passage.

Er is vorig jaar twaalf keer een trein ontspoord. Het totaal aantal ontsporingen was lager dan voorgaande jaren. In elf van de gevallen ging het om ontsporingen op lage snelheid tijdens rangeerwerk. Bij Voorburg ontspoorde op 2 januari een reizigerstrein, waarbij het spoor zwaar beschadigd raakte. Er zijn in 2020 geen goederentreinen ontspoord.

Uit onderzoek van NS naar de ontspoorde reizigerstrein bij Voorburg bleek dat de oorzaak een gebrek aan een wiel was. Uit de analyse bleek dat het gebrek zichtbaar was in de hotbox-meetgegevens die voor het ongeval waren vastgelegd, maar deze waren volgens ProRail onopgemerkt bleven omdat er geen alarmwaarden waren overschreden. De spoorbeheerder gaat onderzoeken of aanscherping van deze alarmwaarden zinvol is.

Aanrijdingen op overwegen

Er waren in 2020 in totaal 25 aanrijdingen op overwegen, waarbij 5 dodelijke en 3 zwaargewonde slachtoffers onder weggebruikers te betreuren waren. Deze aantallen liggen lager dan in de voorgaande jaren. De invloed van de coronacrisis op de omvang van het treinverkeer en het wegverkeer heeft hier volgens ProRail invloed op gehad.

De spoorbeheerder wil zo snel mogelijk de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) beveiligen of opheffen. In 2020 zijn binnen het NABO-programma in totaal 67 overwegen opgeheven of beveiligd. Daarnaast zijn binnen het Landelijke Verbeteraanpak Overwegen verbeteringen doorgevoerd zoals het verkorten van dichtligtijden en het aanbrengen van gedragsbeïnvloedende objecten.

Achterstallig onderhoud

Het kwam vorig jaar 45 keer voor dat een spoorstaaf brak. Dit is een afname met 14 ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2019. Ondanks de hete zomer was het aantal spoorspattingen met vier ook lager dan de afgelopen jaren.

In 2020 moest daarnaast een aantal keer acuut het treinverkeer gestaakt worden omdat het spoor niet meer veilig berijdbaar was als gevolg van achterstallig onderhoud. Opvallend was dat een groot deel hiervan het emplacement Kijfhoek en haven- en industriesporen betrof. In 2020 zijn extra middelen vrijgemaakt voor vervangingen om deze onderhoudsachterstanden te verminderen.

Ontsporingsrisico

In 2020 zijn in opdracht van ProRail verbeteringen doorgevoerd die het ontsporingsrisico verder moeten verlagen. Dat gebeurt onder meer door de meest breukgevoelige ES-lassen te vervangen door robuustere typen, verbetering van de beheersing van het risico op het falen van het baanlichaam (bijvoorbeeld bij overvloedige regenval) en de professionalisering van het risicomanagement bij beheer en onderhoud.

Vorig jaar waren er 28 meldingen van branden en/of rookontwikkeling in treinen. Bij een daarvan was grote schade. Op 26 september was er een kleine brand in een elektrische loc van een goederentrein met wagens met gevaarlijke stoffen, waarbij de machinist lichtgewond is geraakt door het inademen van rook. Hij slaagde er in de brand zelf te blussen en er was geen risico voor branddoorslag naar de wagons.

Brandwerendheid tunnels en overstapongelukken

In 2020 is nader onderzoek uitgevoerd naar de brandwerendheid van spoortunnels. Dit naar aanleiding van inzichten van Rijkswaterstaat waaruit bleek dat het toegepaste beton in de meest recent gebouwde wegtunnels minder brandwerend is dan verwacht. Uit de resultaten blijkt dat ook bij de recent gebouwde spoortunnels een extreme brand na verloop van tijd tot instortingsgevaar leidt maar dat er geen verhoogd risico is voor veilig vluchten.

Vorig jaar waren er in totaal 376 ongelukken bij het overstappen op stations, tegenover 771 in 2019. Dit valt volgens ProRail te verklaren doordat door de coronamaatregelen er aanzienlijk minder reizigers op stations aanwezig waren. Daarmee is de daling van het aantal incidenten ongeveer in lijn met de daling van het aantal reizigers. De spoorbeheerder geeft aan dat een groot deel van de ongelukken te maken had met haast, onoplettendheid en reizigers die minder goed ter been zijn.

Coronamaatregelen stations

De tweede helft van het jaar stond vooral in het teken van coronamaatregelen op stations. Daarbij werden  draaiboeken en een continuïteitsplan opgesteld. Daarnaast werden er uiteenlopende maatregelen getroffen die volgens ProRail steeds moesten worden aangepast vanwege continu wijzigende omstandigheden.

Om dit goed te kunnen doen werden onder meer analysemiddelen voor loopstroomanalyse en crowdmanagement ontwikkeld, kwamen er pilots om de sociale veiligheid te verbeteren en werd  het aantal AED’s op stations uitgebreid.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voerde verder een onderzoek uit naar de brandveiligheid van gestalde elektrische fietsen en het opladen in fietsenstallingen en de brandveiligheid van zonnepanelen.

Bekijk hier het volledige jaarverslag.

Lees ook:

NS: ontsporing Den Haag vermoedelijk veroorzaakt door defecte wielen
ILT: stijging STS-passages vlakt af

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.