Pio Guido, ERA

Pio Guido (ERA): regelgeving kan digitale evolutie stimuleren

Hoe breng je de vrijheid die nodig is voor innovatie in evenwicht met de regels die nodig zijn voor het veilig en interoperabel functioneren van de Europese spoorwegen? Volgens Pio Guido, hoofd Spoorwegsystemen bij EU spooragentschap ERA, staat die vraag altijd centraal bij de standaardisering van technische systemen.

“Om het volledige potentieel als groene en veilige vervoerswijze te benutten, hebben de spoorwegen innovatie, standaardisatie en investeringen nodig”, aldus Guido. “Het strikte regelgevingskader en de belangrijke erfenis van nationale systemen en praktijken moeten worden beschouwd als de context voor evolutie.”

One stop shop

ERA is het centrale loket voor voertuigvergunningen, ERTMS-baangoedkeuringen en veiligheidscertificaten in Europa, en de systeemautoriteit voor interoperabiliteitsspecificaties en veiligheidsmethoden van de Europese Unie. Pio Guido is binnen ERA verantwoordelijk voor de afdeling die zich bezig houdt met spoorwegsystemen zoals onder meer ERTMS. Guido is op 18 juni een van de sprekers op het RailTech Infra Forum. Een tweedaagse internationale digitale conferentie over de digitalisering van het spoor.

Sinds de invoering van het Vierde Spoorwegpakket op 16 juni 2019 moeten alle voertuigvergunningen en alle veiligheidscertificaten in Europa worden afgegeven volgens één EU-proces. De uitvoering hiervan ligt bij ERA. “Weliswaar niet zozeer een technische innovatie maar wel een belangrijke innovatie voor de sector”, vindt Guido. Het eerste jaar gingen acht Europese lidstaten, waaronder Nederland over op het nieuwe Europese vergunningensysteem. In juni van dit jaar volgt de rest van de Europese Unie.

“De overgang van een nationaal naar een Europees regime, met gestandaardiseerde processen, verliep soepel en succesvol. Inmiddels rijden er meer dan 6.000 voertuigen met een door het agentschap afgegeven autorisatie. Ik zie dit als een duidelijk bewijs dat spoorwegen in Europa als systeem kunnen innoveren.”

Uitgedaagd

“We hebben uitstekende referenties als groen en veilig transportmiddel, maar we worden uitgedaagd om ons volledige potentieel te bereiken door de vooruitgang die we zien in andere transportmodi en door technologische innovatie zoals automatisering, digitalisering, Big Data en IoT.”

Volgens Guido is er voor significante innovatie in plaats van ontwikkelingen op lokaal niveau een gecoördineerde aanpak nodig met duidelijke migratiestrategieën en rechten en plichten. “Deze elementen moeten ruim van tevoren transparant worden gedefinieerd en in sommige gevallen als verplichte vereisten worden gehandhaafd.
Dit is een van de belangrijkste rollen van het agentschap – we vergemakkelijken de consensus tussen de spoorwegactoren en de nationale autoriteiten om te beslissen op welke gebieden en in welke mate bindende regels voor de hele EU-spoorwegen nodig zijn, en om de details uit te werken van dergelijke regels.”

ERTMS

ERTMS is volgens Guido een van de meest opvallende voorbeelden van de complexiteit om innovatie mogelijke te maken. Het programma hiervoor ging eind vorige eeuw van start, maar de implementatie ervan loopt ondanks alle inspannning vanuit de lidstaten nog steeds achter op de planning. In zijn presentatie op het RailTech Infra Forum gaat Pio Guido uitgebreid in op de systeembenadering van ERTMS, ETCS en GSM-R als belangrijke pijlers en de rol van ERA bij de uitrol. Van GSM-R is de stap naar opvolger FRMCS een logische ook hier is volgens Guido sprake van een complex proces.

“We zijn nu verwend met één enkel, gestandaardiseerd en geharmoniseerd systeem, met frequentiebanden die zijn gereserveerd voor exclusief gebruik van de spoorwegen, met GSM-R-netwerken die eigendom zijn van en beheerd worden door spoorwegen. Maar naar verwachting zal het tegen 2030 onbetaalbaar zijn om er mee te blijven werken door de veroudering van de onderliggende 2G-technologie. Gezien de lange planning- en inzetcycli in de spoorwegsector, is het nodig om ​nu al een opvolger te identificeren en te beginnen met het plannen van de migratie.”

Pio Guido is op 17 en 18 juni een van de sprekers tijdens de digitale conferentie RailTech Infra Forum. kijk voor het volledige programma en inschrijving op de website van het evenement.

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.