Nieuwe wissels, Utrecht CS, foto: Gerrit Serné/ProRail

Mansveld: ProRail meldde problemen bij DSSU veel te laat

Op het moment dat ProRail aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldde dat er problemen waren met de uitvoering van het grote spoorproject DoorStroomStation Utrecht (DSSU), kon het departement niet meer bijsturen. Dat kwam doordat de spoorbeheerder IenM hier te laat van op de hoogte bracht. Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld in beantwoording op Kamervragen gesteld door CDA en VVD. Deze zomer werd bekend dat een miljoenenstrop en vertraging dreigt voor het spoorproject DSSU. De kosten liepen op nadat de veiligheidseisen op het spoor werden aangescherpt na de treinbotsing bij Amsterdam Singelgracht. Mansveld stelt dat de nieuwe veiligheidsregels moesten worden doorgevoerd in het ontwerp van de sporen in Utrecht dat reeds was gemaakt. Ook zorgen de aanpassingen van de Beleidsregel Trillingshinder Spoor en de vernietiging van het tracébesluit Sporen in Utrecht (in oktober 2013) voor extra kosten en vertraging.

Kostenoverschrijding

ProRail heeft het voorjaar van 2014 aan het ministerie gemeld dat er een kostenoverschrijding voor DSSU dreigde van 107 miljoen euro. Doordat de problemen dusdanig laat zijn gemeld was volgens Mansveld bijsturing van het project niet meer mogelijk. Wel wisten ProRail, NS en IenM in een ‘intensief proces’ de kostenstijging terug te brengen tot 29,5 miljoen euro.

De 30 miljoen euro is volgens haar gebaseerd op de aanvraag van ProRail in mei 2015 voor aanvullend budget voor DSSU. Echte zekerheid over de uiteindelijke kosten van het spoorproject is er echter pas ’na de oplevering van het project’. Ze wijst er daarbij op dat ProRail niet verwacht dat er nog extra budget nodig is bovenop de huidige kostenstijging van 30 miljoen euro.

Scopewijzigingen

De staatssecretaris geeft toe dat er de afgelopen jaren meerdere voorbeelden waren waarbij het ministerie werd geconfronteerd met met scopewijzingen bij projecten die bij ProRail in voorbereiding of uitvoering waren. Deze werden niet of niet op tijd op het juiste niveau met het ministerie besproken. Dat gebeurde volgens haar onder meer bij Zwolle Spoort, het station van Den Haag en OV SAAL. Mansveld: “Deze voorbeelden waren aanleiding om in gesprek te gaan met ProRail om de onderlinge communicatie te verbeteren.”

De bewindsvrouw geeft toe dat de relatie tussen ProRail en het ministerie niet altijd even vlekkeloos verloopt. “In de werkrelatie is ruimte voor verbetering, hiervoor zijn door IenM en ProRail gezamenlijk acties ingezet.”

Kostenstijgingen

De staatssecretaris ‘herkent zich niet in het beeld’ dat er relatief meer spoorprojecten worden geconfronteerd met kostenstijgingen dan weg- of waterprojecten. Wel wijst ze erop dat Nederland een intensief bereden spoorwegnet heeft waarbij omleidingsroutes voor reizigers bij spoorwerkzaamheden ‘beperkt zijn’. Ook speelt het garanderen van de veiligheid van reizigers en spoormedewerkers een rol. Deze elementen blijven een ‘potentiële oorzaak van vertragingen of kostenstijging’.

DSSU heeft als doel de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rondom Utrecht Centraal te vergroten. Het is de bedoeling dat er straks op de drukste trajecten elke tien minuten een trein rijdt. De treinen gaan daarom in Utrecht via vaste sporen en vertrekperrons rijden. Dat betekent de sporen in rechte banen worden gelegd, die vrij van elkaar komen te liggen. De treinen op een bepaald traject krijgen vaste vertrek- en aankomstperrons. Daardoor kunnen treinen straks sneller binnenkomen en vertrekken, waardoor er meer treinen kunnen rijden door Utrecht Centraal. De verbouwing van de stationshal staat los van DSSU en is een apart project.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Project DoorStroomStation Utrecht valt miljoenen duurder uit

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.