ETS Spoor vervoert spoorstaven per boot naar Theemswegtracé

Levering van materialen voor Theemswegtracé deels per schip aangeleverd

ETS Spoor vervoert spoorstaven per boot naar Theemswegtracé

De leveringen van spoormaterialen voor het Theemswegtracé zijn in volle gang. De dwarsliggers en spoorstaven zijn onlangs per schip aangevoerd in Rotterdam. Die zijn vervolgens met een mobiele kraan gelost. Leveranciers ETS Spoor en de Meteoor werkten bij de aanvoer van deze materialen samen.

Vanuit een depot in de haven worden in het eerste- en tweede kwartaal van 2021 meerdere transporten per dag naar het depot bij de nieuwe spoorbaan gereden. In opdracht van VolkerRail worden de bovenbouwmaterialen aangeleverd voor het Theemswegtracé, dat onderdeel uitmaakt van de Rotterdamse Havenspoorlijn. Dit nieuwe spoorviaduct moet de doorstroming in dit deel van de havenstad verbeteren en de geluidsoverlast in de omliggende regio verminderen.

Levering per schip

Om het trein- en wegverkeer zo min mogelijk te onderbreken voor het leveren van de materialen, kozen ETS Spoor en de Meteoor voor een gedeeltelijke levering per schip. Zo worden de verkeersbewegingen en -onderbrekingen tot een minimum beperkt en worden de materialen in de directe nabijheid van het project geleverd. “Alle materialen worden vanaf een depot naast het tracé beschikbaar gesteld, om omgevingshinder zo veel mogelijk te beperken”, licht Joris-Jan Gerritse van ETS Spoor toe.

Het Theemswegtracé loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het nieuw stuk spoor met een lengte van ongeveer kilometer passeert twee boogbruggen en sluit bij de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Ballastmatten en compensatie-inrichtingen

Om geluidsoverlast voor de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen, worden de bruggen zoveel mogelijk uitgerust met akoestische bekleding en opstaande randen. Daarnaast worden op de bruggen trillingsdempende ballastmatten aangebracht. “Deze worden op de bruggen op een hoogte van 15 meter aangebracht. Het gaat daarbij om een enorme hoeveelheid van ongeveer 30.000 vierkante meter. Dat zijn ongeveer 28 vrachtauto’s vol”, aldus Gerritse. Deze ballastmatten werden ook door ETS Spoor geleverd, net als compensatie-inrichtingen voor de bruggen, die ervoor moeten zorgen dat de bruggen in- en uit kunnen zetten.

Als alle materialen op zijn plek liggen, dan wordt het gehele spoor gefreesd door Vossloh. “Het voordeel hiervan is dat het gehele traject dezelfde bewerkingsmethode heeft. Normaal gesproken worden spoorstaven prefab gefreesd en in langere lengten aan elkaar gelast. Maar op deze manier wordt alles in de baan gelast en gefreesd waardoor eventuele ballast imprint ook direct verwijdert word.” Volgens Gerritse bestaat het Theemswegtracé straks uit hoogwaardige materialen die een lange levensduur van het traject zullen garanderen.

Toename spoorvervoer

In Rotterdam is zowel het spoorvervoer als de scheepvaart naar de Maasvlakte en Europoort in de afgelopen jaren flink toegenomen. De Calandbrug is hier in een belangrijke schakel, maar kent een aantal knelpunten die de vervanging nodig maken. De stalen hefbrug uit 1969 telt een viertal rijstroken voor auto’s, twee goederensporen en een voet- en fietspad. Als de brug geopend is, is de doorvaartopening van de brug 60 meter breed en 50 meter hoog.

Op gebied van veiligheid loopt de brug met zijn 50 jaar tegen het eind van zijn technische levensduur, waarbij vervanging een gigantische kostenpost zou behelzen, terwijl de andere knelpunten niet worden opgelost. De toename van grote schepen hindert de komende jaren steeds vaker een efficiënte doorloop van het treinverkeer. Daarbij is de geluidsoverlast van de stalen brug een doorn in het oog van de inwoners van het nabijgelegen Rozenburg.

Bekijk hier een video over het Theemswegtracé:

Aanleg Theemswegtracé

Er is gekozen om het Theemswegtracé aan te leggen, zodat het treinverkeer door kan rijden en geluidsoverlast wordt gereduceerd. Het Theemswegtracé waarborgt een soepele doorstroming van zowel treinverkeer als scheepvaart moet waarborgen. Door de omleiding gaat het treinverkeer niet langer over de Calandbrug, maar over de Rozenburgse Sluis en via de Theemsweg.

Door deze aanpassing ondervindt het treinverkeer niet langer hinder van de scheepvaart. Door toepassing van de 30.000 m2 ballastmatten, wordt tevens de geluidsoverlast aangepakt. In de nieuwe situatie blijft de Calandbrug wel toegankelijk voor het wegverkeer. Dankzij een renovatie van deze onderdelen blijft de brug ook de komende decennia een belangrijk toegangspunt tot de Rotterdamse haven.

Onderbouw

Besix, Dura Vermeer, Hollanda, Iemants en Mobilis zijn als aannemersconsortium SaVe verantwoordelijk de onderbouw van het Theemswegtracé aan. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de aanleg van een vier kilometer lang spoortraject, een betonnen viaduct, twee stalen boogbruggen en de aanpassingen van het wegennet. De werkzaamheden zijn in september 2018 reeds gestart en verlopen volgens de partijen voorspoedig.

Binnenkort zal de onderbouw opgeleverd worden, waarna de VolkerRail zorg zal dragen voor de bovenbouwconstructie. In november 2021 moet de eerste goederentrein over het nieuwe tracé rijden.

ETS Spoor

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.