Een M5-metrovoertuig in Amsterdam

KiM: treingebruik neemt toe, fiets verslaat bus tram en metro

Het gebruik van de trein in Nederland nam tussen 2005 en 2015 tot 30 procent toe. Daarbij is de stijging onder inwoners van buitenwijken van grote en middelgrote steden het hoogst, gevolgd door inwoners van de centra van grote en middelgrote steden. Buiten de steden bleef het treingebruik ongeveer gelijk. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

In tegenstelling tot de trein, daalde het gebruik van bus, tram en metro per inwoner. In de grote steden meer dan daarbuiten. Volgens het KiM zou deze daling te maken kunnen hebben met de populariteit van de fiets in deze gebieden. Het fietsgebruik nam daar namelijk toe terwijl het daarbuiten juist afnam.

Voor de auto geldt dat er per inwoner sprake is van een lichte daling van het aantal verplaatsingen in alle stadsgewesten, behalve onder inwoners van Rotterdam.

Afname per inwoner

De ontwikkeling van de mobiliteit in de stadsgewesten van de vier grootste steden van Nederland vertoont
veel overeenkomsten. Den Haag valt daarbij iets uit de toon omdat de totale mobiliteit (alle vervoerwijzen samen) per inwoner een afname laat zien.

Het treingebruik per inwoner gemeten in aantal verplaatsingen nam duidelijk toe in het stadsgewest Rotterdam. Het treingebruik per inwoner in het stadsgewest Amsterdam is tussen 2005 en 2015 vrijwel niet en dat in Utrecht is beperkt veranderd. In Den Haag geldt de stijging alleen voor inwoners van buitenwijken en omliggende gemeenten. Bij verplaatsingen over meer dan 7 kilometer is het aandeel trein overal toegenomen met 1 tot 2 procentpunten. Bij verplaatsingen over kortere afstanden speelt de trein, logischerwijs, geen rol van betekenis.

Minder vaak en minder ver

Het algemene beeld voor bus, tram en metro is dat het aantal verplaatsingen en het aantal kilometer per
inwoner in de stadsgewesten is gedaald. De uitzondering hierop zijn de buitenwijken en omringende gemeenten in Utrecht, gemeten in aantal verplaatsingen. De verplaatsingsafstand met bus, tram en metro is overal afgenomen.

KiM onderzoek

De ontwikkeling van de stedelijke mobiliteit per inwoner voor 2005-2015 komt volgens het KiM overeen met de
ontwikkeling die de lokale overheden van de vier grote steden voor ogen hebben voor de nabije toekomst.
Met een beleid gericht op het ontmoedigen van het autogebruik en het stimuleren van trein en fiets willen
de steden de in het verleden al ingezette beweging naar het gebruik van meer duurzame en actieve vervoerwijzen dus versterken. Bekijk hier het volledige onderzoek.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Onderwerpen: ,

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

4 reacties op “KiM: treingebruik neemt toe, fiets verslaat bus tram en metro”

John rdam|20.06.19|21:56

Geen wonder dat de trein op afstanden tot 7 km amper een rol speelt: sinds de tariefintegratie tussen NS en ander OV met de strippenkaart is afgeschaft moet je apart inchecken bij NS en betaal je het NStarief dat zodanig is opgebouwd dat reizigers over korte afstand worden weggejaagd. En dat is precies de bedoeling van NS want die reizigers veroorzaken hoge kosten.

Franka van Brakel|21.06.19|09:31

Grappig dat ik niet lees, waarom de fiets aan populariteit wint bij die korte afstanden.
Ik denk dat dit komt door de elektrische fiets, die is op korte afstanden veel makkelijker en sneller dan het lokale OV. Zeker in Amersfoort!!

Ronald Van Onselen|21.06.19|22:31

KIM constateert dat het fietsverkeer toeneemt ten nadele van OV. Niet onjuist maar er is meer: 2005-2015 invoering chipkaart bij OV-bedrijven streek en stad. De tarieven zijn veel meer dan de inflatie gestegen. Ook zijn er oa in Den Haag nogal wat lijnen opgeheven waar een fileermes de schade had beperkt. Vervoersarmoede ontstaat.De rijsnelheid stedelijk OV neemt af ondanks betere infra.Onhelder beleid dus niet adequaat opgepakt.Ook OV-budgetten stabiel.Conclusie:geen gedragen OV-beleidskeuzes.

Evert Bouws|23.06.19|00:54

Ten opzichte van het buitenland is het aandeel van de fiets in Nederland zeer groot t.o.v. OV. In sommige steden zoals Utrecht kun je je afvragen, of verdere groei van het fietsverkeer wel wenselijk is. De groei van het elektrisch fietsen heeft ook al geleid tot meer ongelukken.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.