CER sorteert voor op Europese verkiezingen met nieuwe beleidsagenda

Digitalisering en terugdringen van de CO2-uitstoot staan hoog op de politieke beleidsagenda van de CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) de komende jaren. In aanloop naar de verkiezingen voor het Europese Parlement in mei van dit jaar heeft de koepelorganisatie voor Europese spoorwegmaatschappijen de agenda voor de komende vijf jaar vastgesteld.

Spoorwegen vormen de ruggengraat van de Europese mobiliteit en het Europese vervoerssysteem, zo meent de CER. Vervoer per spoor kan bovendien bijdragen aan de oplossing voor veel opgaven waar Europa in de volgende beleidsperiode voor komt te staan.

Meer aandacht voor spoor bij EU

In de nieuwe beleidsperiode wil de CER meer aandacht voor de betekenis van spoor voor de samenleving, de economie en het milieu. Dat moet ook tot uiting komen in de beleidsagenda van de Europese Unie en op nationaal niveau worden ondersteund met concrete acties.

De CER heeft een aantal speerpunten benoemd waar de organisatie zich de komende vijf jaar zelf op wil richten: verdere digitalisering om meer service en veiligheid te kunnen bieden, klantgerichtere diensten leveren, de CO2-uitstoot sterk verminderen, duurzame financieringsmodellen ontwikkelen voor het spoor en nieuwe marktkansen omarmen. Voor het goederenvervoer ziet de CER die marktkansen vooral in Azië.

Spoorbedrijven zouden daarom moeten inzetten op verder ontwikkelen van de spoorverbindingen tussen Europa en Azië. In het passagiersvervoer ziet de CER toerisme als een kansrijke optie. Spoorbedrijven zouden moeten kijken hoe ze hun aandeel in die markt kunnen vergroten.

Stabiel klimaat en eerlijke concurrentie

De nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europese Parlement zouden zich volgens de CER vooral moeten bezighouden met: zorgen voor een stabiel regelgevingsklimaat in de spoorwegsector, bevorderen van innovatie en digitalisering, zorgen voor adequate financiering voor een effectief Europees spoorwegnet, garanderen van eerlijke intermodale concurrentievoorwaarden, bevorderen van duurzaamheid en veiligheid, zorgen voor een efficiënte en duurzame verbinding tussen Europa en Azië en mogelijk maken dat het grensoverschrijdend spoorvervoer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk ook na de Brexit soepel blijft verlopen.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.