Thalys, ERTMS, foto: INEA, Europese Commissie

Fouten gemaakt bij aanvragen offertes ERTMS

Er zijn fouten gemaakt bij het verlenen van opdrachten van het ERTMS-programma. Er zijn opdrachten met een totale waarde van 1,9 miljoen euro ten onrechte onderhands gegund aan externe organisaties, terwijl deze hadden moeten worden aanbesteed. Daarnaast is voor een bedrag van 1,6 miljoen euro onduidelijk of er een objectieve leveranciersselectie heeft plaatsgevonden. Daardoor is het onduidelijk of de meest geschikte leveranciers zijn benaderd voor het indienen van offertes. Dat blijkt uit het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR), die een afkeurend oordeel heeft gegeven over de programmabeheersing van het grote spoorproject.

ADR oordeelt dat in een aantal gevallen ten onrechte niet de goede procedure is gevolgd bij het aanvragen van offertes en bij een aantal betalingen kan de bewijslast van de prestaties niet goed worden vastgesteld. Het programmabureau ERTMS heeft de inkoopprocedures inmiddels aangepast.

Begin dit jaar werd bekend dat de uitrol van het Europese spoorsysteem in Nederland vertraging heeft opgelopen. Dit komt doordat het programmabureau meer tijd nodig heeft en omdat de programmabeheersing nog niet op orde is. In opdracht van het ministerie heeft de Auditdienst Rijk een onderzoek uitgevoerd die de programmabeheersing nu heeft afgekeurd.

Nieuwe structuur

Om de programmabeheersing te verbeteren, zijn er onder andere nieuwe managers aangesteld die in een nieuwe structuur gaan werken. Wim Knopperts wordt manager operationele processen en technisch management. De bestuurder neemt afscheid van zijn huidige functie als directeur Assetmanagement bij ProRail. Willem de Graaf, op dit moment projectmanager bij Rijkswaterstaat, start als manager contractmanagement. Eric Mink is tot en met de zomer manager omgevingsmanagement en wordt daarna opgevolgd door Ernst Cramer. Cramer is op dit moment manager European Affairs bij NS.

Staatssecretaris Sharon Dijksma meldt in de begeleidende brief bij het accountantsrapport en de Voortgangsrapportage ERTMS dat ook de governancestructuur verandert. “In het vervolg zal de aansturing van het programma plaatsvinden door een stuurgroep waarin zowel op hoogambtelijk niveau als ook door leden van de Raden van Bestuur van NS en ProRail wordt deelgenomen. De stuurgroep bewaakt het functioneren van de gehele keten en beoordeelt of risico’s voldoende worden beheerst. Met deze stuurgroep wordt de betrokkenheid van de samenwerkingspartners aan het programma op het hoogste niveau zeker gesteld.” Het is opvallend dat in de stuurgroep alleen spoorvervoerder NS wordt vertegenwoordigd en dat er geen spoorgoederenvervoerders en regionale spoorvervoerders deelnemen.

Interoperabiliteit

De bewindsvrouw schrijft dat de technische interoperabiliteit van Baseline 3 aanzienlijk is verbeterd door zo’n vierhonderd correcties die zijn doorgevoerd. Treinmaterieel dat is uitgerust met baseline 3 kan rijden op infrastructuur met baseline versie 2. “De baseline 3 specificaties zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht in nieuw internationaal rijdend materieel. Door het programma zijn op dit moment nog geen keuzen gemaakt met betrekking tot de toe te passen baseline.”

De staatssecretaris vermeldt uitdrukkelijk in haar brief dat bij de uitrol van het treinbeïnvloedingssysteem goed wordt gekeken naar de ons omringende landen. Daarbij wordt rekening gehouden met de Europese interoperabiliteit. Ze zal de definitieve uitrolstrategie van Nederland met de Europese Commissie delen om deel te kunnen nemen aan een “samenhangend Europees netwerk”.

Uitrol

Het programmabureau ERTMS gaat aan een nieuwe uitrolstrategie werken die deze zomer bekend zal worden. In januari van dit jaar bekend dat de uitrol van ERTMS op het Nederlandse spoor vertraging heeft opgelopen en dat er opnieuw wordt gekeken naar de spoortrajecten uit de voorkeursbeslissing ERTMS. Betrokkenen meldden in maart aan SpoorPro dat overwogen wordt om het traject Eindhoven-Venlo alsnog in het ERTMS-programma op te nemen. Ook de Europese Commissie gaat de 2020 en 2030 planning herzien. Nederland probeert daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

4 reacties op “Fouten gemaakt bij aanvragen offertes ERTMS”

Loek van der Heide|28.04.16|13:05

Traditioneel is het ‘Noorder Spoorwegstelsel’ politiek-bepaald verworden tot een eiland-bedrijf. Momenteel wordt de signaal-detectie en schakelingsbedrading tussen Harlingen en Leeuwarden vervangen en vervalt het TPRB-lasergestuurd systeem. Dit wordt ‘centalistisch’ verder aangestuurd vanuit deCvL Groningen. Mij wordt niet duidelijk, of hiermee ook op de lijn 162-b Harlingen Duitsland / Eemshaven- Leer / Veendam in aanmerking komt voor ERTMS. De GTW Stadler Spurt treinen zijn al met GPS voorz.

Loek van der Heide|28.04.16|13:11

“ERTMS uitrol middels TEN-tec subsidie’s”((Lijnen Harlingen/Eemshaven /Veendam-Leer van ‘eilandbedrijf’verbonden met het NL en Europees kern net]
Mogelijk kan het ‘Noorder Spoorweg Stelsel, Harlingen/Eemshaven/Veendam, via de TEN-tec EU-subsidie in aanmerking komen voor ‘Überprüfungs-Strecke’voor een markt-conforme uitrol van ERTMS en ook deel-elektrificatie. Dit, naast maatrelen vr re-vitalisatie railgoederenvervoer AF Harlingen-Leeuwarden-nr Groningen-Duitsland

Arco Sierts|28.04.16|13:45

Beste Loek, met alle respect voor je positieve intensies aangaande het Noord-Nederlandse spoor, bereikbaarheid en economie (en die intenties deel ik nadrukkelijk zoals je weet) maar als je ergens gewoon geen verstand van hebt, dan is het misschien beter om ….

ERTMS heeft NIETS met GPS te maken. Positiebepaling gebeurd in ERTMS failsafe mbv ‘balises’ = electronische bakens = electronische kilometerpaaltjes. GPS is niet failsafe en primair onbruikbaar in spoorbeveiligingstoepassingen.

Arco Sierts|28.04.16|14:00

Gelet op de voor versnelling noodzakelijke ingrijpende seinaanpassingen tussen Gn en Nsch lag de combi ATB-NG-cabinesignalering (!) + ERTMS Level 2 cabinesignalering (dus rijden zonder blokseinen!) daar zeer voor de hand. Maar door de kwestie met de spoorbrug lijkt het mij slimmer om voorlopig ff door te gaan met NS54+ATBNG, en voor over 2 a 3 jaar in te zetten op een pilot voor ERTMS Level 3 Regional richting Stavoren, met in eerste instantie full-fallback naar NS54+ATBNG+baangebonden detectie.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.