Impressie van de toekomstige RailTerminal Gelderland

‘Risico dat Raad van State de bouw van Rail Terminal Gelderland vertraagt? Klein!’

Een art-impression van de te bouwen Railterminal Gelderland. Provincie Gelderland

Met de publicatie van het aanbestedingsdossier op TenderNed is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de Rail Terminal Gelderland. De provincie is op zoek naar een partij die zowel de bouw als de exploitatie van de terminal op zich wil nemen voor een periode van 45 jaar. We spreken erover met Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland op het gebied van Mobiliteit, Economie en Innovatie.

Wat staat aanbesteding nu nog in de weg?

“Er loopt nog een procedure bij de Raad van State vanuit omwonenden en de gemeente Overbetuwe, die vanwege mogelijke overlast bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit om het inpassingsplan voor de terminal vast te stellen. Wij hebben gezegd dat we pas gaan gunnen als het inpassingsplan definitief is. Maar de uitspraak van de Raad van State komt in het voorjaar en de gunning vindt naar verwachting plaats in het derde kwartaal van 2023. De kans op vertragingen is dus klein. Deze uitspraak is nu het enige wat de gunning in het derde kwartaal van 2023 nog in de weg kan staan. De natuurbeschermingswetvergunning is verleend. Bij het aanvragen van die vergunning moet je onderbouwen hoeveel uitstoot van stikstof je hebt en in welke natuurgebieden dat neerslaat. En voor de terminal geldt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn voor zowel de aanlegfase als voor alle activiteiten die daarna op de terminal zullen plaatsvinden.”

Hoeveel goederen kun je in de toekomst op de terminal kwijt?

“Alles behalve groot bulkgoed kan daar overgeslagen worden. Het inpassingsplan biedt ruimte voor maximaal 90.000 laadeenheden per jaar. In het begin zal dat waarschijnlijk minder zijn. Het zou kunnen dat de partij die de railterminal gaat exploiteren eerst met reachstackers gaat werken. Dat vraagt een minder hoge investering dan wanneer je gelijk elektrische kranen neerzet. In dat geval kan men maar één spoor bereiken in plaats van de drie sporen die daar straks liggen. Dus dan kun je in het begin denken aan 30.000 laadeenheden per jaar. We hebben ook in het bestemmingsplan vastgelegd dat je tot 30.000 laadeenheden nog met diesel-aangedreven materieel mag rijden. Dan heb je de mogelijkheid om later de grotere investeringen te doen in bijvoorbeeld elektrische kranen. We gaan ervan uit dat de exploitant binnen een jaar of tien die 90.000 laadeenheden kan realiseren. Dat is natuurlijk niet op niks gebaseerd. We hebben onderzocht hoeveel laadeenheden er naar verwachting beschikbaar zouden zijn vanuit de omgeving en hebben dat afgewogen tegen de kosten.”

Impressie van de RailTerminal Gelderland
De exploitant kan binnen een jaar of tien 90.000 laadeenheden realiseren, stellen betrokkenen. Afbeelding: Provincie Gelderland

Hoeveel animo is er eigenlijk voor de terminal?

“Wij hebben een marktconsultatie georganiseerd en een marktdag gehad, met voldoende interesse vanuit allerlei partijen. Je zit prachtig aan de A15 en aan de Betuweroute. En we hebben ook de binnenvaart daar. Ik weet dat een aantal partijen van Park15 Logistics, een bedrijventerrein in Arnhem, zich daar hebben gevestigd omdat ze interesse hadden. En bijvoorbeeld de Tegelgroep, een partij die heel veel tegels importeert uit Italië, heeft laten weten mogelijkheden te zien.”

Locatie van de toekomstige RailTerminal Gelderland
RailTerminal Gelderland ligt aan de snelweg en binnen bereik van de binnenvaart. Afbeelding: Provincie Gelderland

En hoe zit het met de animo vanuit exploitanten?

“Als je kijkt naar exploitanten is de spoeling in Nederland niet heel erg dik. Er zijn vijf à zes partijen die zo’n terminal kunnen opereren. Tot nu toe zien we vooral interesse vanuit deze partijen. Het is vrij specialistisch werk en er zijn niet zoveel railterminals in Nederland. Wel kunnen meer partijen zich melden, zoals partijen die tot nu toe alleen waterterminals geëxploiteerd hebben.”

Kan zo’n partij de terminal rendabel exploiteren?

“De locatie is erg gunstig. En je hebt aan het spoor niet zoveel mogelijkheden om goederen over te slaan. De meeste terminals liggen niet op een plek die alleen voor goederenvervoer aangelegd is. Er is bovendien voldoende afstand tot Rotterdam om de terminal aantrekkelijk te maken. En er is voldoende achterland in het oosten om het goedkoper te maken om vracht per trein te vervoeren. We maken bovendien onderdeel uit van meerdere internationale corridors. Ook kunnen aanbieders van lading van 2021 tot zeker 2025 twintig euro per container aan subsidie krijgen als ze die verplaatsen van de weg naar het spoor of water.”

Zouden de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland geen roet in het eten kunnen gooien?

“We gaan uit van een exploitatie­periode van 45 jaar. Je moet dat dus echt op de lange termijn bekijken en we denken dat degenen die zich inschrijven dat ook goed in het vizier hebben. Het duurt naar verwachting ook nog tot begin 2026 voordat je die terminal kan exploiteren. Bovendien worden treinen in het geval van werkzaamheden gewoon omgeleid.”

En is het budget vanuit de provincie nu besteed?

“We hebben al het budget gereserveerd. Dat is ruim 67 miljoen. Dat reserveren we voor onder andere de aanleg van de ontsluitingsweg, het landschappelijk inpassen en bouwrijp maken en de aansluiting op de Betuweroute. Daarna is het aan de exploitant om het te gaan doen. We gaan er niet vanuit dat de exploitant extra budget nodig gaat hebben.”

Op 11 januari 2023 vindt als onderdeel van de procedure een informatiebijeenkomst plaats in Arnhem. Geïnteresseerde marktpartijen zijn welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op alle documenten die bij de aanbesteding horen en voor de inschrijving én/of de concessie van belang zijn.

De bijeenkomst is dan ook alleen alleen toegankelijk voor geïnteresseerde marktpartijen voor de aanleg en exploitatie. Klik hier voor het het aanbestedingsdossier op TenderNed. Meer informatie over de RailTerminal lees je hier

Dit artikel las je eerder bij zusterpublicatie Nieuwsblad Transport.

Lees ook:

Auteur: Nick Augusteijn

Nick Augusteijn is chef redactie van SpoorPro en de RailTech-titels.

1 reactie op “‘Risico dat Raad van State de bouw van Rail Terminal Gelderland vertraagt? Klein!’”

Overbetuwe Overbelast|23.12.22|10:49

Vreemd dat niemand in zo’n interview eens vraagt aan de gemeente Overbetuwe of aan omwonenden hoe ze het vergunningentraject in zullen gaan. Want wij verwachten daar flinke tegenstand. Exploitanten zouden die informatie mee kunnen wegen in hun eventuele beslissingen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Risico dat Raad van State de bouw van Rail Terminal Gelderland vertraagt? Klein!’ | SpoorPro.nl
Impressie van de toekomstige RailTerminal Gelderland

‘Risico dat Raad van State de bouw van Rail Terminal Gelderland vertraagt? Klein!’

Een art-impression van de te bouwen Railterminal Gelderland. Provincie Gelderland

Met de publicatie van het aanbestedingsdossier op TenderNed is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de Rail Terminal Gelderland. De provincie is op zoek naar een partij die zowel de bouw als de exploitatie van de terminal op zich wil nemen voor een periode van 45 jaar. We spreken erover met Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland op het gebied van Mobiliteit, Economie en Innovatie.

Wat staat aanbesteding nu nog in de weg?

“Er loopt nog een procedure bij de Raad van State vanuit omwonenden en de gemeente Overbetuwe, die vanwege mogelijke overlast bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit om het inpassingsplan voor de terminal vast te stellen. Wij hebben gezegd dat we pas gaan gunnen als het inpassingsplan definitief is. Maar de uitspraak van de Raad van State komt in het voorjaar en de gunning vindt naar verwachting plaats in het derde kwartaal van 2023. De kans op vertragingen is dus klein. Deze uitspraak is nu het enige wat de gunning in het derde kwartaal van 2023 nog in de weg kan staan. De natuurbeschermingswetvergunning is verleend. Bij het aanvragen van die vergunning moet je onderbouwen hoeveel uitstoot van stikstof je hebt en in welke natuurgebieden dat neerslaat. En voor de terminal geldt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn voor zowel de aanlegfase als voor alle activiteiten die daarna op de terminal zullen plaatsvinden.”

Hoeveel goederen kun je in de toekomst op de terminal kwijt?

“Alles behalve groot bulkgoed kan daar overgeslagen worden. Het inpassingsplan biedt ruimte voor maximaal 90.000 laadeenheden per jaar. In het begin zal dat waarschijnlijk minder zijn. Het zou kunnen dat de partij die de railterminal gaat exploiteren eerst met reachstackers gaat werken. Dat vraagt een minder hoge investering dan wanneer je gelijk elektrische kranen neerzet. In dat geval kan men maar één spoor bereiken in plaats van de drie sporen die daar straks liggen. Dus dan kun je in het begin denken aan 30.000 laadeenheden per jaar. We hebben ook in het bestemmingsplan vastgelegd dat je tot 30.000 laadeenheden nog met diesel-aangedreven materieel mag rijden. Dan heb je de mogelijkheid om later de grotere investeringen te doen in bijvoorbeeld elektrische kranen. We gaan ervan uit dat de exploitant binnen een jaar of tien die 90.000 laadeenheden kan realiseren. Dat is natuurlijk niet op niks gebaseerd. We hebben onderzocht hoeveel laadeenheden er naar verwachting beschikbaar zouden zijn vanuit de omgeving en hebben dat afgewogen tegen de kosten.”

Impressie van de RailTerminal Gelderland
De exploitant kan binnen een jaar of tien 90.000 laadeenheden realiseren, stellen betrokkenen. Afbeelding: Provincie Gelderland

Hoeveel animo is er eigenlijk voor de terminal?

“Wij hebben een marktconsultatie georganiseerd en een marktdag gehad, met voldoende interesse vanuit allerlei partijen. Je zit prachtig aan de A15 en aan de Betuweroute. En we hebben ook de binnenvaart daar. Ik weet dat een aantal partijen van Park15 Logistics, een bedrijventerrein in Arnhem, zich daar hebben gevestigd omdat ze interesse hadden. En bijvoorbeeld de Tegelgroep, een partij die heel veel tegels importeert uit Italië, heeft laten weten mogelijkheden te zien.”

Locatie van de toekomstige RailTerminal Gelderland
RailTerminal Gelderland ligt aan de snelweg en binnen bereik van de binnenvaart. Afbeelding: Provincie Gelderland

En hoe zit het met de animo vanuit exploitanten?

“Als je kijkt naar exploitanten is de spoeling in Nederland niet heel erg dik. Er zijn vijf à zes partijen die zo’n terminal kunnen opereren. Tot nu toe zien we vooral interesse vanuit deze partijen. Het is vrij specialistisch werk en er zijn niet zoveel railterminals in Nederland. Wel kunnen meer partijen zich melden, zoals partijen die tot nu toe alleen waterterminals geëxploiteerd hebben.”

Kan zo’n partij de terminal rendabel exploiteren?

“De locatie is erg gunstig. En je hebt aan het spoor niet zoveel mogelijkheden om goederen over te slaan. De meeste terminals liggen niet op een plek die alleen voor goederenvervoer aangelegd is. Er is bovendien voldoende afstand tot Rotterdam om de terminal aantrekkelijk te maken. En er is voldoende achterland in het oosten om het goedkoper te maken om vracht per trein te vervoeren. We maken bovendien onderdeel uit van meerdere internationale corridors. Ook kunnen aanbieders van lading van 2021 tot zeker 2025 twintig euro per container aan subsidie krijgen als ze die verplaatsen van de weg naar het spoor of water.”

Zouden de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland geen roet in het eten kunnen gooien?

“We gaan uit van een exploitatie­periode van 45 jaar. Je moet dat dus echt op de lange termijn bekijken en we denken dat degenen die zich inschrijven dat ook goed in het vizier hebben. Het duurt naar verwachting ook nog tot begin 2026 voordat je die terminal kan exploiteren. Bovendien worden treinen in het geval van werkzaamheden gewoon omgeleid.”

En is het budget vanuit de provincie nu besteed?

“We hebben al het budget gereserveerd. Dat is ruim 67 miljoen. Dat reserveren we voor onder andere de aanleg van de ontsluitingsweg, het landschappelijk inpassen en bouwrijp maken en de aansluiting op de Betuweroute. Daarna is het aan de exploitant om het te gaan doen. We gaan er niet vanuit dat de exploitant extra budget nodig gaat hebben.”

Op 11 januari 2023 vindt als onderdeel van de procedure een informatiebijeenkomst plaats in Arnhem. Geïnteresseerde marktpartijen zijn welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op alle documenten die bij de aanbesteding horen en voor de inschrijving én/of de concessie van belang zijn.

De bijeenkomst is dan ook alleen alleen toegankelijk voor geïnteresseerde marktpartijen voor de aanleg en exploitatie. Klik hier voor het het aanbestedingsdossier op TenderNed. Meer informatie over de RailTerminal lees je hier

Dit artikel las je eerder bij zusterpublicatie Nieuwsblad Transport.

Lees ook:

Auteur: Nick Augusteijn

Nick Augusteijn is chef redactie van SpoorPro en de RailTech-titels.

1 reactie op “‘Risico dat Raad van State de bouw van Rail Terminal Gelderland vertraagt? Klein!’”

Overbetuwe Overbelast|23.12.22|10:49

Vreemd dat niemand in zo’n interview eens vraagt aan de gemeente Overbetuwe of aan omwonenden hoe ze het vergunningentraject in zullen gaan. Want wij verwachten daar flinke tegenstand. Exploitanten zouden die informatie mee kunnen wegen in hun eventuele beslissingen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.