Plankaart Railterminal Gelderland, bron: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland zet volgende stap richting spoorgoederenterminal Valburg

De Railterminal Gelderland (RTG) die in de komende jaren moet verrijzen in Valburg is ruimtelijk inpasbaar. Dat blijkt uit het Inpassingsplan en de Milieu Effect Rapportage, die woensdag door de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Deze nemen naar verwachting op 7 juli een besluit.

“Met dit inpassingsplan zetten we een belangrijke stap, want het laat zien dat de Railterminal Gelderland ruimtelijk inpasbaar is”, zegt Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal. “Met deze RTG gaan goederen van de weg via de Betuweroute verder, met als gevolg minder CO2-uitstoot en minder files. Het is nu aan de Staten om over deze ruimtelijke bestemming te besluiten. Vervolgens starten de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor een exploitant van de RTG en realisatie. Zodra die is geselecteerd, gaat de schop de grond in.”

Het Inpassingsplan gaat over de aanleg van de railterminal bij Valburg, de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid- Reethsestraat en de landschappelijke inpassing. In totaal kwamen er 54 reacties binnen op het ontwerp-Inpassingsplan, de ontwerpbesluiten voor de Wet Natuurbescherming, Waterwet en Besluit Hogere Waarden. Deze stukken hebben in het najaar van 2020 ter inzage gelegen. De reacties zijn opgenomen in de Reactienota.

Milieu Effect Rapport

De provincie Gelderland stelde in het voorjaar van 2019 al een ontwerpplan op voor de RTG. Maar door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest er een milieueffectrapportage (MER) komen. Volgens de Commissie m.e.r. staat eer in het MilieuEffectRapport essentiële informatie over de RTG waarin het milieubelang volwaardig is meegewogen. Ook heeft Gedeputeerde Staten een nieuwe passende beoordeling voor het berekenen van de stikstofuitstoot opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen significante negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden als gevolg van de geringe stikstofuitstoot van de RTG.

Wanneer de Provinciale Staten een besluit heeft genomen worden de definitieve besluiten tot en met 26 augustus ter inzage gelegd. In deze periode is beroep bij de Raad van State mogelijk. Om de terminal te kunnen bouwen moet de provincie Gelderland nog een deel van het gebied aankopen. Een aantal gronden zijn al in bezit, en met de eigenaren van andere gronden is de provincie nog in overleg over de aankoop. Wanneer deze gesprekken niet tot verkoop leiden, kan uiteindelijk onteigening nodig zijn. Daarom stellen GS aan PS voor om de onteigeningsprocedure te starten.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

1 maand gratis proefabonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Provincie Gelderland zet volgende stap richting spoorgoederenterminal Valburg | SpoorPro.nl
Plankaart Railterminal Gelderland, bron: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland zet volgende stap richting spoorgoederenterminal Valburg

De Railterminal Gelderland (RTG) die in de komende jaren moet verrijzen in Valburg is ruimtelijk inpasbaar. Dat blijkt uit het Inpassingsplan en de Milieu Effect Rapportage, die woensdag door de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Deze nemen naar verwachting op 7 juli een besluit.

“Met dit inpassingsplan zetten we een belangrijke stap, want het laat zien dat de Railterminal Gelderland ruimtelijk inpasbaar is”, zegt Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal. “Met deze RTG gaan goederen van de weg via de Betuweroute verder, met als gevolg minder CO2-uitstoot en minder files. Het is nu aan de Staten om over deze ruimtelijke bestemming te besluiten. Vervolgens starten de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor een exploitant van de RTG en realisatie. Zodra die is geselecteerd, gaat de schop de grond in.”

Het Inpassingsplan gaat over de aanleg van de railterminal bij Valburg, de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid- Reethsestraat en de landschappelijke inpassing. In totaal kwamen er 54 reacties binnen op het ontwerp-Inpassingsplan, de ontwerpbesluiten voor de Wet Natuurbescherming, Waterwet en Besluit Hogere Waarden. Deze stukken hebben in het najaar van 2020 ter inzage gelegen. De reacties zijn opgenomen in de Reactienota.

Milieu Effect Rapport

De provincie Gelderland stelde in het voorjaar van 2019 al een ontwerpplan op voor de RTG. Maar door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest er een milieueffectrapportage (MER) komen. Volgens de Commissie m.e.r. staat eer in het MilieuEffectRapport essentiële informatie over de RTG waarin het milieubelang volwaardig is meegewogen. Ook heeft Gedeputeerde Staten een nieuwe passende beoordeling voor het berekenen van de stikstofuitstoot opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen significante negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden als gevolg van de geringe stikstofuitstoot van de RTG.

Wanneer de Provinciale Staten een besluit heeft genomen worden de definitieve besluiten tot en met 26 augustus ter inzage gelegd. In deze periode is beroep bij de Raad van State mogelijk. Om de terminal te kunnen bouwen moet de provincie Gelderland nog een deel van het gebied aankopen. Een aantal gronden zijn al in bezit, en met de eigenaren van andere gronden is de provincie nog in overleg over de aankoop. Wanneer deze gesprekken niet tot verkoop leiden, kan uiteindelijk onteigening nodig zijn. Daarom stellen GS aan PS voor om de onteigeningsprocedure te starten.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.