Plankaart Railterminal Gelderland, bron: Provincie Gelderland

Omwonenden eisen blokkade Railterminal Gelderland

Bron: Provincie Gelderland https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/05Verkeer-en-vervoer/2019%20-%20Q1/190412_Plankaart_railterminal_Gelderland.pdf

Enkele omwonenden hebben de Raad van State donderdag gevraagd om het provinciale inpassingsplan en alle bijbehorende vergunningen voor de bouw van Railterminal Gelderland bij Valburg te schorsen. Als de Raad niet schorst, dan ontstaat er een onomkeerbare situatie, zeggen ze. De provincie Gelderland wil namelijk zo snel mogelijk beginnen met het voorbereidende werk. Ook al zijn het inpassingsplan en de vergunningen nog niet definitief goedgekeurd.

Pas in de loop van het volgende jaar zal de Raad in een zogeheten bodemprocedure alle bezwaren uitgebreid behandelen. De raadsvoorzitter kondigde aan dat ook nog onafhankelijke deskundigen worden ingeschakeld voor een advies.

‘Railterminal is van internationaal belang’

Volgens de advocate van de provincie is de railterminal van groot nationaal en zelfs internationaal belang. “Het voorbereidende werk moet nu beginnen. Kan dat niet, dan schuift het hele project een jaar door.” Ze wees de Raad op een verwachte vertragingsschade van ruim een miljoen euro. Verder komt dan een aantal medewerkers een jaar lang zonder werk te zitten.

Een van de omwonenden was daar niet van onder de indruk. “De provincie creëert zijn eigen haast. De aanbesteding en gunning moet nog gebeuren. Ik zie geen reden waarom het voorbereidende werk nu al moet worden gestart.” De provincie doet volgens hem alsof het een halszaak is. “Maar de provincie heeft het project zelf al drie keer opgeschoven.”

Voorlopig oordeel

De Raad moet nu beslissen of het inpassingsplan en de vergunningen worden geschorst, zodat het voorbereidende werk wordt geblokkeerd. Daarbij gaat het voornamelijk om een belangenafweging. De balans slaat dan al snel door in het voordeel van de provincie.

Daar komt bij dat de bezwaarmakers die om schorsing vragen niet echt met urgente redenen kwamen. Ze klaagden bij de Raad vooral over de houding van de provincie die van alles zou beloven, maar dat niet vastlegt in afspraken. Ook klaagden ze over de ongelijke strijd die burgers tegen overheden moeten voeren. Zij kunnen het geld niet opbrengen om dure contrarapportages te laten maken.

De advocate van de provincie wees op vooral ecologische redenen om snel te gaan beginnen. Het leefgebied van vleermuizen, uilen, hazen en konijnen mag in bepaalde perioden van het jaar niet worden verstoord. Daarnaast moet snel worden begonnen met bodemonderzoek. De kans is groot dat er explosieven worden gevonden en die moeten eerst worden verwijderd.

De Raad doet binnen twee weken uitspraak.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Adrie van der Wel

Adrie van der Wel is freelance journalist en schrijft voor meerdere vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.