Aanleg, spoor, bouw, rails, aannemer, werkzaamheden

Aanleg spoorlijn Breda-Utrecht kan veel goedkoper

Minister Schultz van Haegen blijft bij haar eerdere standpunt dat de aanleg van de spoorlijn tussen Breda en Utrecht te duur is. Zij herhaalde haar standpunt donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Volgens Manager Business Development Ben van Schijndel van BAM Rail kan de aanleg van de spoorlijn veel goedkoper aangelegd worden dan in eerdere berekeningen is vastgesteld.

Van Schijndel: “Begrijpelijk, maar er zijn meerdere opties denkbaar en daar binnen kan de spoorlijn nog steeds veel goedkoper worden aangelegd dan in de eerdere Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse is vastgesteld.”

Kamerleden brachten bij het MIRT-debat de wensen van hun regionale achterban in voor onder meer de aanleg van de spoorlijn. Minister Schultz bleef daar echter bij haar eerdere standpunt om nu niet tot aanleg over te gaan. 

De minister baseert haar beslissing op de kosten die gemaakt zouden moeten worden wanneer alleen de spoorlijn langs de snelweg A27 aangelegd zou worden.

Onderzoek Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is op dit moment echter bezig met een onderzoek naar een variant waarbij de aanleg van de spoorlijn wordt meegenomen in de plannen voor de verbreding van de A27. 

Een variant waarbij de kosten volgens Van Schijndel niet op 4 miljard euro zouden uitkomen maar op minder dan 2 miljard euro. De resultaten van het onderzoek door Rijkswaterstaat worden begin 2013 bekendgemaakt.

Het standpunt van minister Schultz van Haegen is gebaseerd op een eerdere Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) die in opdracht van oud-minister Camiel Eurlings is gedaan. Woordvoerder Laura Kwakernaak van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Uit de analyse kwam destijds een score van 0,05. Dat betekent dat de investering niet in verhouding staat tot de opbrengst.” Groter dan 1 betekent een positief MKBA-score en een score tussen de 0 en 1 is negatief.
 Met de aanleg zou 4 miljard euro gemoeid gaan en Minister Schultz van Haegen stelt nu opnieuw dat het geen effectieve investering is.

Lagere kosten

Van Schijndel: “De minister heeft de aanleg van de spoorlijn echter berekend alsof de snelweg A27 er niet zou zijn. Maar ik ben van mening dat als er bij de verbreding van de A27 rekening wordt gehouden met de spoorlijn dat die kosten veel lager zullen uitvallen. Wij schatten dat de kosten dan onder de 2 miljard uitkomen.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken diende in december 2011 een motie in bij de Tweede Kamer waarin zij er voor pleitte om bij de aanpak van de A27 rekening te houden met de aanleg van de spoorlijn Breda-Utrecht.
Van Schijndel: “Daar zijn meerdere varianten bij te bedenken. Een variant is om de A27 zo aan te passen dat de spoorlijn in het midden loopt. Een andere variant is om de spoorlijn strak tegen de snelweg aan te leggen.”

Nieuwe variant

Van Schijndel: “Rijkswaterstaat is op dit moment een nieuwe variant aan het onderzoeken (variant E, red.). In de motie staat vastgelegd dat binnen die variant wordt gekeken dat de verbreding van de A27 zodanig wordt gedaan dat de kosten van de spoorlijn lager uitvallen.”

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Aanleg spoorlijn Breda-Utrecht kan veel goedkoper | SpoorPro.nl
Aanleg, spoor, bouw, rails, aannemer, werkzaamheden

Aanleg spoorlijn Breda-Utrecht kan veel goedkoper

Minister Schultz van Haegen blijft bij haar eerdere standpunt dat de aanleg van de spoorlijn tussen Breda en Utrecht te duur is. Zij herhaalde haar standpunt donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Volgens Manager Business Development Ben van Schijndel van BAM Rail kan de aanleg van de spoorlijn veel goedkoper aangelegd worden dan in eerdere berekeningen is vastgesteld.

Van Schijndel: “Begrijpelijk, maar er zijn meerdere opties denkbaar en daar binnen kan de spoorlijn nog steeds veel goedkoper worden aangelegd dan in de eerdere Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse is vastgesteld.”

Kamerleden brachten bij het MIRT-debat de wensen van hun regionale achterban in voor onder meer de aanleg van de spoorlijn. Minister Schultz bleef daar echter bij haar eerdere standpunt om nu niet tot aanleg over te gaan. 

De minister baseert haar beslissing op de kosten die gemaakt zouden moeten worden wanneer alleen de spoorlijn langs de snelweg A27 aangelegd zou worden.

Onderzoek Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is op dit moment echter bezig met een onderzoek naar een variant waarbij de aanleg van de spoorlijn wordt meegenomen in de plannen voor de verbreding van de A27. 

Een variant waarbij de kosten volgens Van Schijndel niet op 4 miljard euro zouden uitkomen maar op minder dan 2 miljard euro. De resultaten van het onderzoek door Rijkswaterstaat worden begin 2013 bekendgemaakt.

Het standpunt van minister Schultz van Haegen is gebaseerd op een eerdere Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) die in opdracht van oud-minister Camiel Eurlings is gedaan. Woordvoerder Laura Kwakernaak van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Uit de analyse kwam destijds een score van 0,05. Dat betekent dat de investering niet in verhouding staat tot de opbrengst.” Groter dan 1 betekent een positief MKBA-score en een score tussen de 0 en 1 is negatief.
 Met de aanleg zou 4 miljard euro gemoeid gaan en Minister Schultz van Haegen stelt nu opnieuw dat het geen effectieve investering is.

Lagere kosten

Van Schijndel: “De minister heeft de aanleg van de spoorlijn echter berekend alsof de snelweg A27 er niet zou zijn. Maar ik ben van mening dat als er bij de verbreding van de A27 rekening wordt gehouden met de spoorlijn dat die kosten veel lager zullen uitvallen. Wij schatten dat de kosten dan onder de 2 miljard uitkomen.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken diende in december 2011 een motie in bij de Tweede Kamer waarin zij er voor pleitte om bij de aanpak van de A27 rekening te houden met de aanleg van de spoorlijn Breda-Utrecht.
Van Schijndel: “Daar zijn meerdere varianten bij te bedenken. Een variant is om de A27 zo aan te passen dat de spoorlijn in het midden loopt. Een andere variant is om de spoorlijn strak tegen de snelweg aan te leggen.”

Nieuwe variant

Van Schijndel: “Rijkswaterstaat is op dit moment een nieuwe variant aan het onderzoeken (variant E, red.). In de motie staat vastgelegd dat binnen die variant wordt gekeken dat de verbreding van de A27 zodanig wordt gedaan dat de kosten van de spoorlijn lager uitvallen.”

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.