Lange goederentrein Tilburg

ACM: ProRail hoefde niet in gesprek over zienswijze goederenvervoerders

Lange goederentrein Tilburg

ProRail hoefde bij het opstellen van de Netverklaring 2019 niet in gesprek te gaan met een aantal spoorgoederenvervoerders over door hen voorgestelde aanpassingen. Dit oordeelt Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar aanleiding van een klacht ingediend door belangenorganisatie RailGood. ProRail dient in de Netverklaring 2019 wel meer informatie te geven over de maximale treinlengte voor grensoverschrijdende spoortrajecten.

De aanleiding voor het ACM-besluit is een klacht van RailGood over de manier waarop ProRail de netverklaring vaststelt. De spoorbeheerder stelt jaarlijks deze verklaring op, waarmee zij aan haar klanten informatie geeft over de voorwaarden voor toegang tot spoor, de verdeling van de capaciteit en de diensten die zij aanbiedt. Ook publiceert zij hierin de tarieven die zij hanteert en de voorwaarden die zij toepast. De Spoorwegwet vereist dat ProRail de netverklaring na overleg met betrokkenen zoals spoorvervoerders opstelt.

Ontwerpversie

Op 1 september 2017 stuurde ProRail een ontwerpversie van de netverklaring voor het dienstregelingsjaar 2019 ter consultatie toegezonden naar RailGood. RailGood heeft op 11 oktober 2017 een zienswijze hierop ingediend. Op 8 december 2017 heeft ProRail de definitieve Netverklaring 2019 aan RailGood toegezonden.

Daarbij heeft ProRail tevens een tweetal documenten meegezonden, waarin een overzicht wordt gegeven van de zienswijzen op de ontwerpversie die ProRail heeft ontvangen en de reacties daarop van ProRail. In deze documenten wordt ook aangegeven of de zienswijzen aanleiding hebben gevormd voor een wijziging ten opzichte van de ontwerp-Netverklaring 2019.

Zienswijze

RailGood heeft in het kader van de consultatie een uitgebreide reactie gegeven op de ontwerp-Netverklaring 2019 en heeft een groot aantal punten aangedragen waarop de netverklaring volgens haar zou moeten worden aangepast. Volgens de belangenorganisatie is het onterecht dat de helft van de punten die naar voren zijn gebracht door ProRail terzijde zijn geschoven, zonder daarover in gesprek te gaan.

ProRail geeft in een reactie daarop aan dat de consultatie van de netverklaring de spoorbeheerder niet verplicht om inhoudelijk tegemoet te komen aan de consultatie-reacties. De spoorbeheerder heeft in een hoorzitting bij ACM wel aangegeven betrokkenen in de toekomst eerder te betrekken bij de totstandkoming van de netverklaring.

ACM stelt vast dat ProRail gemotiveerd heeft gereageerd op de zienswijze van RailGood. Daarmee heeft ProRail volgens de marktautoriteit voldaan aan artikel 58 van de Spoorwegwet. “Anders dan RailGood betoogt, volgt uit die bepaling geen verplichting voor ProRail om met gerechtigden het gesprek aan te gaan, als zij bepaalde zienswijzen niet wil overnemen. De klacht van RailGood slaagt op dit onderdeel niet”, aldus ACM.

Lange goederentreinen

RailGood stelt verder in zijn klacht dat ProRail onvoldoende samenwerkt met de Duitse infrastructuurbeheerder DB Netz. ProRail werkt volgens RailGood onvoldoende samen met DB Netz bij het toewijzen van netoverschrijdende infrastructuurcapaciteit. Daarnaast betoogt de belangenbehartiger dat lengtebeperkingen op grensbaanvakken in de Netverklaring niet kloppen. Deze zouden niet overeenkomen met de Rail Freight Corridor-documentatie en de gegevens van DB Netz.

ACM oordeelt dat de Netverklaring 2019 onvoldoende informatie geeft over de feitelijke maximale treinlengte op een aantal grensbaanvakken. Ook mist er informatie over criteria, waarmee ProRail beoordeelt of een langere trein in de dienstregeling kan worden ingepast. De marktautoriteit stelt dat ProRail meer inzicht in deze
criteria moet geven en in de wijze waarop zij beoordeelt of een aanvraag voor een langere trein
wordt goedgekeurd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.