Drastische maatregelen nodig voor concurrentiepositie spoorgoederenvervoer

Er zijn drastische maatregelen nodig om concurrentiepositie van het Nederlandse spoorgoederenvervoer te verbeteren. In vergelijking met het buitenland is de kostprijs van het goederenvervoer per spoor veel te hoog. Om deze te verlagen is een betere Europese samenwerking nodig en op het terrein van het infrastructuurbeheer is meer klantgerichtheid de oplossing. Dat blijkt uit de studie ‘Spoor brengt Nederland verder’ die BoerCroon in opdracht van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft uitgevoerd.

Europa groeit volgens BoerCroon de komende jaren vooral in Oost- en Centraal Europa. Dat zijn bij uitstek regio’s die vanuit Nederland vooral per spoor bereikbaar zijn. Het spoorgoederenvervoer zal daarom in de toekomst in toenemende mate van belang zijn voor de aansluiting van de Nederlandse economie met het Europese achterland.

Concurrentiepositie

In de afgelopen jaren is de concurrentiepositie van spoorgoederenvervoer van en naar Nederland juist verzwakt. Om dat tij te keren, kreeg het Aanvalsplan Spoorgoederen, een initiatief van de sector, een prominente plek in het visierapport van de rijksoverheid, de Lange Termijn Spoor Agenda.

Drie visiestukken, waaronder de BoerCroon-studie,  de Lange Termijn Spooragenda en het Aanvalsplan, bieden volgens KNV bouwstenen voor overheid en spoorgoederensector om nú keuzes te maken voor de middellange termijn. De studie noemt drie strategielijnen: aansluiten bij (bestaande) werkwijzen in aangrenzende landen met die van Duitsland in het bijzonder, Europese interoperabiliteit bevorderen om de kostprijs te verlagen, klantgerichte infrastructuurbeheer die zorgt voor  een betere benutting van de bestaande capaciteit.

Vervoersvolumes

Spoorbeheerder ProRail onderkent het belang van de spoorgoederensector. Directeur Marion Gout: “Spoorgoederenvervoerders hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad. ProRail wil de spoorgoederenvervoerders graag ondersteunen in de uitvoering.”

De spoorbeheerder publiceerde woensdag cijfers waaruit blijkt dat de vervoersvolumes weer iets zijn toegenomen. KNV is blij met de toegezegde steun en juicht na jaren van diepe terugval de positieve cijfers van harte toe. Ze bieden een gunstig uitgangspunt voor de noodzakelijke verdere versterking van de sector.

Lees ook:

Hoogste volume spoorgoederenvervoer in afgelopen vijf jaar

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.