Oppositie eist opheldering van ministerie over ATB Vv

Oppositiepartijen ChristenUnie en de SP willen weten of minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op de hoogte was van de problemen met het beveiligingssysteem ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie). Was ze dat wel, dan had ze dat destijds aan de Tweede Kamer moeten melden. SP-Kamerlid Farshad Bashir: “Het is ronduit schokkend dat de Tweede Kamer nooit is geïnformeerd over dit manco in de treinbeveiliging. Ik verwacht snel duidelijkheid.” Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber stelde naar aanleiding van artikelen op SpoorPro.nl, vragen aan staatssecretaris Wilma Mansveld over deze kwestie.

ProRail maakte onlangs bekend dat er een monitoringsysteem komt voor het treinbeveiligingssysteem ATB Vv op het Nederlandse spoor. Met het monitoringsysteem wordt het mogelijk op afstand te controleren of het beveiligingssysteem in- of uitgeschakeld staat en of het functioneert. Dat was voorheen nog niet mogelijk.

Monitoringsysteem

Jorn Pruntel, manager treinbeveiligingssystemen bij ProRail zegt in een interview met SpoorPro dat de spoorbeheerder er destijds bewust voor koos om ATB Vv niet met realtime monitoring uit te rusten. Op deze manier kon het systeem vanaf 2006 sneller en tegen lagere kosten worden uitgerold. Daarbij zou de korte overgangsfase tot de implementatie van het Europese beveiligingssysteem ERTMS ook een rol hebben gespeeld.

“Die plannen zijn in die periode door de spoorsector ontwikkeld om het aantal rood sein-passages terug te brengen. Dit sectorvoorstel is goedgekeurd door de toenmalige minister en zij heeft daar destijds budget voor vrijgemaakt. De discussie over de technische details van het systeem heeft niet in het politieke domein plaatsgevonden”, verklaarde Pruntel.

Failsafe

De ChristenUnie wil weten wanneer het ministerie ervan op de hoogte is gesteld  dat ATB Vv niet 100 procent failsafe is. Failsafe betekent dat als het beveiligingssysteem kapot is of uitstaat, dat een sein direct op rood komt te staan.

Volgens ProRail heeft ATB Vv zeer hoog veiligheidsniveau met een beschikbaarheid van 99,4 procent. De ChristenUnie vraagt aan Mansveld waar deze beschikbaarheidscijfers op gebaseerd zijn ‘als er tot op heden geen monitoringsysteem is die dat registreert’. Verder vraagt de partij of het waar is dat ‘de door ProRail genoemde cijfers theoretische getallen zijn uit modelberekeningen die geen relatie hebben met de werkelijkheid’.

ATB Vv

ATB Vv voegt extra beveiliging toe aan het ATB-systeem. ATB Vv voorkomt dat een trein door rood rijdt, ook bij snelheden langzamer dan 40 kilometer per uur. Het gewone ATB-systeem grijpt niet in beneden de 40 kilometer per uur.

SP-Kamerlid Farshad Bashir: “Met de installatie van ATB Vv denk je dat de situatie veiliger wordt, maar dan moet het systeem natuurlijk wel functioneren. Daarom moet dit gemonitord worden met een monitoringsysteem. Dit jaar nog greep ATB Vv bijvoorbeeld niet in toen een sprinter bij Zwolle een sein met ATB Vv passeerde. Gelukkig greep toen de machinist zelf tijdig in.” De SP wil dat het nieuwe Europese treinmanagementsysteem ERTMS sneller wordt ingezet.

Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, stelde de volgende vragen aan staatssecretaris Mansveld:

1. Kent u het bericht ‘ProRail koos bewust voor installatie ATB Vv zonder monitoring’ en het bericht ‘ProRail verzweeg gevaar‘?

2. Kunt u aangeven wanneer de Kamer voor het eerst door u is geïnformeerd dat ATB Vv niet 100 procent veilig (failsafe) was? Wanneer bent u daarvan op de hoogte gesteld?

3. Kunt u aangeven wanneer de Kamer voor het eerst door u is geïnformeerd dat ATB Vv geen monitoring systeem heeft om te zien of het ter plaatse functioneert? Wanneer bent u daarvan op de hoogte gesteld?

4. Bent u voor uw besluit over aanschaf van ATB Vv en/of voor uw besluit voor het uitbreiden van het aantal locaties met ATB Vv geïnformeerd door ProRail over de meerkosten en de extra benodigde tijd om ATB Vv wel failsafe te maken of voor verhoging van de veiligheid te voorzien van realtime monitoring?

5. Wanneer en door wie is de afweging tussen de meerkosten van het monitoringsysteem, de extra te behalen veiligheid en de gevolgen voor de planning van de oplevering van ATB Vv gemaakt? Bent u daarbij betrokken geweest en wanneer is de Kamer daarover geïnformeerd?

6. Kunt u vanaf 2000 een tijdlijn geven van de besluitvorming over ATB Vv door u en door ProRail? Klopt het dat oplevering van ATB Vv meerdere keren is uitgesteld en uiteindelijk pas jaren later is gerealiseerd terwijl ProRail juist aangaf invoer te versnellen door geen monitoringsysteem te maken?

7. Kunt u vanaf 1992 een overzicht geven van het aantal roodseinpassages per jaar? Zijn de door u gestelde doelen om dit te reduceren inmiddels robuust gehaald?

8. Waarop baseert ProRail de stelling dat ATB Vv in ruim 99 procent van de gevallen werkt als er tot op heden geen monitoringsysteem is die dat registreert?

9. Is het waar dat de door ProRail genoemde cijfers theoretische getallen zijn uit modelberekeningen die geen relatie hebben met de werkelijkheid? Zo ja, hoe beoordeelt u het feit dat ProRail deze getallen hanteert alsof het reële getallen zijn?

10. Klopt het dat reeds in 2011 door onthullingen in een landelijk dagblad publiekelijk bekend is geworden dat ATB Vv juist zeer regelmatig niet aanstaat of niet goed functioneert? Herinnert u zich de reactie van uw ambtsvoorganger hierop? Is uw oordeel inmiddels anders geworden?

11. Is het waar dat de nu geselecteerde oplossing uitgaat van een kostbare installatie langs de baan, slechts geringe prestatieverbeteringen oplevert en niet-failsafe is, terwijl het oorspronkelijk binnen het ATB-Vv-systeemontwerp voorbereide treinzijdige monitoring geen kostbare installatie langs de baan vereist, significant aan kosten bespaart en kan leiden tot een nagenoeg failsafe functionerend systeem? Zo ja, kunt u aangeven waarom ProRail heeft gekozen voor de baanzijdige oplossing en wat is uw mening daarover?

12. Klopt het dat monitoring ook beheerkosten bespaart omdat er veel gerichter en doelmatiger storingsdiagnose en -herstel uitgevoerd kan worden? Zo ja, welke jaarlijkse kostenbesparing op beheer is hiermee te realiseren?

13. Wat waren de meerkosten als ATB Vv vanaf het begin wel een treinzijdig respectievelijk baanzijdig monitoring systeem had gehad en hoeveel kost het nu achteraf realiseren van het nu gekozen baanzijdige systeem?

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Oppositie eist opheldering van ministerie over ATB Vv”

Tom Jansen (AMIRSE)|21.11.13|09:27

“Failsafe betekent dat als het beveiligingssysteem kapot is of uitstaat, dat een sein direct op rood komt te staan.” dit is nogal een verwarrende toelichting in het geval van ATB vv.

ATB vv is er immers juist om een rood sein af te dekken, waarvoor machinisten nu eenmaal niet in 100% van de gevallen blijken te stoppen. Failsafe zou hier juist betekenen dat als het systeem uit staat/kapot is, een passerende trein hoe dan ook een remingreep zou krijgen (ook bij groen).

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.