spooronderhoud, werkzaamheden

Cultuuromslag in spoorbranche nodig voor PGO

Om het Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) op een goede manier toe te passen, is er een cultuuromslag nodig in de spoorbranche. Dat concludeert een onafhankelijke auditcommissie die onderzoek deed naar PGO-contracten in het spooronderhoud. De commissie stelt dat PGO leidt tot een veiliger spoor, met minder verstoringen, een hogere beschikbaarheid en een hogere kwaliteit. Er zijn echter nog wel aanpassingen ter verbetering van de huidige contractvorm nodig, zo stelt de commissie. Daarom gaan ProRail en de spooraannemers werken aan een verbeterd contractmodel voor Prestatie Gericht Onderhoud, onder de naam PGO 3.0.

De commissie zegt dat er naast de cultuuromslag en een andere inrichting van de organisatie van spoorbedrijven nodig is. “Deze hebben niet plaatsgevonden, organisaties werken in grote lijnen nog volgens de oude principes”, zo concludeert de commissie. De spoorbedrijven zijn het eens met de conclusies en aanbevelingen van de auditcommissie en ondertekenden een convenant waarin onder meer staat dat ze op dezelfde manier gaan (samen)werken volgens hetzelfde contract.

Kritisch rapport

Staatssecretaris Wilma Mansveld kwam begin van dit jaar onder vuur te liggen omdat een kritisch rapport over aanbestedingen in het spooronderhoud bewust is achtergehouden. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport concludeerde daarin dat ProRail zich meer richt op geld dan op veiligheid. 

In het rapport kwam naar voren dat ProRail onvolledige of onjuiste informatie leverde bij aanbestedingen, die een reële inschrijving bij het aanbestedingsproces zou hinderen.

In het convenant staat onder meer dat er een database management systeem komt waarin alle informatie over de status van het spoor voor alle betrokken partijen beschikbaar is.

Bonussysteem

De spoorbedrijven gaan verder het bonussysteem voor goed presteren aanpassen. Dat zal meer dan voorheen vanuit de gedachte zijn dat voor de kwaliteit van het spoor investeringen nodig zijn en dat aannemers winst moeten maken om te kunnen voortbestaan. ILT stelde in eerder in het rapport dat de korte looptijd van contracten ertoe kan leiden dat de aannemer in het laatste jaar alleen maar het verplichte minimum aan werkzaamheden uitvoert. Daardoor zou de kwaliteit van het spooronderhoud achteruitgaan.

In het convenant is verder vastgelegd dat in de aanbestedingsfase (2015-2017) per jaar drie OPC-gebieden, spoorgebieden met de oude contractvorm, worden aanbesteed. Daarnaast geldt dat als een aannemer een wanprestatie levert dat dit spoortraject opnieuw wordt aanbesteed. ILT komt begin oktober opnieuw met de resultaten van een onderzoek naar spooronderhoud.

Criteria voor veiligheid

Strukton Rail stuurde eind vorig jaar al een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin de spooraannemer waarschuwde dat de bezuinigingen van ProRail op het spooronderhoud zullen leiden tot vertragingen en mogelijk tot ongelukken.

Woordvoerder Irene van Dam van Strukton Rail: “We zijn blij dat we eruit zijn en verder kunnen. De spoorbedrijven hebben gezamenlijk criteria opgesteld voor veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. We hebben er vertrouwen in dat de veiligheid van het spoor wordt gewaarborgd. We hebben er niet voor niets onze handtekening er onder gezet.”

Stap vooruit

Directeur Pieter Ahsman van Asset Rail: “Het allerbelangrijkste is dat we een gezamenlijke handtekening hebben gezet. PGO blijft de leidraad bij het spooronderhoud. We gaan kijken hoe de huidige contracten verder verbeterd kunnen worden. Wat ook is afgesproken is dat de oude contracten die het slecht doen, opnieuw worden aanbesteed.”

Woordvoerder Gjalt Rameijer van VolkerRail: “We zien dit als een stap vooruit en zijn blij met het resultaat. We zien veel in gezamenlijkheid en vertrouwen. Dit is een goede stap naar een gezamenlijk model. We willen niet achteruit kijken naar wat er allemaal mis was, maar vooruit kijken naar wat er beter kan.”

Prestatie Gericht Onderhoud

ProRail is in 2008 begonnen met het uitbesteden van kleinschalig onderhoud door middel van PGO-contracten (Prestatie Gericht Onderhoud). Daarbij worden spooraannemers beloond aan de hand van hun prestaties op het gebied van kwaliteit, tarieven, onderhoudstijd en planning. Onder kleinschalig onderhoud vallen activiteiten die nodig zijn om prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren.

De definitieve afspraken voor PGO 3.0 worden in het vierde kwartaal van 2013 vastgesteld. Daarna worden er in het eerste kwartaal van 2014 vier pilotgebieden omgezet naar PGO 3.0. De overige zeven PGO-gebieden worden in de loop van 2014 aangepast aan de nieuwe voorwaarden.

Marieke van Gompel

Lees meer:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.