Tweede Kamer neemt geen genoegen met vertraging spoorverbinding Aken

Veel Kamerleden nemen geen genoegen met de uitkomst van een verkenning door ProRail, om een intercityverbinding naar Aken op kortere termijn mogelijk te maken. Dat bleek uit een commissievergadering van de Tweede Kamer die woensdag in de uitzending van SpoorProTV aan bod kwam. “Sommige kwesties blijken lastiger dan je had gehoopt”, erkende demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven tijdens de vergadering.

Van Veldhoven informeerde de Kamer vorige maand per brief over de intercityverbinding. In haar brief staat dat het de gedeelde conclusie is van ProRail met provincies Limburg, Noord-Brabant, NS en Arriva, dat een dergelijke intercityverbinding van Amsterdam via Eindhoven per 2025 niet haalbaar is. Met name het kostenplaatje van het vergroten van de capaciteit op Station Eindhoven Centraal, het voornaamste knelpunt voor de verbinding naar Aken, vormt een obstakel.

‘Geen tijdswinst’

Een intercityverbinding vanuit de Randstad naar Aken zou bovendien geen tijdswinst opleveren. Daarnaast krijgen reizigers vanwege de drukte in het westen van ons land mogelijk te maken met hogere betrouwbaarheids- en punctualiteitsrisico’s. Ook zou het verwachte aantal reizigers achterblijven, met exploitatietekorten als gevolg.

De staatssecretaris gaf aan dat ze de verbinding naar Aken en het knooppunt Eindhoven wil onderzoeken als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt behandeld. Een aantal partijen drongen erop aan dat er eerder dan in de MIRT-studie gekeken wordt wanneer het knooppunt Eindhoven kan worden aangepakt.

‘Ik kan geen capaciteit maken die er niet is’

“Sommige kwesties blijken lastiger dan je had gehoopt. De intercityverbinding van Amsterdam naar Aken is er zo een”, zei Van Veldhoven tijdens een commissievergadering deze week.

De staatssecretaris wijst erop dat ProRail, mede op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, varianten voor een intercityverbinding naar Aken heeft onderzocht: een variant van de NS, met een directe verbinding tussen Den Haag en Aken; en een variant van Arriva, die een directe verbinding tussen Eindhoven en Aken in gedachten heeft

“Helaas moeten we constateren dat er ongeacht de varianten in Eindhoven geen plek is om te keren. Dat vraagt dus extra maatregelen. Er moet een onderzoek komen naar de knoop Eindhoven in relatie tot de ambities die we hebben, zowel nationaal als internationaal”, zei Van Veldhoven. “Dat gaat veel vragen, veel geld kosten en veel tijd vergen, maar we moeten dat onderzoek wel starten. Er liggen kansen voor betere internationale verbindingen maar dan moeten we wel eerst de infra daarvoor hebben aangepast. Ik kan nu geen capaciteit maken die er niet is.”

‘Wat is er nodig voor actie?’

Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts nam geen genoegen met de antwoorden van de staatssecretaris over de verbinding naar Aken en heeft een tweeminutendebat aangevraagd over het onderwerp. Kamerleden krijgen bij een tweeminutendebat de gelegenheid om moties over een onderwerp in te dienen.

“Ondanks het breed gedragen enthousiasme van de Kamer voor internationale verbindingen, blijkt de praktijk weerbarstig. Er wordt onderzoek op onderzoek gestapeld in plaats van gezocht naar mogelijkheden en oplossingen. Er wordt geen actie ondernomen. Er is jarenlang geïnvesteerd in infrastructuur maar het besluit om werkelijk een trein te laten rijden wordt telkens opnieuw uitgesteld. Wat heeft de staatssecretaris nu nodig om over te gaan tot actie?”, vroeg Geurts zich af.

Secretaris Ger Essers van Stichting Geen Grens gaf in de uitzending van SpoorProTV aan ‘teleurgesteld’ te zijn over de vertraging die de spoorverbinding met Aken heeft opgelopen. Hij gaf aan dat door uitstel van treinverbindingen van en naar Limburg, Zuid-Limburg dreigt te worden afgesloten van de rest van het land.

Geen Grens is een burgerinitiatief dat zich onder meer inzet voor betere spoorverbindingen in de grensregio’s van Limburg, België en Duitsland. De stichting heeft maandag aanbevelingen ingediend bij Limburgse gemeenten, zodat ze aandringen bij de landelijke politiek op betere spoorverbindingen naar de rest van Nederland en omliggende landen. Volgens Essers “laat men Limburg boemelen”.

‘Ongevallen maken altijd diepe indruk’

Ook de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s), waar vanwege een nieuw dodelijk ongeval de afgelopen weken zoveel om te doen is geweest, kwam ter sprake tijdens de commissievergadering. “Ik krijg een bericht als er een tragisch ongeval is. Dat maakt altijd grote indruk”, zo liet Van Veldhoven weten.

Ze herhaalde haar standpunt dat NABO’s niet meer van deze tijd zijn en dat ze deze overwegen het liefst vandaag nog zou opheffen. Tegelijkertijd wijst de ze commissieleden erop dat de aanpak op sommige punten tijd kost. “Zo moet je bestuurlijke oplossing altijd nog implementeren. Wil je slagbomen plaatsen, dan heb je een buitendienststelling nodig. Er komen kortom allerlei aspecten bij het opheffen van een NABO kijken.”

Ze drukte de commissie op het hart dat ze op drie punten de versnelling van de aanpak heeft ingezet: wettelijke versterking, verbetering van de processen en meer geld. Zo gaat wet die ProRail de bevoegdheid geeft om eenzijdig te besluiten dat een overweg aangepakt moet worden, kort na de zomer naar de Tweede Kamer. Daarnaast is er een landelijk bemiddelaar ingezet om de soms lastige gesprekken op lokaal niveau vlot te trekken. “Dat heeft echt geholpen.”

VVD-Kamerlid Fahid Minhas begrijpt dat alles niet op een dag kan, maar stelt tevens dat het geduld van zijn fractie begint op te raken.

Onderaan de streep

Minhas vroeg zich tevens af wat er gedaan wordt een gelijk speelveld voor het spoorgoederenvervoer te garanderen, aangezien “de kilometerheffing voor het spoorgoederenvervoer in andere landen substantieel lager dan in Nederland. Waarom betaalt de schoonste vorm van vervoer de hoogste heffing?”.

Van Veldhoven wijst erop dat de tarieven uit verschillende componenten bestaan. Dus zelf als de kilometerheffing in Nederland hoger is, kan het zijn dat dankzij andere delen van het tarief het verschil onderaan de streep geëlimineerd is. De staatssecretaris beloofde in een volgende Kamerbrief de ontwikkelingen dieper in te gaan hoe het totale lastenplaatje vergelijkbaar is met dat van de landen om ons heen. “We houden graag de vinger aan de pols”.

Bekijk hier de uitzending terug:

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Nick Augusteijn

8 reacties op “Tweede Kamer neemt geen genoegen met vertraging spoorverbinding Aken”

Marinus Schouten|17.06.21|11:19

Geurts en Geen Grens snappen er werkelijk niets van.
Prorail moet al jaren de capaciteit op het spoor vergroten, wat ze ook doen.
Maar tegelijkertijd moeten er meer treinen rijden, zodat de gemaakte capaciteit al is ingevuld voor het er ligt. Nu willen ze de extra treinen naar Aken er doorheen proppen, terwijl Eindhoven hier niet op berekend is en zelfs Heerlen niet voldoende ruimte heeft om dit op korte termijn te faciliteren.
Ook al is er morgen geld, dan is het niet overmorgen gereed.

Cornelius Koelewijn|17.06.21|14:35

Telkens als het om uitbreidingen van infra of nieuwe treinen gaat, komt ProRail met fantastische begrotingen en ellenlange tijdsplanningen. Je krijg af en toe de indruk dat ProRail helemaal niet meer spoor wil en alles uit de kast probeert te halen om de boel te saboteren. Mss moet de politiek – en zeker de staatssecretaris – eens meer op de strepen gaan staan en ProRail strakker aansturen. ProRail moet gewoon doen wat ze krijgen opgedragen. Als het zo doorgaat, komen we geen steek verder.

asierts|18.06.21|08:41

@Marinus : misschien toch es wat scherper kijken !
ProRail heeft een miljardenbudget voor ETCS, waarbij de kamer vooraf meerdere malen had aangegeven wat de prio’s waren: snelheid en capaciteit, naast veiligheid. Resultaat na 10 jaar: nulkommanul.
En nu komt ProRail weer met absurd veel miljardenkostende capaciteitsuitbouw. Wie besodemietert hier de boel nou? ProRail en Ministerie falen chronisch en systematisch wat betreft écht Beter Benutten. Een systeemdoorbraak is urgent nodig!

Marc Busio|18.06.21|11:13

Prioriteit 1 van NS en ProRail ligt nu eenmaal in de Randstad omdat daar het grootste reizigersvolume zit. Prioriteit 2 is om die Randstad ook vanuit de randen van het land bereikbaar te maken en ‘3’ om verbindingen met internationale stedelijke centra te bieden. Een stad als Aken direct met de Randstad verbinden is dan niet logisch en krijgt terecht weinig prioriteit. Het kleine aantal reizigers voor deze bestemming is beter geholpen met een frequentere en beter aansluitende regionale trein.

Pat Rick|18.06.21|16:49

Men heeft geen idee welke regiofunctie Aken heeft voor Zuid-Limburg.

@Cornelius: is inderdaad een standaardstrategie van ProRail als ze geen zin hebben in een project. Kijk naar de kaart met lopende projecten van ProRail: 2 projecten in Limburg, terwijl de Randstad is bezaaid met projecten. Lijkt erg op prio van RWS, die ook 80% van de lopende snelwegprojecten in de Randstad heeft. Lijkt wel alsof ProRail daar ook kiezers zoekt. In ieder geval financiering

Marc Busio|18.06.21|17:33

Inderdaad, Aken heeft een regiofunctie en daarom volstaat een regionale treinverbinding zoals die er al sinds jaar en dag is.

Pat Rick|19.06.21|11:32

@Marc: bij de regio hoort ook Eindhoven, door de technologische driehoek Eindhoven – Aken – Leuven. Sinds Philips zijn lab in Aken heeft gesloten pendelen veel werknemers dagelijks naar Eindhoven. Andersom vinden veel medische ontwikkelingen plaats in het universiteitsziekenhuis.

Ook moet je kijken naar hoe deze verbinding verder ontwikkeld kan worden met meer reizigers (en niet meegaan met de zware onderschatting van ProRail). DH wil toch ook meer internationale treinreizigers?

Marc Busio|20.06.21|17:41

Die technologische driehoek Eindhoven-Aken-Leuven is mij bekend. Maar techneuten zijn niet zo tuk op een negentiende-eeuws vervoermiddel. Ik heb zelf jaren bij Philips Research in Eindhoven gewerkt met een collega die dagelijks vanuit Aken op en neer reisde. Hij deed daar van deur-tot-deur een kleine anderhalf uur over, minder dan je nodig hebt om – als alles goed gaat – vanaf Aachen Hbf op station Eindhoven te komen. OV-gebruik heeft nu eenmaal zijn grenzen, hier ook in letterlijke zin.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Tweede Kamer neemt geen genoegen met vertraging spoorverbinding Aken | SpoorPro.nl

Tweede Kamer neemt geen genoegen met vertraging spoorverbinding Aken

Veel Kamerleden nemen geen genoegen met de uitkomst van een verkenning door ProRail, om een intercityverbinding naar Aken op kortere termijn mogelijk te maken. Dat bleek uit een commissievergadering van de Tweede Kamer die woensdag in de uitzending van SpoorProTV aan bod kwam. “Sommige kwesties blijken lastiger dan je had gehoopt”, erkende demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven tijdens de vergadering.

Van Veldhoven informeerde de Kamer vorige maand per brief over de intercityverbinding. In haar brief staat dat het de gedeelde conclusie is van ProRail met provincies Limburg, Noord-Brabant, NS en Arriva, dat een dergelijke intercityverbinding van Amsterdam via Eindhoven per 2025 niet haalbaar is. Met name het kostenplaatje van het vergroten van de capaciteit op Station Eindhoven Centraal, het voornaamste knelpunt voor de verbinding naar Aken, vormt een obstakel.

‘Geen tijdswinst’

Een intercityverbinding vanuit de Randstad naar Aken zou bovendien geen tijdswinst opleveren. Daarnaast krijgen reizigers vanwege de drukte in het westen van ons land mogelijk te maken met hogere betrouwbaarheids- en punctualiteitsrisico’s. Ook zou het verwachte aantal reizigers achterblijven, met exploitatietekorten als gevolg.

De staatssecretaris gaf aan dat ze de verbinding naar Aken en het knooppunt Eindhoven wil onderzoeken als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt behandeld. Een aantal partijen drongen erop aan dat er eerder dan in de MIRT-studie gekeken wordt wanneer het knooppunt Eindhoven kan worden aangepakt.

‘Ik kan geen capaciteit maken die er niet is’

“Sommige kwesties blijken lastiger dan je had gehoopt. De intercityverbinding van Amsterdam naar Aken is er zo een”, zei Van Veldhoven tijdens een commissievergadering deze week.

De staatssecretaris wijst erop dat ProRail, mede op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, varianten voor een intercityverbinding naar Aken heeft onderzocht: een variant van de NS, met een directe verbinding tussen Den Haag en Aken; en een variant van Arriva, die een directe verbinding tussen Eindhoven en Aken in gedachten heeft

“Helaas moeten we constateren dat er ongeacht de varianten in Eindhoven geen plek is om te keren. Dat vraagt dus extra maatregelen. Er moet een onderzoek komen naar de knoop Eindhoven in relatie tot de ambities die we hebben, zowel nationaal als internationaal”, zei Van Veldhoven. “Dat gaat veel vragen, veel geld kosten en veel tijd vergen, maar we moeten dat onderzoek wel starten. Er liggen kansen voor betere internationale verbindingen maar dan moeten we wel eerst de infra daarvoor hebben aangepast. Ik kan nu geen capaciteit maken die er niet is.”

‘Wat is er nodig voor actie?’

Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts nam geen genoegen met de antwoorden van de staatssecretaris over de verbinding naar Aken en heeft een tweeminutendebat aangevraagd over het onderwerp. Kamerleden krijgen bij een tweeminutendebat de gelegenheid om moties over een onderwerp in te dienen.

“Ondanks het breed gedragen enthousiasme van de Kamer voor internationale verbindingen, blijkt de praktijk weerbarstig. Er wordt onderzoek op onderzoek gestapeld in plaats van gezocht naar mogelijkheden en oplossingen. Er wordt geen actie ondernomen. Er is jarenlang geïnvesteerd in infrastructuur maar het besluit om werkelijk een trein te laten rijden wordt telkens opnieuw uitgesteld. Wat heeft de staatssecretaris nu nodig om over te gaan tot actie?”, vroeg Geurts zich af.

Secretaris Ger Essers van Stichting Geen Grens gaf in de uitzending van SpoorProTV aan ‘teleurgesteld’ te zijn over de vertraging die de spoorverbinding met Aken heeft opgelopen. Hij gaf aan dat door uitstel van treinverbindingen van en naar Limburg, Zuid-Limburg dreigt te worden afgesloten van de rest van het land.

Geen Grens is een burgerinitiatief dat zich onder meer inzet voor betere spoorverbindingen in de grensregio’s van Limburg, België en Duitsland. De stichting heeft maandag aanbevelingen ingediend bij Limburgse gemeenten, zodat ze aandringen bij de landelijke politiek op betere spoorverbindingen naar de rest van Nederland en omliggende landen. Volgens Essers “laat men Limburg boemelen”.

‘Ongevallen maken altijd diepe indruk’

Ook de Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s), waar vanwege een nieuw dodelijk ongeval de afgelopen weken zoveel om te doen is geweest, kwam ter sprake tijdens de commissievergadering. “Ik krijg een bericht als er een tragisch ongeval is. Dat maakt altijd grote indruk”, zo liet Van Veldhoven weten.

Ze herhaalde haar standpunt dat NABO’s niet meer van deze tijd zijn en dat ze deze overwegen het liefst vandaag nog zou opheffen. Tegelijkertijd wijst de ze commissieleden erop dat de aanpak op sommige punten tijd kost. “Zo moet je bestuurlijke oplossing altijd nog implementeren. Wil je slagbomen plaatsen, dan heb je een buitendienststelling nodig. Er komen kortom allerlei aspecten bij het opheffen van een NABO kijken.”

Ze drukte de commissie op het hart dat ze op drie punten de versnelling van de aanpak heeft ingezet: wettelijke versterking, verbetering van de processen en meer geld. Zo gaat wet die ProRail de bevoegdheid geeft om eenzijdig te besluiten dat een overweg aangepakt moet worden, kort na de zomer naar de Tweede Kamer. Daarnaast is er een landelijk bemiddelaar ingezet om de soms lastige gesprekken op lokaal niveau vlot te trekken. “Dat heeft echt geholpen.”

VVD-Kamerlid Fahid Minhas begrijpt dat alles niet op een dag kan, maar stelt tevens dat het geduld van zijn fractie begint op te raken.

Onderaan de streep

Minhas vroeg zich tevens af wat er gedaan wordt een gelijk speelveld voor het spoorgoederenvervoer te garanderen, aangezien “de kilometerheffing voor het spoorgoederenvervoer in andere landen substantieel lager dan in Nederland. Waarom betaalt de schoonste vorm van vervoer de hoogste heffing?”.

Van Veldhoven wijst erop dat de tarieven uit verschillende componenten bestaan. Dus zelf als de kilometerheffing in Nederland hoger is, kan het zijn dat dankzij andere delen van het tarief het verschil onderaan de streep geëlimineerd is. De staatssecretaris beloofde in een volgende Kamerbrief de ontwikkelingen dieper in te gaan hoe het totale lastenplaatje vergelijkbaar is met dat van de landen om ons heen. “We houden graag de vinger aan de pols”.

Bekijk hier de uitzending terug:

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Nick Augusteijn

8 reacties op “Tweede Kamer neemt geen genoegen met vertraging spoorverbinding Aken”

Marinus Schouten|17.06.21|11:19

Geurts en Geen Grens snappen er werkelijk niets van.
Prorail moet al jaren de capaciteit op het spoor vergroten, wat ze ook doen.
Maar tegelijkertijd moeten er meer treinen rijden, zodat de gemaakte capaciteit al is ingevuld voor het er ligt. Nu willen ze de extra treinen naar Aken er doorheen proppen, terwijl Eindhoven hier niet op berekend is en zelfs Heerlen niet voldoende ruimte heeft om dit op korte termijn te faciliteren.
Ook al is er morgen geld, dan is het niet overmorgen gereed.

Cornelius Koelewijn|17.06.21|14:35

Telkens als het om uitbreidingen van infra of nieuwe treinen gaat, komt ProRail met fantastische begrotingen en ellenlange tijdsplanningen. Je krijg af en toe de indruk dat ProRail helemaal niet meer spoor wil en alles uit de kast probeert te halen om de boel te saboteren. Mss moet de politiek – en zeker de staatssecretaris – eens meer op de strepen gaan staan en ProRail strakker aansturen. ProRail moet gewoon doen wat ze krijgen opgedragen. Als het zo doorgaat, komen we geen steek verder.

asierts|18.06.21|08:41

@Marinus : misschien toch es wat scherper kijken !
ProRail heeft een miljardenbudget voor ETCS, waarbij de kamer vooraf meerdere malen had aangegeven wat de prio’s waren: snelheid en capaciteit, naast veiligheid. Resultaat na 10 jaar: nulkommanul.
En nu komt ProRail weer met absurd veel miljardenkostende capaciteitsuitbouw. Wie besodemietert hier de boel nou? ProRail en Ministerie falen chronisch en systematisch wat betreft écht Beter Benutten. Een systeemdoorbraak is urgent nodig!

Marc Busio|18.06.21|11:13

Prioriteit 1 van NS en ProRail ligt nu eenmaal in de Randstad omdat daar het grootste reizigersvolume zit. Prioriteit 2 is om die Randstad ook vanuit de randen van het land bereikbaar te maken en ‘3’ om verbindingen met internationale stedelijke centra te bieden. Een stad als Aken direct met de Randstad verbinden is dan niet logisch en krijgt terecht weinig prioriteit. Het kleine aantal reizigers voor deze bestemming is beter geholpen met een frequentere en beter aansluitende regionale trein.

Pat Rick|18.06.21|16:49

Men heeft geen idee welke regiofunctie Aken heeft voor Zuid-Limburg.

@Cornelius: is inderdaad een standaardstrategie van ProRail als ze geen zin hebben in een project. Kijk naar de kaart met lopende projecten van ProRail: 2 projecten in Limburg, terwijl de Randstad is bezaaid met projecten. Lijkt erg op prio van RWS, die ook 80% van de lopende snelwegprojecten in de Randstad heeft. Lijkt wel alsof ProRail daar ook kiezers zoekt. In ieder geval financiering

Marc Busio|18.06.21|17:33

Inderdaad, Aken heeft een regiofunctie en daarom volstaat een regionale treinverbinding zoals die er al sinds jaar en dag is.

Pat Rick|19.06.21|11:32

@Marc: bij de regio hoort ook Eindhoven, door de technologische driehoek Eindhoven – Aken – Leuven. Sinds Philips zijn lab in Aken heeft gesloten pendelen veel werknemers dagelijks naar Eindhoven. Andersom vinden veel medische ontwikkelingen plaats in het universiteitsziekenhuis.

Ook moet je kijken naar hoe deze verbinding verder ontwikkeld kan worden met meer reizigers (en niet meegaan met de zware onderschatting van ProRail). DH wil toch ook meer internationale treinreizigers?

Marc Busio|20.06.21|17:41

Die technologische driehoek Eindhoven-Aken-Leuven is mij bekend. Maar techneuten zijn niet zo tuk op een negentiende-eeuws vervoermiddel. Ik heb zelf jaren bij Philips Research in Eindhoven gewerkt met een collega die dagelijks vanuit Aken op en neer reisde. Hij deed daar van deur-tot-deur een kleine anderhalf uur over, minder dan je nodig hebt om – als alles goed gaat – vanaf Aachen Hbf op station Eindhoven te komen. OV-gebruik heeft nu eenmaal zijn grenzen, hier ook in letterlijke zin.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.