Rails, spoor

ILT: overtredingen bij een derde van inspecties spoor

Rails, spoor

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij spoorwerkzaamheden in een derde van de gevallen overtredingen geconstateerd. Deze bestonden uit het overtreden van de arboregels en regels voor de spoorwegveiligheid. Dit blijkt uit de Resultaten inspectie baanwerken 2015 die de ILT heeft gepubliceerd.

ILT voerde in totaal 111 inspecties uit, waarbij in 35 van de gevallen overtredingen werden geconstateerd. In 34 gevallen werden de arboregels overtreden en het kwam 16 keer voor dat regels voor de spoorwegveiligheid niet in acht werden genomen. Bij twee inspecties was sprake van ernstig aanrijdgevaar voor de baanwerkers. De ILT heeft de werkzaamheden in deze gevallen direct stilgelegd en boeterapporten opgesteld. Vorig jaar werden er 90 controles uitgevoerd, waarbij in 27 procent de regels niet waren gevolgd.

Resultaten inspectie baanwerken 2015, bron: ILT

Spoorveiligheid

ILT controleert in opdracht van ProRail of bedrijven die spoorwerkzaamheden uitvoeren volgens de regels werken. De Inspectie doet dat ook namens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

ProRail heeft zelf aan de ILT gemeld dat er vorig jaar acht bijna-aanrijdingen tussen reguliere treinen en baanwerkers op het spoor waren. Dat is een daling ten opzichte van 2014 toen ProRail in deze categorie tien bijna-aanrijdingen meldde. Een trend die al sinds 2006 (46 bijna-aanrijdingen) is ingezet.

Overtredingen

Alle overtredingen die de ILT heeft geconstateerd, waren volgens de Inspectie “een gevolg van onvolledige veiligheidsinstructies” of zelfs “het ontbreken van die instructies op de werkplek terwijl zij aanwezig moeten zijn”. Afwezigheid ervan kan leiden tot onveilig werken. Procentueel vonden de meeste tekortkomingen plaats bij niet door ProRail erkende bedrijven: 44 procent. Bij erkende bedrijven lag het percentage tekortkomingen op 28. Niet-erkende bedrijven kunnen aan het spoor werken onder toezicht van een door de ProRail erkende aannemer.

De ILT bespreekt de resultaten met ProRail en de stichting RailAlert. De ILT controleert ook welke maatregelen de branche neemt om de veiligheid op het spoor verder te verbeteren.

Bekijk hier de factsheet Resultaten inspectie baanwerken 2015.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.