Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu

‘Combinatie spoorprojecten ERTMS en PHS risicovol’

Het is moeilijk om synergie te vinden in de projecten van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en ERTMS. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu woensdag in een debat met de Tweede Kamer. “De realisatie van PHS ligt voor op die van ERTMS. Een combinatie van projecten is risicovol, omdat het voor vertraging van PHS kan zorgen.”

Het ministerie is met ProRail en NS aan het onderzoeken hoe er op bestaande projecten kan worden bespaard nu er grote tekorten zijn ontstaan. Daarbij kijken ze onder meer of projecten te combineren zijn. Eerder deze week werd bekend dat de tekorten van het Programma Hoogfrequent Spoor nog hoger uitvallen en kunnen oplopen tot 323 miljoen euro. Ook diverse andere grote spoorprojecten hebben met financiële tegenvallers te maken.

Financieel tekort

De oorzaken van de mogelijk hoger uitvallende tegenvallers bij PHS liggen voor een groot deel bij het niet behalen van een bezuinigingsopdracht van het kabinet Rutte I. “Het kabinet Rutte I ging er vanuit dat een publiek-private samenwerking zou leiden tot lagere kosten. Deze verwachting is niet uitgekomen. De planologische procedures zijn juist complexer geworden in plaats van simpeler. Er dienden onder andere maatregelen te worden genomen tegen geluidshinder. Er zijn extra studiekosten bijgekomen.”

Volgens de bewindsvrouw moeten er nu andere oplossingen worden gevonden om geld te besparen. “De taakstelling wordt niet door mij weggehaald, maar de oplossingsrichting die destijds is bedacht werkt niet. Ik kan dit niet negeren en vervolgens mijn opvolger hiermee opzadelen.”

Infrastructuurfonds

Volgens Dijksma zijn de grote financiële problemen bij spoorprojecten te wijten aan dat er “geen flexibiliteit zit in het Infrastructuurfonds”. Ook ligt volgens haar het deels aan hoe ProRail en NS functioneren als organisaties. “Ik ga niet het ene gat met het andere dichten. We moeten met elkaar keuzes maken”, stelde ze. In die keuzes moet de reiziger en niet het systeem voorop staan, aldus de bewindsvrouw. “Dat vraagt ook iets van houding.”

Boetes

De staatssecretaris stelde tijdens het debat ook het boetesysteem en de prestatie-indicatoren in de vervoersconcessie van NS ter discussie. Omdat de Nederlandse overheid 100 procent eigenaar is van NS en ProRail worden er al langere tijd vraagtekens geplaatst bij het boetesysteem van het ministerie. “Zoals de concessie-afspraken nu zijn volgt er op falen een boete. Ik vind dat niet goed.” Volgens Dijksma is de reiziger zo gevangene van het vestzak-broekzak systeem.

Ze stelde daarom voor om een fonds op te richten, waar per keer geld ingestort wordt. “Misschien kunnen we het opsparen en dan aan de reizigers vragen wat een rechtvaardige besteding voor het boetebedrag is. Ik denk dat je op deze wijze het een en andere aan veranderingen kunt bewerkstelligen.” De staatssecretaris stelde verder in twijfel of er wel op de juiste prestatie-indicatoren wordt gestuurd. Volgens Dijksma moeten deze relevant zijn voor de reiziger en is dat nu niet altijd het geval.

Intercity Direct

Dijksma hoopt komend najaar te kunnen investeren in maatregelen die de prestaties van de Intercity Direct op de HSL Zuid verbeteren. Deze week werd bekend dat harde wind ervoor heeft gezorgd dat de vervanger van de Fyra in 2015 ruim 236 keer is vertraagd of uitgevallen. Op de spoorbrug bij Moerdijk zijn de  windstoten veel sterker zijn dan boven land en daar is de Intercity Direct niet tegen bestand. “We kijken in de techniek wat de mogelijkheden zijn om tot verbeteringen te komen. Dat zijn vaak dure oplossingen. We zijn dat nu aan het verkennen. Het feit is dat het niet op orde is en dat het opgelost moet worden.”

Maatschappij Voor Beter OV gaf woensdagavond in een reactie op het debat aan dat NS volgens het “three strikes, you’re out”-principe zijn concessie voor de HSL tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda (de IC Direct) alsmede voor de IC-Brussel in moet leveren. “Er zal een nieuwe concessie moeten worden verstrekt aan een spoorvervoerder die op de HSL-Zuid wél de afgesproken kwaliteit aan reiziger en belastingbetaler kan leveren”, aldus de reizigersorganisatie.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “‘Combinatie spoorprojecten ERTMS en PHS risicovol’”

Arco Sierts|18.02.16|12:10

Vraag: waar baseert Spoorpro de uitspraak op dat de Traxx-locomotieven niet bestaand zouden zijn tegen windstoten? ProRail stelt namelijk dat juist “de airodynamische vormgeving van hogesnelheidstreinen” problematisch zou zijn. Een Traxx-loc is niet hogesnelheid noch airodynamisch. Kortom, graag ff factchecking.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.