Station Naarden Bussum, rood sein, sprinter, foto: Grontmij

Geen knipperende rode seinen voor machinisten

Staatssecretaris Sharon Dijksma ziet er geen heil in om knipperende rode seinen in gebruik te nemen op het Nederlandse spoor. TU Delft had een voorstel ingediend om het huidige rode sein door zo’n knipperend sein te vervangen. De gedachte daarachter was dat een knipperend sein een hogere attentiewaarde zou hebben voor machinisten dan een permanent seinbeeld.

Dijksma heeft het voorstel van de TU Delft laten beoordelen door Movares. Het onderzoeksbureau concludeert in haar onderzoek dat knipperen een krachtig middel is om de aandacht te trekken, maar dat de vervanging van het rode seinbeeld door rode knipperlichten ook risico’s met zich meebrengt. De machinist zou bijvoorbeeld in verwarring kunnen raken.

Knipperende seinen

Movares keek ook naar voorbeelden uit het buitenland en concludeerde dat alleen in Noorwegen gebruik wordt gemaakt van een knipperend seinbeeld. Volgens het onderzoeksbureau zijn er geen aanwijzingen dat dit tot minder rood sein-passages (STS-passages) leidt dan in Nederland.

De investeringskosten voor de overgang naar het knipperend sein worden geschat op ruim 19 miljoen euro. Movares concludeert op basis van de resultaten van het onderzoek dat er geen aanleiding is om in Nederland over te gaan naar rode knipperlichten. De staatssecretaris meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze deze aanbeveling overneemt.

Aanpak spoorvervoerders

Dijksma wijst verder op een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die keek naar de inzet van de spoorvervoerders om het aantal STS-passages terug te dringen. ILT stelt dat de vervoerders zich met name richten op de directe oorzaken van het passeren van een rood sein, terwijl zij ook aandacht zouden moeten schenken aan de achterliggende oorzaken en context. De leerpunten die de vervoerders wel benoemen, worden nog onvoldoende gedeeld binnen de branche. Door meer aandacht te hebben voor de leerpunten en verbetermaatregelen kan het aantal STS-passages nog verder worden teruggedrongen, verwacht de Inspectie.

De spoorvervoerders en ProRail werken gezamenlijk aan deze verbeteringen onder de regie van de Stuurgroep STS. Naast deze maatregelen kunnen volgens ILT ook kleinere bewustmakende maatregelen het vakmanschap van de machinist verder vergroten. In 2014 hebben ProRail en NS bijvoorbeeld gewerkt aan verbetering van de veiligheidscommunicatie tussen machinist en treindienstleider. De Stuurgroep STS gaat ook de overige vervoerders betrekken in deze samenwerking.

STS-passages

ILT onderzocht elf STS-passages van de afgelopen jaren en concludeerde dat meer dan de helft daarvan had kunnen worden voorkomen door verbetermaatregelen die nu nog deels worden doorgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld met het waarschuwingssysteem ORBIT voor machinisten en de zichtbaarheid van seinen.

Vorig jaar was er voor het eerst sinds jaren een flinke daling te zien in het aantal STS-passages. Dat daalde naar 112 passages ten opzichte van 170 passages in het jaar daarvoor. De Inspectie verwacht dat het verder doorvoeren van de verbetermaatregelen de komende jaren nog tot een verdere afname van het aantal rood sein-passages zal leiden.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Spoorsector realiseert trendbreuk in rood sein-passages

STS-passages 1995-2015, Inspectie Leefomgeving en Transport

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

7 reacties op “Geen knipperende rode seinen voor machinisten”

Ad Vijge|09.12.15|21:39

Tsja , Naast Noorwegen komt het ook voor in Belgié. prima onderzoek dus.
Maar ook in Nederland is het een bestaand seinbeeld!, behoor je normaal niet tegen te komen als machinist, het is de grens van een gebied waar gewerkt wordt!

Jack Van Hoof|10.12.15|10:24

Gaat een staatssecretaris hierover????

Pieter Michiels|10.12.15|10:29

Allemaal symboolpolitiek opgelegd door de waan van de dag die ook in politiek land tegenwoordig heerst, waar een staatssecrataris zich niet bezig mee zou moeten houden.

Fred van Assendelft|10.12.15|10:50

Ja, inderdaad. In Belgie knippert het seinlicht als de seinpaal aan de “verkeerde” kant van het spoor staat, rechts dus.
In Nederland, o.a. knipperend groen met soms een cijferbak.

Daar gaat de staatssecretaris niet over. Blaat een beetje te veel.

Arco Sierts|10.12.15|11:35

@ all: ja, daar gaat de staatssecteraris wel degelijk over. Seinbeelden worden vastgesteld middels een AMBV (Algemene Maatregel Van Bestuur), zie Spoorwegwet – Regeling Spoorverkeer, hoofdstuk 3 ‘seinen’. In Bijlage 4 staat vervolgens alle seinbeelden.

Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen, en elke spoorman/spoorvrouw wordt derhalve ook geacht de Spoorwegwet te kennen…

Arco Sierts|10.12.15|11:50

… en in reactie op bovenstaande reacties aangaande knipperende seinbeelden: lees nou eerst even het rapport, specifiek paragraaf 2.1, daar is alles hieromtrent te lezen. Algemeen advies: eerst lezen, en daarna…

Johan Tromp|10.12.15|22:28

Een Knippeend rood sein is al in het bijlage 4 van de regeling spoorverkeer opgenomen.
Sein Nr. 725b

Voor werktreinen:
Stop vóór het sein.

Voor de persoonlijke veiligheid:
De werkzoneschakelaar voor de werkzone die ligt voor het betreffende sein is geactiveerd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.