Beton HSL poreus door betonrot, verwachte levensduur wordt niet gehaald

Diverse delen van de betonconstructie van de HSL Zuid zijn van zeer slechte kwaliteit. Als er geen maatregelen worden genomen dan betekent dat zelfs dat de technische levensduur van 100 jaar wordt verkort naar 20 tot 40 jaar. Dit geldt met name voor open delen in de constructie die worden blootgesteld aan weersomstandigheden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Railinfra Solutions in opdracht van ProRail heeft uitgevoerd.

Het onderzoeksbureau keek naar de staat van het beton van de Tunnel Rotterdam-Noordrand en vijf andere kunstwerken op de HSL Zuid. Op één kunstwerk na blijkt bij al deze spoorobjecten de betonkwaliteit onder de maat te zijn. Snelle carbonatatie (het proces van verharding van het beton) in combinatie met mosgroei en vervolgens vorst veroorzaakt schade aan het beton. De oorzaak van de schade is een te hoge poreusheid van het beton, die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het onvolledig reageren van de bindmiddelen en het carbonatieproces.

Vliegas

Volgens de onderzoekers kan de porositeit van het beton liggen aan het feit dat er (te veel) vliegas aan het betonmengsel is toegevoegd. Het toevoegen van vliegas in beton heeft  voordelen voor het eindresultaat maar zorgt er ook voor dat de natuurlijke beluchting van het mengsel te kort schiet. Het toepassen van een luchtbelvormer had dit kunnen voorkomen, zo valt in het rapport te lezen.

Om te voorkomen dat de aantasting van het beton leidt tot echte schade, zijn er herstelmaatregelen nodig. Rail Infra Solutions stelt voor om een CO2 dichte coating aan te brengen op de stempels, de wanden van het open deel en de wanden en dak van de ingangen van het gesloten deel. Daarnaast dient elke twee jaar de carbonatatiediepte van het gesloten deel te worden gemeten en een visuele inspectie van de gehele instructie plaats te vinden. Wanneer de wapening in het gesloten deel gaat roesten, adviseert het onderzoeksbureau om een spanningsmeting uit te voeren.

Life Cycle Costs

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur geeft in haar begeleidende brief bij het rapport aan dat ze het advies van Rail Infra Solutions overneemt om voor de gehele constructie van de HSL Zuid een Life Cycle Costs (LCC) analyse uit te voeren. Het ministerie heeft ProRail de opdracht gegeven om ook onderzoek te laten doen naar de betonkwaliteit van andere objecten op de HSL Zuid. Naar verwachting zal dit grootschalige onderzoek anderhalf tot twee jaar duren.

De verschillende trajecten de HSL Zuid zijn tussen 2004 en 2007 opgeleverd. De garantietermijn van vijf jaar de objecten van de spoorverbinding is inmiddels verlopen. Het ministerie verwacht dat er nog een beroep op de specifieke garantiebepalingen kan worden gedaan, omdat het gaat om schade aan de constructie door aantastingsmechanismen, zoals vorst en corrosie. Als dat niet lukt, dan zal het ministerie andere juridische stappen nemen.

Betuweroute

Op dit moment loopt er ook een onderzoek naar aantasting van de betonkwaliteit op de Betuweroute, waarbij wordt gekeken naar de Sophiatunnel en de overkapping bij Barendrecht. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, wordt het onderzoek uitgebreid naar andere delen van de goederenspoorlijn. Volgens ProRail en Rijkswaterstaat zijn er geen aanwijzingen zijn dat er op het hoofdrailnet en niet spoorse infrastructuur dezelfde problemen zijn met de betonkwaliteit.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

4 reacties op “Beton HSL poreus door betonrot, verwachte levensduur wordt niet gehaald”

Tjeerd Meere|02.10.15|17:21

Belachelijk. Er heeft nog niet eens een fatsoenlijk frequente hoge snelheidstreindienst op gereden of de zaak is al bijna onbruikbaar. Dus feitelijk afgekeurd als HSL en misschien nog geschikt voor 160 km per uur. Doe dat dan maar. Garantie termijn verlopen. Pure wanprestatie wat hier is opgeleverd. Foei foei foei.
Hoge snelheid en vallende stenen. Heel gevaarlijk. Er is veel geld voor betaald net als met de Fyra. Hoe is dit soort situaties nu te voorkomen???

Evert Hetebrij|02.10.15|20:26

De betonnen onderbouw en kunstwerken van de HSL-Zuid werden aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat door verschillende consortia van bouwbedrijven. Zo is het consortium Infraspeed, bestaande uit de koninklijke BAM Groep, Siemens en Fluor, gecontracteerd voor het ontwerp en aanleg van de bovenbouw: rails, bovenleiding, geluidsschermen, treinbeheersing en communicatiesystemen. Voor de uitvoering van het onderhoud van de HSL blijft Infraspeed tot en met het jaar 2030 verantwoordelijk. Wikipedia

Roger Lomme|09.10.15|17:32

Iedere betontechnoloog haalt dit verhaal en het rapport van Rail Infra Solutions helemaal onderuit. Er zijn in volstrekt willekeurige volgorde termen als ‘betonrot’, ‘carbonatatie’, ‘natuurlijke beluchting’, ‘vliegas’ en ‘luchtbelvormer’ gebruikt. Geen van deze termen hebben ook maar in de verste verte iets te maken met de oorzaak en de gevolgen.

Het zou jullie sieren eerst eens een specialist (Intron-TU Delft) te raadplegen alvorens dergelijke forse beschuldigingen publiek te maken.

Nico Meininger|07.07.16|10:03

Vooral doorgaan met de slager zijn eigen vlees te laten keuren. We leren het nooit met een neoliberale regering en EU..
De burger mag weer betalen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.