Spoor veiliger door verplichte productcertificering

Nieuwe werkplekbeveiligingsmiddelen moeten vanaf 1 januari 2014 verplicht beschikken over een productcertificering. Dat moet werken op het spoor veiliger maken. Ook wordt het door de certificering eenvoudiger om innovatieve technologieën uit andere Europese landen toe te passen. Stichting RailAlert heeft een certificeringsysteem ontwikkeld, waarmee producten worden beoordeeld en getoetst voor het gebruik op het Nederlandse spoor. Daarmee volgt de stichting Europese richtlijnen. Voor fabrikanten wordt het daardoor makkelijker om hun systemen in andere Europese landen op de markt te brengen.

Directeur Piet Breedijk van RailAlert: “In Europa zijn bijvoorbeeld diverse fabrikanten van waarschuwingssystemen. Zij hebben daar veel energie en kennis in gestoken. In Nederland wordt dit nog weinig gebruikt. Productcertificering kan bijdragen om dit soort systemen in Nederland meer toe te passen.”

“Omgekeerd is er in Nederland een bedrijf dat een Zelfsignalerende Kortsluit Lans Remote Control maakt. Dit bedrijf is erg innovatief bezig en levert ook aan het buitenland. Als wij dit middel in Nederland gecertificeerd wordt, dan is het ook makkelijker om dit in het buitenland op de markt te brengen”, zo legt Breedijk uit.

Spoorveiligheid

Directeur Pieter Ahsman van spooraannemer Asset Rail en voorzitter van de Werkkamer productcertificering binnen RailAlert is erg positief over het nieuwe certificeringsysteem: “Deze nieuwe regeling komt de spoorveiligheid ten goede. Doordat de gecertificeerde producten een sticker hebben, is het duidelijk zichtbaar voor onze baanwerkers dat er met juiste middelen in het spoor wordt gewerkt.”

“Doordat we met dit systeem Europese richtlijnen volgen, kunnen producten sneller overal in Europa worden ingezet. Dat geeft meer ruimte voor ontwikkeling”, zegt Ahsman.

Bredere toetsing

Breedijk: “Met de nieuwe productcertificering worden producten voor werkplekbeveiliging breder beoordeeld dan voorheen op allerlei technische en veiligheidsaspecten. Een producent wil bijvoorbeeld een product gecertificeerd hebben. Hij schakelt daarvoor een, door RailAlert gecontracteerde, inspecterende instelling in zoals Plurel. Die begeleidt de producent in het proces van productcertificering zoals dat door RailAlert is opgesteld.”

“In dat proces bepaalt en beoordeelt ProRail de eisen die gelden voor een product met betrekking tot de infracompatibiliteit. Dat is de mate waarin het samengaat met andere systemen in het Nederlandse spoor en of het bijvoorbeeld geen verstoringen geeft”, zo legt de directeur uit. De producent toont aan dat zijn product onder alle te verwachten omstandigheden veilig functioneert en legt dit vast in een Safety Case dossier. Daarna beoordeelt de inspecterende instelling dit dossier en bepaalt of het product een RailAlert-certificaat kan krijgen.

Nieuwe werkwijze

Breedijk: “Het verschil met de praktijk nu is dat ProRail – en sinds dit overgangsjaar RailAlert –  een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgeeft wat betekent dat het product in het spoor gebruikt mag worden. In de nieuwe werkwijze bepaalt alleen RailAlert welke producten wel of niet in het spoor gebruikt mogen worden.”

“Een ander wezenlijk verschil is dat nu nog het werkplekbeveiligingsbedrijf (de spooraannemer, red.) aan ProRail vraagt of het product gebruikt mag worden. Straks is het de leverancier die de productcertificering aanvraagt, waarna werkplekbeveiligingsbedrijven het systeem kunnen gebruiken. ProRail heeft straks nog steeds een belangrijke stem, maar dan alleen op het gebied van infracompatibiliteit”, aldus de directeur.

Certificaat

Vanaf 1 januari 2014 dient elk nieuw product voor werkplekbeveiliging te worden gecertificeerd. Bestaande producten met een geldige ‘verklaring van geen bezwaar’ mogen nog één jaar worden gebruikt. Na 1 januari 2015 mogen producten zonder certificaat niet meer worden gebruikt.

Producenten kunnen hun producten nu al laten certificeren. Op de website van RailAlert staat meer informatie over de te volgen stappen.

Marieke van Gompel

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.