Containers haven Rotterdam, foto: @Jan van der Vaart

CBS start pilot om containerstroom in kaart te brengen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een onderzoek gestart om in beeld te krijgen welke route containers in Nederland afleggen van begin tot einde. Betrouwbare data hierover ontbreken nu nog, maar kunnen volgens het CBS helpen om de modal shift van de weg naar water of spoor te maken.

Elk jaar worden zo’n 4,5 miljoen containers gelost in een Nederlandse haven. De meeste komen op zeeschepen binnen in de havens van Rotterdam en Amsterdam, om daarna met binnenvaartschepen, treinen en vrachtwagens verder ons land of Europa in te gaan. Een volledig overzicht van dit containervervoer ontbreekt.

Containernummers

Om het overzicht van het goederenvervoer in Nederland completer te maken, gaf Rijkswaterstaat opdracht tot een pilot om aanvullende data te verzamelen. Alle containers hebben een uniek nummer. Die nummers zijn overal in de vervoersketen te traceren. Ook de douane registreert ze, met daarbij land van herkomst, volume, gewicht en de soort goederen. Door data van de verschillende vervoersbedrijven en de douane aan elkaar te koppelen is het mogelijk om op basis van dat containernummer en de tijdstippen de hele vervoersketen van de goederen in die containers door Nederland in kaart brengen.

“De benodigde data zijn bij vervoersbedrijven aanwezig”, zegt Willem Otto Hazelhorst, senior adviseur verkeer en transport van Rijkswaterstaat. “Maar tot dusver was het moeilijk om die te verzamelen. Door verbeteringen in documentatie en automatisering kunnen bedrijven tegenwoordig echter vrij makkelijk data digitaal aanleveren. Bedrijven zien ook de voordelen van meer kennis over het logistieke systeem. Alle bedrijven die we benaderden voor deelname aan de pilot zeiden toe.”

Privacy

Circa tien grote bedrijven en vervoerders/terminals in goederenvervoer over water, spoor en weg nemen deel aan de pilot en hebben al cruciale data aangeleverd. De pilot loopt tot 1 september 2020. “We onderzoeken in de pilot wat nodig is om voldoende dekking over het logistieke systeem in heel Nederland te krijgen. Ook kijken we naar wat mogelijk is binnen de waarborging van privacy. Het CBS is een zeer belangrijke databron voor Rijkswaterstaat én bedrijfsleven, onder meer vanwege de strikte naleving van anonimiteit. Bedrijven zien het CBS daardoor als een betrouwbare partij om data aan te leveren.”

Na 1 september worden de resultaten van de pilot geanalyseerd en geëvalueerd. Hazelhorst: “We hebben van de deelnemende bedrijven vrijwel alle dagelijkse containerbewegingen in 2018, deels ook internationaal. We verwachten daardoor van individuele containers weer te kunnen geven hoe zij bijvoorbeeld van China naar hun eindbestemming zijn gereisd, via welke route en met welke inhoud. Ook verwachten we de verdeling van containervervoer over de verschillende vervoersmodaliteiten inzichtelijk te maken en daarmee de kansen voor de modal shift van weg naar water en ook spoor op te sporen. Dan weten we ook beter waar eventuele versterking van de infrastructuur en terminals nodig is.”

Als de pilot succesvol blijkt dan zal deze informatiebron gebruikt worden voor het Modal Shift programma, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek nu ontwikkelen. De resultaten en het evaluatierapport van de pilot ‘Containervervoer in de keten beter in beeld’ verschijnen naar verwachting dit najaar.

Dubbel tellen

Gedetailleerde informatie over containersvervoer is volgens Rijkswaterstaat en het CBS nodig omdat de statistieken nu zijn ingedeeld naar vervoersmiddel: zeevaart, binnenvaart, spoor en over de weg. Voor sommige soorten goederen, zoals bulk – onder andere kolen en ijzererts – geeft dat een redelijk passend beeld. Bulk wordt voornamelijk met één enkel vervoermiddel verplaatst. Voor andere goederen, zoals containers, is deze verdeling volgens het CBS minder passend.

‘”Containers worden vaak overgeslagen van het ene vervoermiddel naar het andere”, zegt Mathijs Jacobs, onderzoeker verkeer en vervoer van het CBS. ‘”Als je het vervoer daarvan dan per modaliteit bekijkt, is de informatie over overslagbewegingen beperkt en tel je in het totale plaatje goederen dubbel. De bronnen voor de goederenvervoerstatistieken zijn registers en enquêtes gebaseerd op steekproeven, maar deze zijn incompleet. De lacunes vangen we op met schattingsmodellen. Die zijn gebaseerd op aannames en brengen ook niet de hele goederenvervoerketen in beeld. Vooral het zicht op de lading van individuele containers en de routes die ze afleggen ontbreekt.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

1 reactie op “CBS start pilot om containerstroom in kaart te brengen”

Wim Visser|21.08.20|15:35

Mooi en uitermate zinvol project. Lijkt mij een uitstekende mogelijkheid om te analyseren waar kansen liggen om volumes te bundelen en welke vervoersmodaliteit(en) voor de diverse eindbestemmingen het meest zinvol zijn. Dit zou m.i. ook een meer feitelijke basis moeten geven om doelstellingen op het gebied van gewenste modal split te definiëren.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.