Compensatie goederenvervoerders voor ombouwen stille treinen

ProRail heeft per 1 juli 2012 de stimuleringsregeling voor stille treinen aangepast. Directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zegt in een reactie blij te zijn met de aanpassing. De regeling compenseert goederenvervoerders voor een deel van de kosten die zij moeten maken om de treinen geluidsarm te maken.

Volgens de KNV-directeur is de stimuleringsregeling een indirect gevolg van de aanpassing van de Wet Milieubeheer die per 1 juli 2012 in werking is getreden. Daarin is vastgelegd dat het geluid door treinverkeer binnen de vastgestelde geluidsproductieplafonds (gpp’s) moet blijven.

Toet: “Als je de geluidsoverlast wil beperken kun je twee dingen doen. Een oplossing is het plaatsen van geluidsschermen, een andere methode is om het probleem aan te pakken bij de bron. We gaan het probleem nu bij de bron aanpakken door de treinen te voorzien van kunstof remblokken.”

Stille treinen

Stille treinen zijn goederentreinen met wagons die zijn uitgerust met kunststof K- of LL-remblokken. Deze remblokken hebben als groot voordeel dat ze het wiel gladder houden, waardoor het rolgeluid vermindert. De stille treinen zorgen voor tachtig procent minder geluidsoverlast.

ProRail heeft de stimuleringsregeling na overleg met KNV aangepast. KNV verwacht dat de regeling een belangrijke bijdrage levert aan de doelstelling om in 2020 tachtig procent van de goederenwagens in Nederland geluidsarm te maken.

Vergoeding per wagonkilometer

Het rijden met stillere treinen is aanmerkelijk duurder. De stimuleringsregeling compenseert de vervoerders voor een deel van de extra kosten. Sinds 2008 bestond er al een financieringsregeling om de inzet van stille treinen te stimuleren. Deze oude regeling is door spoorgoederenvervoerders echter nauwelijks gebruikt, omdat de Nederlandse regeling niet aansloot op internationale regelingen.

Met de nieuwe regeling kunnen vervoerders, net als in Duitsland en Zwitserland, een vergoeding per gereden wagonkilometer krijgen. De vergoeding bedraagt voor de duur van vier jaar 0,04 euro per kilometer gereden met een stille wagon in Nederland. Deze stille wagon moet na 1 januari 2008 zijn omgebouwd met de kunstofremblokken, met een maximum van 120.000 kilometer per wagon.

Toet: “De volgende stap is dat we een collectieve regeling krijgen met andere Europese landen. Op dit moment is minister Schultz van Haegen daarover al in gesprek met haar Duitse collega minister Ramsauer. Een gezamenlijke regeling kan er voor zorgen dat Nederlandse en Duitse vervoerders ook over de grens een vergoeding kunnen krijgen.”

Te hoge geluidsbelasting versneld aanpakken

In de Wet Milieubeheer is sinds 1 juli 2012 vastgelegd dat het geluid door treinverkeer jaarlijks binnen de vastgestelde geluidproductieplafonds (gpp’s) blijft. Met de wet wil het kabinet de geluidsgroei bij spoorwegen beheersen en situaties met een te hoge geluidsbelasting versneld aanpakken.

Voor elke spoorweg is de geluidsproductie aan een maximum gebonden. Dit geluidsplafond wordt vastgelegd en jaarlijks gemonitord. Zodra overschrijding van het toegestane geluid dreigt, moet spoorbeheerder ProRail maatregelen nemen.

Akoestische kwaliteitseisen

Bij de aanleg van spoorwegen komen verder minimale akoestische kwaliteitseisen. De bestaande spoorwegen waar de geluidswaarde nu hoger is dan de maximale geluidswaarde (65/70 decibel), zullen worden gesaneerd. Dit moet in 2020 klaar zijn.

Het nieuwe meetsysteem voor geluid biedt voor omwonenden meer rechtszekerheid en voor de beheerder meer duidelijkheid dan de huidige Wet geluidshinder.

Marieke van Gompel

Kunstof remblok
Een kunstof remblok zorgt voor minder geluidsoverlast.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Compensatie goederenvervoerders voor ombouwen stille treinen”

Paul de Vos|12.07.12|12:20

Mooi dat de sector zo enthousiast reageert op deze stimuleringsregeling. Eerdere regelingen werden inderdaad niet of nauwelijks benut. Dat geldt overigens ook voor de bestaande Zwitserse regeling. De administratieve last is hoog en de opbrengst niet zo groot. Daarom heeft de EU Commissie aangekondigd om nu serieus werk te gaan maken van een geharmoniseerde, Europese regeling. Overigens wordt een verbod op termijn niet uitgesloten. Daarom maar beter nu ombouwen en het geld pakken!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Compensatie goederenvervoerders voor ombouwen stille treinen | SpoorPro.nl

Compensatie goederenvervoerders voor ombouwen stille treinen

ProRail heeft per 1 juli 2012 de stimuleringsregeling voor stille treinen aangepast. Directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zegt in een reactie blij te zijn met de aanpassing. De regeling compenseert goederenvervoerders voor een deel van de kosten die zij moeten maken om de treinen geluidsarm te maken.

Volgens de KNV-directeur is de stimuleringsregeling een indirect gevolg van de aanpassing van de Wet Milieubeheer die per 1 juli 2012 in werking is getreden. Daarin is vastgelegd dat het geluid door treinverkeer binnen de vastgestelde geluidsproductieplafonds (gpp’s) moet blijven.

Toet: “Als je de geluidsoverlast wil beperken kun je twee dingen doen. Een oplossing is het plaatsen van geluidsschermen, een andere methode is om het probleem aan te pakken bij de bron. We gaan het probleem nu bij de bron aanpakken door de treinen te voorzien van kunstof remblokken.”

Stille treinen

Stille treinen zijn goederentreinen met wagons die zijn uitgerust met kunststof K- of LL-remblokken. Deze remblokken hebben als groot voordeel dat ze het wiel gladder houden, waardoor het rolgeluid vermindert. De stille treinen zorgen voor tachtig procent minder geluidsoverlast.

ProRail heeft de stimuleringsregeling na overleg met KNV aangepast. KNV verwacht dat de regeling een belangrijke bijdrage levert aan de doelstelling om in 2020 tachtig procent van de goederenwagens in Nederland geluidsarm te maken.

Vergoeding per wagonkilometer

Het rijden met stillere treinen is aanmerkelijk duurder. De stimuleringsregeling compenseert de vervoerders voor een deel van de extra kosten. Sinds 2008 bestond er al een financieringsregeling om de inzet van stille treinen te stimuleren. Deze oude regeling is door spoorgoederenvervoerders echter nauwelijks gebruikt, omdat de Nederlandse regeling niet aansloot op internationale regelingen.

Met de nieuwe regeling kunnen vervoerders, net als in Duitsland en Zwitserland, een vergoeding per gereden wagonkilometer krijgen. De vergoeding bedraagt voor de duur van vier jaar 0,04 euro per kilometer gereden met een stille wagon in Nederland. Deze stille wagon moet na 1 januari 2008 zijn omgebouwd met de kunstofremblokken, met een maximum van 120.000 kilometer per wagon.

Toet: “De volgende stap is dat we een collectieve regeling krijgen met andere Europese landen. Op dit moment is minister Schultz van Haegen daarover al in gesprek met haar Duitse collega minister Ramsauer. Een gezamenlijke regeling kan er voor zorgen dat Nederlandse en Duitse vervoerders ook over de grens een vergoeding kunnen krijgen.”

Te hoge geluidsbelasting versneld aanpakken

In de Wet Milieubeheer is sinds 1 juli 2012 vastgelegd dat het geluid door treinverkeer jaarlijks binnen de vastgestelde geluidproductieplafonds (gpp’s) blijft. Met de wet wil het kabinet de geluidsgroei bij spoorwegen beheersen en situaties met een te hoge geluidsbelasting versneld aanpakken.

Voor elke spoorweg is de geluidsproductie aan een maximum gebonden. Dit geluidsplafond wordt vastgelegd en jaarlijks gemonitord. Zodra overschrijding van het toegestane geluid dreigt, moet spoorbeheerder ProRail maatregelen nemen.

Akoestische kwaliteitseisen

Bij de aanleg van spoorwegen komen verder minimale akoestische kwaliteitseisen. De bestaande spoorwegen waar de geluidswaarde nu hoger is dan de maximale geluidswaarde (65/70 decibel), zullen worden gesaneerd. Dit moet in 2020 klaar zijn.

Het nieuwe meetsysteem voor geluid biedt voor omwonenden meer rechtszekerheid en voor de beheerder meer duidelijkheid dan de huidige Wet geluidshinder.

Marieke van Gompel

Kunstof remblok
Een kunstof remblok zorgt voor minder geluidsoverlast.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Compensatie goederenvervoerders voor ombouwen stille treinen”

Paul de Vos|12.07.12|12:20

Mooi dat de sector zo enthousiast reageert op deze stimuleringsregeling. Eerdere regelingen werden inderdaad niet of nauwelijks benut. Dat geldt overigens ook voor de bestaande Zwitserse regeling. De administratieve last is hoog en de opbrengst niet zo groot. Daarom heeft de EU Commissie aangekondigd om nu serieus werk te gaan maken van een geharmoniseerde, Europese regeling. Overigens wordt een verbod op termijn niet uitgesloten. Daarom maar beter nu ombouwen en het geld pakken!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.