Grubbenvorst Maaslijn ProRail

Opnieuw forse kostenstijging voor werkzaamheden Maaslijn

De elektrificatie en gedeeltelijke baanverdubbeling van de Maaslijn valt nog eens 79 miljoen euro hoger uit. Het Rijk is niet van plan om volledig op te draaien voor de extra kosten en sluit verdere vertraging of versobering van het project niet uit. Dat blijkt uit een brief van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat deze week aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Eind vorig jaar werd al bekend dat de werkzaamheden aan de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond tientallen miljoen euro’s extra zouden kosten, door te laag geraamde bouwkosten door ProRail voor kunstwerken, kabels, leidingen, beveiligingsmaatregelen en extra risico’s. Van Veldhoven wilde toen nog niet op de zaken vooruitlopen, in afwachting van onafhankelijk onderzoek naar het exacte tekort.

Van 155 naar 291 miljoen euro

De afgelopen maanden is gewerkt aan het definitieve ontwerp van de maatregelen en de bijbehorende kostenraming. Daarbij bleek dat de kosten in de eerdere raming inderdaad te laag zijn ingeschat. De raming moet daarom met circa 79 miljoen euro naar boven worden bijgesteld, schrijft Van Veldhoven. Dat betekent dat het kostenplaatje inmiddels 291 miljoen euro bedraagt. Aanvankelijk was dit bijna 155 miljoen; in 2019 werd dit al opgehoogd tot ruim 213 miljoen.

Het Rijk heeft daarnaast ook een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren op het verloop en aansturing van het project, om meer zicht krijgen op de oorzaken van het nieuwe tekort. “Om zodoende met de provincie Limburg te kunnen bespreken wie de kosten zou moeten dragen”, aldus de staatssecretaris, die met de provincie in gesprek gaat zodra de toets is afgerond. De provincie Limburg stelde eerder niet te willen opdraaien voor het tekort omdat dit het gevolg is van verkeerde berekeningen.

Versobering of vertraging

Daarbij laat Van Veldhoven al weten niet van plan te zijn om het Rijk volledig voor de meerkosten op te laten draaien. Begin dit jaar werd in de Kamer een motie aangenomen waarin werd verzocht de eventuele extra kosten niet op provincies af te wentelen. Dit doorkruist de afspraken die zijn gemaakt in de bestuursovereenkomst, aldus de staatssecretaris, waarin is afgesproken dat zowel het Rijk als de regio voor 50 procent opdraait voor eventuele meerkosten.

Van Veldhoven schrijft wel dat ze vanzelfsprekend bereid is om te kijken “naar een redelijke oplossing”. Behalve de twee uitgevoerde onderzoeken, wil ze daarbij ook kijken naar de wens tot snelle realisatie en budgettaire ruimte. Dat betekent volgens de staatssecretaris dat “zowel mogelijke versoberingen in het project als prioritering tussen projecten en temporisering” in kaart worden gebracht. Pas als er een akkoord is tussen het Rijk en de regio, wordt het ontwerpplan in procedure gebracht.

Lees ook:

Staatssecretaris rekent op ‘redelijke oplossing’ voor extra kosten Maaslijn

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

1 maand gratis proefabonnement

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is de vaste redacteur van OVPro.nl en schrijft ook regelmatig voor andere vakbladen van ProMedia Group.

1 reactie op “Opnieuw forse kostenstijging voor werkzaamheden Maaslijn”

Wiebe Goossen|12.05.21|13:55

Waarom kunnen zulke projecten nou nooit eens ‘binnen budget’ gerealiseerd worden? Is er dan te weinig kostenbewaking, of hoe zit dat?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Opnieuw forse kostenstijging voor werkzaamheden Maaslijn | SpoorPro.nl
Grubbenvorst Maaslijn ProRail

Opnieuw forse kostenstijging voor werkzaamheden Maaslijn

De elektrificatie en gedeeltelijke baanverdubbeling van de Maaslijn valt nog eens 79 miljoen euro hoger uit. Het Rijk is niet van plan om volledig op te draaien voor de extra kosten en sluit verdere vertraging of versobering van het project niet uit. Dat blijkt uit een brief van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat deze week aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Eind vorig jaar werd al bekend dat de werkzaamheden aan de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond tientallen miljoen euro’s extra zouden kosten, door te laag geraamde bouwkosten door ProRail voor kunstwerken, kabels, leidingen, beveiligingsmaatregelen en extra risico’s. Van Veldhoven wilde toen nog niet op de zaken vooruitlopen, in afwachting van onafhankelijk onderzoek naar het exacte tekort.

Van 155 naar 291 miljoen euro

De afgelopen maanden is gewerkt aan het definitieve ontwerp van de maatregelen en de bijbehorende kostenraming. Daarbij bleek dat de kosten in de eerdere raming inderdaad te laag zijn ingeschat. De raming moet daarom met circa 79 miljoen euro naar boven worden bijgesteld, schrijft Van Veldhoven. Dat betekent dat het kostenplaatje inmiddels 291 miljoen euro bedraagt. Aanvankelijk was dit bijna 155 miljoen; in 2019 werd dit al opgehoogd tot ruim 213 miljoen.

Het Rijk heeft daarnaast ook een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren op het verloop en aansturing van het project, om meer zicht krijgen op de oorzaken van het nieuwe tekort. “Om zodoende met de provincie Limburg te kunnen bespreken wie de kosten zou moeten dragen”, aldus de staatssecretaris, die met de provincie in gesprek gaat zodra de toets is afgerond. De provincie Limburg stelde eerder niet te willen opdraaien voor het tekort omdat dit het gevolg is van verkeerde berekeningen.

Versobering of vertraging

Daarbij laat Van Veldhoven al weten niet van plan te zijn om het Rijk volledig voor de meerkosten op te laten draaien. Begin dit jaar werd in de Kamer een motie aangenomen waarin werd verzocht de eventuele extra kosten niet op provincies af te wentelen. Dit doorkruist de afspraken die zijn gemaakt in de bestuursovereenkomst, aldus de staatssecretaris, waarin is afgesproken dat zowel het Rijk als de regio voor 50 procent opdraait voor eventuele meerkosten.

Van Veldhoven schrijft wel dat ze vanzelfsprekend bereid is om te kijken “naar een redelijke oplossing”. Behalve de twee uitgevoerde onderzoeken, wil ze daarbij ook kijken naar de wens tot snelle realisatie en budgettaire ruimte. Dat betekent volgens de staatssecretaris dat “zowel mogelijke versoberingen in het project als prioritering tussen projecten en temporisering” in kaart worden gebracht. Pas als er een akkoord is tussen het Rijk en de regio, wordt het ontwerpplan in procedure gebracht.

Lees ook:

Staatssecretaris rekent op ‘redelijke oplossing’ voor extra kosten Maaslijn

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is de vaste redacteur van OVPro.nl en schrijft ook regelmatig voor andere vakbladen van ProMedia Group.

1 reactie op “Opnieuw forse kostenstijging voor werkzaamheden Maaslijn”

Wiebe Goossen|12.05.21|13:55

Waarom kunnen zulke projecten nou nooit eens ‘binnen budget’ gerealiseerd worden? Is er dan te weinig kostenbewaking, of hoe zit dat?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.