Wind-turbines-langs-Betuweroute-in-Nederland

Nederlandse spoorbranche ziet nieuwe vertakkingen Betuweroute liever dan IJzeren Rijn

Bron: ProRail

De Nederlandse spoorgoederenbranche zette deze zomer in een ‘marktvisie’ op een rijtje welke spoorinvesteringen volgens haar nodig zijn om in 2040 een op rolletjes lopend railnetwerk te hebben. Zo ziet de sector bijvoorbeeld best toekomst in het updaten van de IJzeren Rijn. Een noordelijke en zuidelijke vertakking van de Betuweroute staan echter hoger op het verlanglijstje.

Negen grote wensen telt het verlanglijstje van Nederlandse spoorprojecten dat deze zomer werd afgedrukt in de ‘Marktvisie Ambitienetwerk Spoorgoederenvervoer’. De visie en het verlanglijstje waren het werk van vertegenwoordigers van de Nederlandse spoorsector die zich tezamen de ‘Spoorgoederentafel’ noemden en werden voorgezeten door de bekende Rotterdamse havenman Steven Lak.

Spoorgoederentafel

De ‘tafel’ werd mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat, waardoor de leden van de tafel hoop kunnen koesteren dat er in Den Haag op zijn minst een welwillende blik op hun bevindingen zal worden geworpen. De Spoorgoederentafel maakte een verlanglijstje met één zogenoemde ‘musthave’, de noordtak Betuweroute, waarover straks meer.

De sectorvertegenwoordigers zetten verder vijf ‘zeer gewenste’ projecten op hun lijstje, plus drie spoorinvesteringen die ze het etiket ‘gewenst’ besloten op te plakken. De IJzeren Rijn, om daarmee te beginnen, staat bij het laatstgenoemde trio van kennelijk iets minder dringend gewenste spoorprojecten. Of beter gezegd: het spoortraject ‘formerly known as the IJzeren Rijn’ staat bij dat drietal, want de spoorverbinding wordt nu officieel aangeduid als ‘3RX’, een afkorting voor ‘Rhein-Ruhr Rail Connection’.

IJzeren Rijn

De échte IJzeren Rijn, die sinds de negentiende eeuw de Antwerpse haven met het Duitse Ruhrgebied verbond en een stuk mocht afsnijden via Nederlands grondgebied, raakte al in 1992 in onbruik, omdat de Nederlandse Limburgers rust wilden voor het Nationaal park De Meinweg met zijn weelderige broekbossen, wilde zwijnen en kwakende knoflookpadden.

Ideeën om het natuurgebied te ondertunnelen en zo de Belgische dromen over een comeback van de IJzeren Rijn te verwezenlijken, liggen inmiddels wel in de prullenbak, maar Duitsland en Nederland zijn nog altijd genegen om België aan een alternatieve spoordoorgang te helpen. Een potentiële route ter hoogte van de A52 (Roermond-Mönchengladbach) stuitte in die laatste stad echter op veel weerstand van bewoners, die met luide protesten (‘Nein, zum Eisernen Rhein!’) dit ‘Schreckensszenario’ lijken te hebben afgewend.

Het scenario dat nog wel op tafel ligt, is de genoemde ‘3RX’, alias ‘de Derde Weg’, waarbij Roermond net als vroeger de treinen uit Antwerpen verwelkomt, maar waarbij die treinen vervolgens noordwaarts gaan, naar Venlo, om van daaruit via de A40-route naar het Ruhrgebied te rijden.

IJzeren Rijn, spoorlijn,
De IJzeren Rijn raakte al in 1992 in onbruik.

Oostboog Veendam

De Spoorgoederentafel heeft 3RX op zijn Nederlandse wensenlijstje gezet, want de verbinding ‘geeft enige ruimte in Brabant’, maar een werkelijk hartstochtelijke pleitbezorger van een IJzeren Rijn 2.0 toont de Nederlandse spoorbranche zich in haar Marktvisie toch niet: ‘De sector is van oordeel dat 3RX niet mag betekenen dat voor de treinen van en naar het chemiecluster Chemelot het aantal paden op het basisnet in 2040 gaat knellen.’

Ook een ander spoorproject uit de categorie ‘gewenst’ staat in het teken van verbinding met het buitenland: de Oostboog Veendam. Maar in tegenstelling tot 3RX is dat een verbinding die een Nederlandse haven in de kaart speelt: met de Oostboog zou Groningen Seaports verbonden worden met het Duitse achterland.

Het derde project met het label ‘gewenst’ is de zogenoemde VeZa-boog, die goederentreinen in staat zou moeten stellen om vanuit Zeeuwse havens rechtstreeks naar Antwerpen te rijden. Dan zouden ze niet meer om te hoeven rijden via Kijfhoek, het rangeerterrein tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Het is ook al zo’n lang gekoesterde wens, die in dit geval meer in Zeeland leeft dan in Antwerpen. De Spoorgoederentafel ziet in de Zeeuwse boog, net als in 3RX, tevens een manier om de drukke Brabantroute te ontlasten.

Kansrijk

Ook bij de vijf spoorprojecten die door de Nederlandse spoorgoederensector als ‘zeer gewenst’ worden beoordeeld, zit een Nederlands-Belgische spoorlijn. De lijn tussen Terneuzen en Gent. ‘Kansrijk op de kortere termijn’, merkt de Spoorgoederentafel op. Dat kan je gerust stellen: zowel de Nederlandse Tweede Kamer als het Belgische Parlement hebben de seinen voor de spoorverbinding onlangs al op groen gezet.

Het optimaliseren en uitbouwen van de goederenspoorknooppunten Venlo en Kijfhoek wordt door de sector ook als ‘zeer gewenst’ gekwalificeerd. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde Achteringang Aziëhaven in het Amsterdamse havengebied.

De overige Nederlandse spoorwensen hebben te maken met de Betuweroute. Aanpassing van de Sophiaspoortunnel, de acht kilometer lange tunnel tussen Kijfhoek en Papendrecht, is volgens de sector ‘zeer gewenst’ omdat het treinverkeer in die tunnel gelimiteerd wordt door veiligheidsbeperkingen. Door de brandbeveiliging te verbeteren, zouden er meer treinen kunnen rijden door deze ‘cruciale schakel in de Betuweroute’.

Ook als ‘zeer gewenst’ geldt de realisatie van een zuidtak van de Betuweroute, tussen Nijmegen en Venlo. Als het aan de sector ligt, wordt er een volkomen nieuwe spoorlijn aangelegd langs de A73, maar de vlag zou bij de spoorgoederenvervoerders ook al uit worden gehangen als ze de bestaande, opgewaardeerde Maaslijn mogen gebruiken.

Ultieme droom

Maar de ultieme droom van de spoorgoederenbranche is zonder meer een nóórdelijke vertakking van de Betuweroute: via Oldenzaal naar het noorden van Duitsland. De wens voor zo’n noordtak leeft in de sector al sinds eind vorige eeuw, net als het reanimeren van de IJzeren Rijn. Maar waar het Nederlandse spoorgoederenvervoer nog best in staat lijkt om de toekomst zonnig in te zien zónder die Antwerpen-begunstigende 3RX, ziet de sector de noordtak van de Betuweroute als de ultieme Nederlandse ‘musthave’.

Net als de IJzeren Rijn-ridders eerder overkwam in Duitsland, stuiten ook de pleitbezorgers van de noordtak op vurige lokale tegenstand. In de Achterhoek gruwt men van het idee van een nieuwe lijn vol vrachttreinen, en vooral Oldenzalers liggen er nu al wakker van.

De Spoorgoederentafel pleit voor een tracé dat óm Oldenzaal heen loopt en propageert de aanleg van een noordtak als ‘dé oplossing voor meerdere knelpunten’. De Betuweroute wordt beter benut, het spoorverkeer wordt beter gespreid over de drie belangrijkste grensovergangen met Duitsland en in Nederland worden verschillende andere routes ontlast. Ook het reizigersvervoer profiteert mee, zo betoogt de sector, omdat de felbegeerde noordtak bijvoorbeeld ook een snellere verbinding tussen de Randstad en Berlijn mogelijk zou maken.​

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul Jumelet

8 reacties op “Nederlandse spoorbranche ziet nieuwe vertakkingen Betuweroute liever dan IJzeren Rijn”

Pat Rick|09.10.20|16:02

De IJzeren Rijn sleept al lang aan, sinds de laatste trein reed in 1992. Eigenlijk zou men hiervoor tunnels moeten bouwen om de woonwijken in Roermond en het natuurgebied te ontzien (net als de HSL tunnel onder het Groene Hart). Maar dat maakt het ontzettend duur. Laat de Duitsers eens haast maken met verdubbeling Kaldenkerken-Dulken en de boog bij Viersen. Dit is ook goed voor de IC verbinding Eindhoven – Dusseldorf.

Pat Rick|09.10.20|16:11

De Zuidtak van de Betuweroute kan worden gerealiseerd door verdubbeling van Nijmegen – Venlo, zoals staat in het wensenpakket van de Zuidelijke provincies. De komende gedeeltelijke verdubbeling schiet tekort, en gehele verdubbeling is nodig om meer capaciteit te hebben, ook om vertragingen tegen te gaan. Dit project is alleen maar duurder geworden (totale verdubbeling+elecktrificatie kostten in de jaren 80 nog 250 miljoen gulden = 115 mln Euro. Nu gedeeltelijk al meer dan 300 miljoen Euro).

Ron Nohlmans|12.10.20|15:08

Jammer dat de Spoorgoedrentafel vooral kijkt naar de belangen van Nederlandse havens, terwijl het op wereldschaal niet eens zichtbaar is of iets nou in Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam of Hamburg aan land komt. We moeten met z’n allen ervoor zorgen dat we de goederen op een duurzame wijze naar het gezamenlijke achterland krijgen. Kijk nou eens op netwerkniveau naar deze uitdaging en denk niet in nationale hokjes!

Ron Swart|12.10.20|16:57

De politieke situatie in België met de nog steeds bestaande Wafelijzer-politiek waarbij de investeringen in Vlaanderen en Wallonië een verhouding kennen van 60:40 zorgt nog steeds voor investeringen met een twijfelachtig rendement.
Een eventuele heropening van de IJzeren Rijn zal onherroepelijk leiden tot minder verkeer over de Montzenroute via Visé, hetgeen bij de Franstalige vakbonden grote weerstand ontmoet.

Marc Busio|12.10.20|17:12

Niet voor niets zijn die noord- en zuidtak er destijds niet gekomen: de politiek zag er niets in en ziet er ook nu nog steeds niets in. De Betuweroute heeft nog steeds niet gebracht wat men er van verwacht had en pas als de opwaardering van het spoor aan Duitse zijde voor verbetering heeft gezorgd zal er bereidheid ontstaan om opnieuw te investeren. De IJzeren Rijn is een dossier dat in de kast is verdwenen en er niet meer uit zal komen gezien het problematisch spoorverleden met onze Zuiderburen

Hendrik Helmers|20.07.21|21:22

DIE NOORDTAK KAN BEST OVER BESTAAND SPOOR.
een spoorboog bij Deventer/Bathmen is voldoende en redelijk betaalbaar.
Een geheel nieuwe spoorlijn is veel te kostbaar en kost teveel belasting geld !

Hendrik Helmers|20.07.21|21:25

Veel te kostbaar een noordtak.
Bestaande spoor gebruiken en over de Twentelijn (opwaarderen)
Of een spoorboog bij Deventer/Bathmen.
Dit houdt de kosten enigszins in bedwang.

TVwierden Wierden|28.01.22|09:14

Met Duitsland onderhandelen:

– Geen noordtak. Goederentreinen via Oberhausen voor NW Europa. Meeste goederentreinen gaan toch naar Hannover/Polen en verder. Er rijden weinig goederentreinen naar Hamburg en verder. Het gaat maar om gemiddeld 1.5 treinen per uur per richting.

– snelle trein Berlijn en snelle trein Kopenhagen via Hengelo.

– snelle trein naar Frankfurt van Amsterdam via Eindhoven, Venlo en Dusseldorf.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.