waalhaventest_1-11-19_01

‘Het structureel op orde brengen van de Havenspoorlijn is een van onze prioriteiten’

“We herkennen en erkennen de oorzaken en conclusies die worden genoemd in het rapport. Deze inzichten gaan helpen om structureel te verbeteren.” Dat zegt ProRail in reactie op het onderzoeksrapport over de problemen op de Rotterdamse Havenspoorlijn dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

“Het opvolgen van de aanbevelingen om de hoofdspoorweginfrastructuur op de Rotterdamse Havenspoorlijn structureel op orde te brengen is een van onze prioriteiten”, schrijft operationeel directeur Ans Rietstra van ProRail in een begeleidende brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. ProRail is volgens het rapport ingericht op gestructureerd opereren (beheer), maar niet op het omgaan met afwijkingen (beheersen) die in de praktijk altijd optreden.

Waalhaven-Zuid

Een serie problemen in de regio Randstad-Zuid leidde daarom tot een vicieuze cirkel van een steeds grotere onderhoudsachterstand. Daarnaast concludeert Crisislab dat het lokaal bevoegd gezag omgevingsvergunningen opstelt met disproportionele eisen. De problemen met de blusinstallatie op emplacement Waalhaven-Zuid zijn hier een voorbeeld van. Het rapport doet de aanbeveling aan het ministerie van IenW om te bepalen wat redelijke eisen aan emplacementen zijn waarop met gevaarlijke stoffen gerangeerd wordt en deze vast te leggen in een ministeriële regeling ex Wabo/Omgevingswet.

Spoorgoederenvervoer in het Rotterdamse havengebied ondervond de laatste jaren veel hinder door onverwachte infrastoringen. Dat leidde tot economische schade voor de goederenvervoerders. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) besloten daarom onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de oorzaken van de storingen. Naast de Havenspoorlijn werd ook gekeken of er in de rest van land vergelijkbare situaties zijn op het goederenspoor. Uit deze verbreding blijkt dat de organisatieproblemen ook op andere plekken herkend worden maar dat dit niet leidt tot dezelfde situatie als in het havengebied.

Het maandag verschenen Crisislab-rapport schetst dat de manier van werken van ProRail het reizigersvervoer wel past en het goederenvervoer niet. Waar in het reizigersvervoer jaar na jaar goede resultaten worden behaald, lukt dat nog niet met het goederenvervoer. Het goederenvervoer is onder meer anders omdat er veel meer vervoerders moeten worden bediend dan in het reizigersvervoer, op basis van een heel ander soort dienstregeling en operationele besturing, en omdat goedereninfra een andere manier van onderhoud vergt.

Aanbevelingen

Om de achterstanden weg te werken en de organisatie beter in te richten op het opvangen van problemen op het goederenspoor, doet CrisisLab in het rapport een drietal aanbevelingen:

  1. Organiseer een integraal verantwoordelijk management op regionaal niveau. Crisislab concludeert dat er onvoldoende sturingskracht is georganiseerd om de onregelmatigheden op te lossen;
  2. Zorg voor voldoende kennisborging en maak als ProRail een expliciete keuze voor het type beheerorganisatie dat ze wil zijn: primair inhoudelijk of primair procesmatig;
  3. Richt als ProRail goed projectmanagement in zodat er meer aandacht is voor de lange termijn in denken en doen.

Langetermijnoplossingen

ProRail zegt op basis van de aanbevelingen uit het rapport niet alleen de huidige problemen te willen oplossen, maar ook te zorgen voor langetermijnoplossingen zodat de prestaties op de spoorgoederenlijnen structureel verbeteren. De spoorbeheerder verwacht dat dit proces zeker drie tot vier jaar zal duren. Hierbij gaat ProRail drie sporen volgen:

  • De huidige onderhoudsachterstanden op de havenspoorlijn worden in de komende twee jaar weggewerkt;
  • ProRail richt een structureel meer veerkrachtige organisatie in en;
  • ProRail zorgt dat de organisatie is ingericht op het nakomen van vergunningseisen.

In maart 2020 is een programmamanager aangesteld die als opdracht heeft de onderhoudsachterstanden weg te werken, de infra op orde te brengen en te zorgen dat ProRail voldoet aan de geldende vergunningseisen. ProRail richt in oktober dit jaar het regionale managementteam en de organisatie voor de goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven tot en met de Nederlands-Duitse grensovergang (Zee-Zevenaar) zo in dat beslissingen op gebiedsniveau genomen worden.

Bekijk hier het hele onderzoek.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.