Prinsjesdag: Hoekstra presenteert zijn koffertje, foto: ANP

Miljoenennota: 2,6 miljard euro gaat naar onderhoud spoor, weg en waterwegen

2,6 miljard euro uit het Infrastructuurfonds wordt apart gezet om het onderhoud aan het spoor, wegen en waterwegen op orde te brengen. Dat hebben minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven dinsdag op Prinsjesdag bekendgemaakt. Naast de extra investeringen in het onderhoud zet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2021 ook in op internationale treinverbindingen en het verplaatsen van het goederenvervoer naar het spoor en de binnenvaart.

Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven wijzen erop dat Nederland een grote opgave heeft voor wat betreft onderhoud en renovatie van wegen, spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. Veel sluizen, bruggen, tunnels en spoorverbindingen gaan al 75 jaar mee en moeten nodig worden opgeknapt.

Investeringen spoor

Naast het geld dat is gereserveerd voor onderhoud gaat 2,6 miljard euro naar aanpassingen op en rond het spoor. Deze moeten ervoor zorgen dat het spoor klaar is om een toekomstige reizigersgroei en toename van goederenvervoer op te kunnen vangen. Reeds bekend waren daarbij de investeringen in het Europese beveiligingssysteem ERTMS en uitbreiding van de tienminutentrein naar meerdere spoortrajecten.

In 2021 wordt extra goederenvervoer per spoor gestimuleerd vanuit het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer. Een stimuleringsregeling moet zorgen voor de verplaatsing van containervervoer van de weg naar de binnenvaart en het verbeteren van de bereikbaarheid van multimodale knooppunten. De focus ligt daarbij op de grote transportstromen op de belangrijke nationale en internationale goederenvervoercorridors.

Steun voor OV-sector

Ook volgend jaar steunt het kabinet de OV-sector om het openbaar vervoer als vitale sector voor reizigers beschikbaar te houden. Voor de periode tot 1 juli is een beschikbaarheidsvergoeding van 740 miljoen euro vrijgemaakt. Het kabinet adviseert nog steeds om zo mogelijk thuis te werken. De verwachting is dat het aantal reizigers als gevolg van dit beleid achter zal blijven en daarmee ook de inkomsten van de vervoerders. Om die reden heeft het kabinet besloten om de beschikbaarheidsvergoeding die er al was, te verlengen.

Het ministerie van IenW werkt op dit moment samen met de decentrale overheden en OV-sector aan de uitwerking van het Toekomstbeeld OV. Deze ontwikkelagenda voor het OV in 2040 zal eind 2020 worden vastgesteld. In 2021 worden stappen gezet om deze agenda door te vertalen in projectvoorstellen.

In het Toekomstbeeld OV worden ook trajecten genoemd waarbij systeeminnovaties kunnen helpen. Zo wordt de toepassing van Automatic Train Operation genoemd als innovatie die kan helpen om de capaciteit in de Schipholtunnel te verhogen.

Internationaal treinvervoer

Het kabinet wil in 2021 verder inzetten op het stimuleren van internationaal treinvervoer. Eind 2020 gaat de nachttrein naar Wenen rijden. Dit najaar start Eurostar met een directe dienst van Nederland naar Londen en zal dit mogelijk uitbreiden naar vier diensten per dag in 2021. De vijfde service is reeds aangevraagd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor mei 2021.

In 2021 wordt verder een besluit genomen over de aanbesteding van de directe verbinding Eindhoven-Düsseldorf. Daarnaast zal het ministerie een bijdrage leveren aan om de Drielandentrein en de Wunderline naar Bremen mogelijk te maken. Verder werkt het ministerie van IenW op dit moment afspraken uit met NS, ProRail, regionale en Duitse partners om te komen de verbinding Amsterdam-Berlijn te versnellen.

Toekomstige reizigersgroei

Staatssecretaris Van Veldhoven: “De komende jaren kiezen steeds meer mensen voor de trein. Om al die extra reizigers ook in de toekomst een snelle en comfortabele reis te kunnen bieden, is het belangrijker dan ooit dat het spoor er ook de komende decennia pico bello bijligt.”

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het gaat goed met de Nederlandse economie. En dat merken we. Het wordt steeds drukker onderweg. Dit stelt heel hoge eisen aan onze infrastructuur. Ik wil de basis op orde zodat mensen zich veilig en snel kunnen verplaatsen. Een hardwerkend, succesvol land met een bloeiende economie verdient een sterk fundament.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.