De Vectron-locomotief van Siemens

ProRail krijgt nieuwe rol bij toelating spoorvoertuigen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is niet langer verplicht om spoorbeheerder ProRail te betrekken bij het verlenen van vergunningen voor de toelating van nieuwe voertuigen tot het Nederlandse spoorwegnet. Dat blijkt uit een nieuwe beleidsregel die afgelopen week werd gepubliceerd in de Staatscourant. 

De beleidsregel is een aanvulling op de nieuwe Spoorwegwet en de bijbehorende interoperabiliteitsrichtlijn. Hiermee wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer duidelijkheid geven over de toelatingsprocedure aan de aanvragers van zo’n vergunning. In de Spoorwegwet zoals die gold tot 16 juni 2019 was bepaald dat de ILT de beheerder moest horen voordat een vergunning kon worden verleend. In de nieuwe interoperabiliteitsrichtlijn is deze rol van de spoorbeheerder komen te vervallen.

De verantwoordelijkheid van ProRail bij de voertuigtoelating bestaat nu alleen nog uit het meewerken aan de uitvoering van tests. Verder heeft de beheerder geen rol in de voertuigtoelating, met uitzondering van deelname aan het vooroverleg, als de aanvrager daarmee instemt.

Veel kennis

Omdat ProRail als beheerder van de infrastructuur veel kennis heeft op het terrein van de infracompatibiliteit tussen infrastructuur en spoorvoertuigen moet het bedrijf in de toekomst wel een rol blijven spelen bij voertuigtoelating tot de hoofdspoorweginfrastructuur, schrijft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in een toelichting

Het uitgangspunt van de nieuwe interoperabiliteitsrichtlijn is dat de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de technische eisen (waaronder die van infracompatibiliteit) ligt bij degene die om voertuigtoelating vraagt. Dit betekent dat het in eerste instantie de aanvrager is die de beheerder moet benaderen met vragen over de compatibiliteit tussen infrastructuur en het toe te laten voertuig.

Zorgen vanuit de Kamer

Wanneer de aanvrager dit heeft nagelaten terwijl het volgens de ILT wel nodig was, zal de ILT dit zelf doen. Op die manier komt de ILT volgens de staatssecretaris tegemoet aan de zorgen die vanuit de Tweede Kamer zijn geuit over het ontbreken van een wettelijke verankering van de adviesrol van ProRail.

Lees ook:

ACM vat nieuwe regels samen in handreiking voor spoorsector

Spoor veiliger door nieuwe productcertificering

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

5 reacties op “ProRail krijgt nieuwe rol bij toelating spoorvoertuigen”

Pat Rick|12.08.19|14:42

Is het niet beter als ProRail zich focust op railoplossingen?
En dan niet alleen hoofdspoor? Maar ook metro, tram, monorail, hyperloop?

En dit bovendien dit tegen de laagst mogelijke kosten doet

Antoine Berben|12.08.19|15:38

Een goede ontwikkeling om ProRail terug te dringen naar zijn oorspronkelijke taakopgave.
Er valt niet in te zien waarom PR nog betrokken zou moeten zijn in de typegoedkeuring.

Overigens zou ik nog niet willen dat PR ook verantwoordelijk wordt metro- en tramrails.
Laat PR zich eerst maar eens bewijzen onder een andere directeur dan ERINGA!
Deze man heeft vooralsnog genoeg ellende achter gelaten dus ook binnen PR zelf.

henk|13.08.19|08:31

Hoe verhoudt dit zich tot de rol van de ERA: is deze Europese organisatie niet sinds kort de instantie om de toelating te regelen: “The EU Agency for Railways is mandated to issue single safety certificates and vehicle (type) authorisations valid in multiple European countries and to ensure an interoperable European Rail Traffic Management System, in the development and implementation of the Single European Railway Area.”

H.H. Baas|13.08.19|16:49

Vroeger hadden alle voertuigen bladveren. Het spoor had ook last van golfslijtage, de gekste oorzaken werden naar voren gebracht. Tot de DB treinen met schroefveren richting Utrecht stuurde. Duidelijk bleek dat het traject waar de rijtuigen met schroefveren over reden sterke golfslijtage vertoonden. Kan een spoorbeheerder zeggen dat die geen rijtuigen met schroefveren op het spoor wil maar als die DB rijtuigen niet toegelaten waren was men ook niet achter deze veroorzaker gekomen.

Pat Rick|14.08.19|10:49

@Antoine: mee eens dat ProRail minder aan PR en meer inhoudelijk werk moet doen. Helaas weet deze organisatie een groot gedeelte van het mobiliteitsbudget naar zich toe te halen en daardoor andere vormen van rail dan hoofdspoor kansen te ontnemen. Ook hiervoor dient de PR machine van ProRail.

Het zou dus beter zijn als ProRail zich ook inhoudelijk specialiseert in andere railvormen ipv deze te torpederen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.