Spooronderhoud, werkzaamheden,

Komende jaren lagere kosten en minder hinder bij werk aan spoor

Werkzaamheden aan het spoor kunnen de komende jaren tegen lagere kosten en met minder hinder voor reizigers en verladers gepland en uitgevoerd worden. Dit staat in een plan voor het beheer en onderhoud van het spoor, dat op initiatief van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) door ProRail, aannemers, vervoerders, decentrale overheden en reizigersorganisaties is vastgesteld. Het sectorbreed gedeelde plan is vrijdag door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens het ministerie kan met de nieuwe werkwijze fors bespaard worden. “Dit is ook belangrijk met het oog op het eerder aangekondigde potentieel tekort van 475 miljoen euro op het budget dat ProRail krijgt voor beheer en onderhoud. Dit tekort dreigt op de lange termijn te ontstaan als niets zou veranderen aan de werkwijze.”

Minder hinder

Staatssecretaris Dijksma vervolgt: “Minder hinder, lagere kosten, maar nog altijd een goed en betrouwbaar spoor. Samen met alle betrokken partijen zijn we het nu eens over een nieuwe manier van werken aan het spoor. Doel is een nog betere balans tussen de werkzaamheden die nodig zijn voor een betrouwbaar spoor, weinig hinder voor reizigers en verladers én efficiënt omgaan met tijd, mankracht en materiaal.”

Doordat ProRail spoorstaven vanaf 2019 op een andere manier gaat slijpen, worden minder defecten aan vooral wissels verwacht. Deze eerste maatregel levert al een besparing van 35 miljoen euro op. Een andere besparende maatregel die al op korte termijn kan worden doorgevoerd, is het bevorderen van meer concurrentie tussen leveranciers.

Kosten

Hoeveel de kosten en de hinder voor reizigers met de nieuwe werkwijze precies afnemen, verschilt per traject. Zo blijkt uit een doorrekening van Arnhem – Ede bijvoorbeeld dat beheer en onderhoud in de nieuwe werkwijze tien procent minder kost en dat hinder voor reizigers met zestig procent moet gaan afnemen.

Om hinder en kosten te verminderen, gaat de spoorbeheerder werkzaamheden langer vooruit plannen. Zo wordt straks vijf tot tien jaar, in plaats van maximaal drie jaar vooruitgekeken. Hierdoor is beter voorspelbaar welke werkzaamheden wanneer nodig zijn. Dit is belangrijk voor de planning van aannemers die de werkzaamheden uitvoeren, maar ook voor die van vervoerders van reizigers en goederen.

Sneller

Op basis van een meerjarige planning wordt per traject bekeken hoe zo slim mogelijk gebruik kan worden gemaakt van tijd en middelen. Door bijvoorbeeld grote hoeveelheden dezelfde klussen tegelijkertijd en daardoor sneller uit te voeren, hoeft het spoor minder vaak voor kortere periodes buiten dienst te worden genomen.

Uit een toetsing blijkt dat veiligheidsregels rondom werkzaamheden anders kunnen worden toegepast, zonder dat dit gevolgen heeft voor de veiligheid. Daardoor kunnen bijvoorbeeld op delen van het spoor toch treinen blijven rijden terwijl er gewerkt wordt. Daarnaast zorgen technische innovaties ervoor dat er minder tijd verloren gaat aan voorbereidingen. Een voorbeeld hiervan is het afschakelen van de spanning op bovenleidingen tijdens werkzaamheden. Hier stond voorheen dertig minuten voor, nu kan dit in enkele minuten.

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van SpoorPro en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.