Seinen, wissels, NS, treinen

‘Spoortarieven fors duurder na structuurwijziging ProRail’

De druk op staatssecretaris Sharon Dijksma neemt toe om af te zien van de voorgenomen structuurwijziging van ProRail. Spoorvervoerders, reizigersorganisaties, verladers, havenbedrijven, vakbonden en brancheverenigingen raden de bewindsvrouw in een gezamenlijke brief af om van ProRail een publieke organisatie te maken. Zij vrezen dat de tarieven van de gebruiksvergoeding voor het spoor met 21 procent zal toenemen na de structuurwijziging en dat de treinkaartjes navenant duurder worden, omdat een overheidsorganisatie geen BTW mag aftrekken.

De Tweede Kamer heeft woensdag naar aanleiding van de zorgen van de spoorbranche staatssecretaris Dijksma gevraagd om een brief te sturen over de stand van zaken omtrent de herpositionering van ProRail. Naar aanleiding van deze brief vindt er een schriftelijke overleg tussen de Kamerleden en de bewindsvrouw plaats.

De branchepartijen vragen de bewindsvrouw om de financiële gevolgen van het omvormen van ProRail tot een publieke organisatie in kaart te brengen. “In het belang van ruim één miljoen dagelijkse spoorreizigers, de Nederlandse industrie en de spoorsector doen wij een beroep op u om niet over één nacht ijs te gaan bij de herpositionering van ProRail”, schrijven Deltalinqs, EVO-Fenedex, Belangen Organisatie Zeehavens, FMN, FNV Spoor, NS, Rover en KNV.

Structuurwijziging ProRail

De partijen wijzen erop dat het kabinet heeft aangegeven dat “een wijziging in de governance” van ProRail “geen afleiding mag zijn voor de primaire operationele taak van ProRail: betrouwbaar en veilig spoorvervoer”. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer heeft de gehele spoorsector aangegeven de verbeteringen die ProRail in gang heeft gezet niet te verstoren. Naar aanleiding van deze hoorzitting heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een consultatieproces in gang gezet. Maar volgens de partijen zijn de zorgen naar aanleiding van deze consultatieronde alleen maar toegenomen.

UIt de consultatieproces zou naar voren zijn gekomen dat een eventuele verandering in de positie van ProRail verregaande gevolgen heeft op de dagelijkse prestaties van de spoorsector. En ook dat de verandering fiscaal gezien tot extra overheidsuitgaven of een sterk verminderde output zal leiden. “Zo’n forse ingreep vergt een overtuigende argumentatie met analyse van nut en noodzaak.”

Nieuw samenwerkingsmodel

Volgens de partijen zijn de gevolgen van een nieuw samenwerkingsmodel op de operationele prestaties niet geanalyseerd en meegenomen in de afweging om van ProRail een publieke organisatie te maken. Ook vinden ze het onverstandig dat de voor- en nadelen voor de reiziger niet zijn bekeken.

Verder bestaat de vrees dat een wijziging in de autonomie van ProRail op bezwaren zal stuiten van de Europese autoriteiten. In de ‘political pillar’ van het Vierde Spoorpakket staat beschreven dat de infrastructuurmanager onafhankelijk moet zijn van de spoorvervoerders. De partijen vragen de bewindsvrouw om te onderzoeken of haar voornemen aan de Europese regelgeving voldoet.

Arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten

Bij een structuurwijziging van ProRail gaan de arbeidsvoorwaarden en pensioenrechten van de medewerkers veranderen. De medewerkers gaan daarmee vallen onder de CAO van de overheid. Belanghebbenden hebben te horen gekregen dat met de omvorming een eenmalige uitgave van vijftig miljoen euro gemoeid gaat.
De bonden en de ondernemingsraad van ProRail denken dat deze kosten vele malen hoger uit gaan vallen. “Wij achten het zorgwekkend dat ook zonder dit inzicht het besluit al lijkt te zijn genomen en bevelen aan om alsnog de financiële gevolgen van de gewijzigde arbeidsvoorwaarden te onderzoeken.”

Ze vragen daarbij ook aandacht voor de stabiliteit van het Spoorwegpensioenfonds. Dit onderwerp raakt de belangen van heel veel (ex-)werknemers van NS, ProRail en andere spoorbedrijven.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.