Baanwerker, werkzaamheden, spoor, rails

ProRail overtrad aanbestedingswet met onderhandse verlenging onderhoudscontracten

Prorail heeft de aanbestedingswet overtreden door onderhands gegunde onderhoudscontracten te verlengen naar tien jaar. De spoorbeheerder meldde de verlenging niet aan haar eigen Raad van Commissarissen en aan het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau PWC die onderzoek deed naar de aanbesteding van spooronderhoud-contracten.

ProRail is in 2007 begonnen met de contractvorm Prestatie Gericht Onderhoud (PGO). Dit is voortgekomen uit de wens van de Nma en de Europese Commissie om het spooronderhoud ook openbaar aan te besteden zoals dat in andere bouwsectoren al gebruikelijk was.

Prestatie Gericht Onderhoud

Naar aanleiding van een audit naar PGO heeft ProRail in 2013 samen met de spooraannemers een PGO 3.0-convenant ondertekend om afspraken te maken over de omzetting van alle onderhoudscontracten naar PGO 3.0. Het einddoel was dat in 2018 Nederland verdeeld is over twintig PGO-onderhoudsgebieden en dat alle contracten zijn omgezet naar PGO 3.0.

In het rapport staat dat ProRail vier onderhoudscontracten met een looptijd van drieënhalf jaar vorig jaar onderhands heeft verlengd tot tien jaar. Dat betekent dat ProRail tot 2024 aan dezelfde spooraannemers zou vastzitten, terwijl het was afgesproken dat in 2018 alles openbaar aanbesteed zou zijn. Door de onderhandse gunning voldoet ProRail niet meer aan de aanbestedingswet, stelt PWC. Het betreft het onderhoud in de contractgebieden ‘Gelre2′ met Asset Rail, Strukton Rail in contractgebied ‘Wadden’, contractgebied Den Haag met BAM Rail en contractgebied Twente met VolkerRail.

Maatregelen

“Het is duidelijk dat deze gang van zaken niet door de beugel kan”, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Tweede Kamer. “Daarom zijn maatregelen nodig.” Mansveld wil dat ProRail zo snel mogelijk de looptijd van de contracten terugbrengt. Een van de betrokken aannemers heeft de Raad van Commissarissen van ProRail al laten weten de voorkeur te geven aan een hernieuwde aanbesteding.

In het rapport staat dat ProRail onvoldoende twijfels bestonden ten aanzien van de ingeslagen weg voor PGO 3.0. De spoorbeheerder zou onvoldoende zicht hebben gehad op de onderhoudsstaat van het spoor.

Staat infrastructuur

ProRail is verplicht via de beheersconcessie om goed zicht te hebben op de staat van de infrastructuur. In 2013 heeft ILT in een PGO-onderzoek vastgesteld dat de assetdata van ProRail niet altijd compleet en actueel is en dat de spoorbeheerder hierdoor onvoldoende zicht heeft op de actuele staat van onderhoud op het spoor. Inmiddels heeft ProRail hierop actie ondernomen.

Ook is ProRail bezig om alle betrokken partijen een beter inzicht te geven in de objectdata van het spoor. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreërd. Een van de initiatieven om de staat van het spoor en de verschillende objecten inzichtelijk te maken is het project Spoordata.nl. In dit project worden de verschillende objectdata beter onderling verbonden en digitaal gedeeld met alle betrokken partijen.

Onderzoek

De Raad van Commissaris van ProRail benadrukte in een begeleidende brief aan Mansveld dat het onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake is geweest van persoonlijke verrijking.

ProRail heeft met het ministerie afgesproken dat ze laat onderzoeken of er naast de vier pilotgebieden nog andere zaken spelen waarbij wet- en regelgeving niet wordt gevolgd. “Ik ben nu alle tegels aan het lichten bij ProRail. Om te voorkomen dat we ons eigen vlees keuren, laat ik mij hierbij door een onafhankelijke partij bijstaan. Voor het eind van de zomer moet dat duidelijk zijn, zodat – indien nodig – afgestemd met de rvc stappen kunnen worden gezet”, aldus directeur Pier Eringa.

Geplande aanbestedingen

De Raad van Commissarissen van ProRail heeft aan de  leden van de directie duidelijk gemaakt dat dit een situatie is van ‘eens en nooit weer’ en de dossiers overgedragen aan Eringa. ProRail gaat de geplande aanbestedingen toetsen en de organisatie en procedures aanpassen.

Ook heeft het spoorbedrijf de opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de spooraannemers over het terugbrengen van de looptijd van de pilotcontracten. Eringa dient met een actieplan te komen dat ervoor zorgt dat alle aanbestedingen van ProRail zo snel mogelijk in lijn zijn met wet- en regelgeving.

Marieke van Gompel

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “ProRail overtrad aanbestedingswet met onderhandse verlenging onderhoudscontracten”

ingtarik78|02.07.15|11:22

Ben benieuwd naar de reden van dit gedrag als het gaat om aanbestedingen en het volgen van de aanbestedingswetten en regels. Waarom zou men daarvan af willen wijken? wat waren de belangen op dat moment om het onderhands te gunnen?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.