Spooronderhoud, werkzaamheden, Dura Vermeer

ProRail onderzoekt mogelijke overtreding mededingingsregels

Spoorbeheerder ProRail laat onderzoek doen naar mogelijke overtredingen van de mededingingsregels bij de aanbesteding van vier onderhoudsgebieden voor het spoor. Daarbij wordt onderzocht of gunning van de onderhoudsgebieden aan de aannemers in 2014 voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van mededinging. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting binnen enkele weken worden gepubliceerd.

Dat meldt de spoorbeheerder na berichtgeving door nieuwszender RTLZ. Het onderzoek gebeurt in opdracht van de raad van commissarissen en wordt uitgevoerd door accountants- en adviesfirma PwC. De commissarissen besloten onderzoek te laten doen mede naar aanleiding van kritiek die binnen Prorail is geuit op het aanbestedingsproces. Het onderzoek heeft betrekking op de gunning van vier onderhoudscontracten in 2014 door de toenmalige directie van Prorail.

Spooronderhoud

Het spooronderhoud in Nederland werd traditioneel uitgevoerd door vier erkende spooraannemers met vaste onderhoudsgebieden. Dat gaat veranderen. Waar input gestuurde contracten aan aannemers eerst onderhands werden gegund, worden de nieuwe output gestuurde contracten voor onderhoudsgebieden openbaar aanbesteed. Deze contractvorm wordt Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) genoemd.

Afgelopen zomer zijn vier onderhoudsgebieden in een pilot aanbesteed. Over de manier waarop deze aanbesteding is gelopen, loopt nu een onderzoek. Alle vier de aannemers die partij zijn in de Nederlandse spooronderhoudsmarkt hebben via een aanbesteding een onderhoudsgebied voor tien jaar gegund gekregen.

Gunning

Het doel van deze gunning is om te leren hoe de nieuwe vorm van aansturen (middels PGO) in een zo realistisch mogelijke situatie verloopt. Deze leerpunten worden meegenomen in de aanbesteding/contractering van de overige zestien onderhoudsgebieden.

De transitie van onderhands gunnen naar openbaar aanbesteden is voor alle betrokken partijen een ingrijpend proces. Er is sprake van een zeer specialistische markt met één opdrachtgever en slechts vier erkende spooraannemers. “Dat vraagt om grote zorgvuldigheid”, aldus ProRail. “We kunnen niet in een klap van onderhands gunnen naar openbaar aanbesteden gaan uit oogpunt van bedrijfzekerheid en continuïteit. We doen dat stap voor stap.” Het onderzoek is nog gaande en naar verwachting binnen enkele weken afgerond.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.