BAM Rail, werkzaamheden, Utrecht, Nieuwegein

Spoorsector bezorgd over uitblijven opdrachten vanuit ProRail

Het volume aan nieuwe opdrachten dat door ProRail op de markt worden gebracht, neemt volgens diverse spoorbedrijven steeds meer af en wordt bijna volledig geconcentreerd in de zomerperiode. Als dit aanhoudt, dan zal het steeds moeilijker worden om het werk in de spoorsector interessant te houden voor hoogopgeleide vakmensen, vreest vakbond FNV. ProRail ontkent dat het aantal opdrachten afneemt en zegt dat het marktvolume in de afgelopen jaren gelijk is gebleven.

Vakbondbestuurder Veronika Teunissen van FNV Spoor: ”De spoorsector staat voor een enorme uitdaging. Hoe houdt ze het werk interessant voor de vakmensen? Het werk in de railinfra gebeurt vaak op onhandige tijden zoals ’s avonds en in het weekend. Als er dan ook nog onvoldoende werk is, dan is de keuze snel genoeg gemaakt. Elektrotechnische mensen kunnen bijvoorbeeld ook makkelijk in andere sectoren aan de slag.”

“Door de dramatische afname van het volume in de bovenbouw-vernieuwing maakt FNV Spoor zich grote zorgen over de werkgelegenheid voor spoorleggers en machinebediendes. Als deze ontwikkeling zich doorzet, dan zal dit tot verlies van banen leiden en het verlies van kennis en kunde in de Nederlandse railinfra-sector.  Dit is niet alleen een bedreiging voor de werkgelegenheid  in de sector, maar kan er toe leiden, dat bij grote verstoringen het spoor niet hersteld kan worden”, waarschuwt de bestuurder.

Nieuwe projecten

Meerdere spoorbedrijven geven aan dat er nauwelijks nieuwe projecten bij komen. Strukton geeft zelfs aan haar focus meer op het buitenland te gaan leggen. Woordvoerder Irene van Dam van Strukton: ”Wij zien dat het aanbestedingsvolume van ProRail voor bovenbouw-vernieuwing heel laag is. Er komen weinig tot geen werken los. Daarom leggen wij voorlopig onze focus in andere landen.”

Dat blijkt ook uit de halfjaarcijfers van het spoorbedrijf. Een toename van de bedrijfsopbrengsten in het eerste half jaar van 2014 heeft het vooral aan de groei van het aantal buitenlandse activiteiten te danken. 

Strukton nam meerdere buitenlandse bedrijven over en voerde bijvoorbeeld spoorvernieuwingsprojecten uit in opdracht van de Zweede spoorbeheerder Travikverket.

Investeringen

Strukton geeft aan dat daardoor ook niet meer aantrekkelijk is om te investeren in nieuwe machines voor het Nederlandse spoor, omdat de terugverdientijd te lang is. Strukton bezit vijf vernieuwingstreinen. Vier worden ingezet op het spoor in Italië, één daarvan gaat heel Europa door. Teunissen: ”Als alle spoorbedrijven zo denken, dan ben je op een gegeven moment al je machines en vakmensen kwijt.”

Ook directeur Dirk Bonder van Bonder Recycling en Overslag merkt dat er minder werk is. ”Wij maken ons zorgen over dat er geen nieuwe opdrachten meer op de markt komen. De spoorsector lijdt hier merkbaar onder. Ook wij verleggen onze focus op andere sectoren en het buitenland.”

Andere sectoren

Dura Vermeer zegt het afnemende aanbod vanuit ProRail op te vangen door te kijken naar niches in de markt en naar andere sectoren. Woordvoerder Glenn Metselaar: “Zo hebben wij vorig jaar personeel van Spitzke overgenomen, waarmee wij ons ook zijn gaan richten op bovenleidingen en draagconstructies. Ook hebben wij samen met Movares MoDuRail opgericht, waarmee we ons richten op bedrijfsspooraansluitingen.”

“We spreiden onze risico’s door de samenwerking op te zoeken met bedrijven als ASSET Rail en Saferail. Verder verleggen we ons aandachtgebied naar de industrie zoals de Maasvlakte. Daarnaast proberen we in onze organisatie projecten integraal aan te pakken door beton, waterbouw en spoor te combineren.”

Marktvolume

ProRail zegt zich niet te herkennen in het beeld dat er sprake is van een daling van het aantal opdrachten. Woordvoerder Anna Kodde van ProRail: “Jaarlijks investeren wij 1,2 miljard euro in groot onderhoud en vernieuwingsprojecten. Als we kijken naar het marktvolume van de spooraannemers, dan zien we dat er vanaf 2013 jaarlijks rond de 400 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Een doorkijk naar 2015 geeft aan dat dat zo blijft. Er is geen sprake van een dramatische val.”

Daarnaast komen er volgens de woordvoerder de komende tijd diverse grote spoorprojecten bij. “Staatssecretaris Mansveld heeft in juni van dit jaar bekendgemaakt dat er 1,1 miljard euro wordt uitgetrokken voor nieuwe spoorprojecten. Zo wordt er de komende tijd gewerkt aan de knoop Amsterdam, waarbij onder meer het perron wordt vernieuwd. Verder wordt er een verdiept spoor bij Vught aangelegd en komen er projecten aan zoals de goederenboog bij Meteren.”

Vakmensen

Om de vakmensen in de spoorsector te behouden pleitte FNV Bondgenoten er vorig jaar al voor om bij de overname van een onderhoudsgebied, ook het personeel over te nemen. Teunissen: ”Dit kan op dezelfde manier als bij aanbestedingen in het openbaar vervoer. Als een nieuwe vervoerder een aanbesteding wint, dan neemt deze ook de buschauffeurs over. Zo zou dat ook in de spoorsector kunnen.”

Een andere oplossing is volgens de bestuurder dat de spoorsector een gezamenlijk flexpool van medewerkers inricht, waardoor de bedrijven altijd voldoende medewerkers op spoorprojecten kunnen inzetten. “Nu moeten baanwerkers en technici nog regelmatig naar de andere kant van het land reizen voor werkzaamheden. Met een flexpool kunnen zij ook op woonplaats worden geselecteerd”, aldus Teunissen.

Flexpool

De spooraannemers staan vooralsnog niet te springen om het inrichten van een gezamenlijke flexpool. Van Dam: ”Er is een groot verschil tussen de relatief constante bezetting in een onderhoudscontract en de pieken in de projecten. Strukton kiest ervoor om, zeker in het onderhoud, met zo min mogelijk ZZP’ers te werken. Wij leiden onze mensen op en investeren in hun vakmanschap. Daarbij past het niet dat je als bedrijven de mensen onderling gaat uitwisselen.”

”Helaas zijn we door de concentratie van de projecten in de zomerperiode wel steeds meer gedwongen om personeel in te horen. Omdat alle aannemers dan veel werk hebben, zal zo’n flexpool dan echter weinig opleveren”, aldus de woordvoerder.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Strukton: steeds minder opdrachten voor spoorsector

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Spoorsector bezorgd over uitblijven opdrachten vanuit ProRail”

Paul Lamote|07.09.14|17:24

De FNV is hier mede zelf schuld aan door te eisen dat bij werkzaamheden alle vervoer moet worden stilgelegd. Daardoor resteert er voornamelijk werk in de avonduren en het weekend.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.