Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu, werkzaamheden, spoor

Mansveld bezoekt spoorwerkzaamheden na ILT-rapport

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft dinsdagnacht een bezoek gebracht aan verschillende werkzaamheden op en rond het spoor bij Amersfoort. Zij liet zich tijdens het bezoek, dat plaatsvond tussen 23.00 en 02.00 uur, informeren over de manier waarop ProRail ’s nachts onderhoud pleegt aan het spoor, de bovenleidingen en wissels. De Inspectie Leefomgeving en Transport concludeerde in februari van dit jaar dat er meer aandacht voor veiligheid moet zijn bij het klein spooronderhoud. Mansveld wilde met het bezoek een duidelijker beeld krijgen van de contractvorm prestatiegericht onderhoud (PGO).

De Inspectie Leefomgeving en Transport concludeerde in februari van dit jaar dat veiligheid een prominentere plaats dient te krijgen in de aanbesteding en de uitvoering van het klein onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Dat geldt zowel voor de PGO- als OPC-contracten. De ILT stelde in het rapport dat ze bij haar inspecties geen situaties tegen is gekomen waarbij sprake was van acuut gevaar. Wel vindt de Inspectie dat Prorail meer de regie moet nemen bij het sturen op kwaliteit en veiligheid.

Prestatiegericht onderhoud

ProRail werkt sinds 2008 met de contractvorm prestatiegericht onderhoud (PGO). Dit is voortgekomen uit de wens van de Nma (nu ACM) en de Europese Commissie om het spooronderhoud ook openbaar aan te besteden zoals dat in andere bouwsectoren al gebruikelijk was.
Veiligheid

Na de introductie van het prestatie gericht onderhoud klonk er uit diverse hoeken kritiek dat ProRail zich bij aanbestedingen in het spooronderhoud meer zou bezighouden met geld dan met veiligheid. Na deze kritiek is ProRail samen met de spooraannemers gaan werken aan een verbeterd contractmodel voor Prestatie Gericht Onderhoud, onder de naam PGO 3.0.

Kwaliteit

Mansveld wil op basis van het onderzoek van ILT en met het werkbezoek een definitief beeld krijgen van PGO. Bij PGO kunnen aannemers hun eigen expertise en innoverend vermogen inzetten bij het onderhoud aan het spoor, met als doel meer veiligheid en minder verstoringen. Binnenkort stuurt de staatssecretaris een rapport van de ILT naar de Tweede Kamer, over de kwaliteit van de railinfrastructuur (resultaten van nulmeting in vijf gebieden).

“Je staat er niet vaak bij stil, maar ‘s nachts wordt er hard gewerkt op en rond het spoor. De omstandigheden waaronder dat gebeurt zijn niet eenvoudig: het is donker en je moet bij de planning goed rekening houden met het spoorboekje. Bij spooronderhoud denk je al snel aan technische ingrepen aan wissels en bovenleidingen. Maar ook zaken als groenonderhoud vinden ’s nachts plaats. Op die manier ondervindt de reiziger er zo min mogelijk hinder van. Het is bijzonder om te zien hoe er op deze manier wordt gewerkt aan de veiligheid en begaanbaarheid van het spoor.” aldus Mansveld.

Werkzaamheden

Staatssecretaris Mansveld sprak tijdens het bezoek uitgebreid met baanwerkers. Zij liep onder meer mee met een inspectie van de bovenleidingen en was aanwezig bij werkzaamheden om relais langs de baan te vervangen. Tijdens haar bezoek werd ook onderhoud gepleegd aan acht wissels en is een zogeheten lijmlas geplaatst, die van belang is voor de treindetectie.

Lees ook:

ILT: onvoldoende aandacht voor veiligheid bij spooronderhoud

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.