Conducteur, NS, trein

Rapport: Nederland veilig op gebied van verkeer en vervoer

Conducteur, NS, trein

Nederland behoort tot de Europese top op het gebied van de verkeers- en vervoersveiligheid. Dat blijkt uit het ILT-rapport Staat van transportveiligheid 2012. Het aantal doden en gewonden in 2012 is relatief beperkt vergeleken met andere Europese landen. Over het geheel genomen zijn in 2012 geen grote veranderingen te constateren ten opzichte van voorgaande jaren. ILT stelt dat ernstige incidenten, zoals de treinbotsing bij Amsterdam Westerpark, echter duidelijk beeldbepalend geweest en hun uitwerking hebben op het veiligheidsbesef in Nederland. 

Rond het spoor vielen er in 2012 16 dodelijke slachtoffers, onder wie één reiziger. Nederland behoort daarmee volgens ILT tot een van de veiligste Europese landen. Dit is gemeten naar het totaal aantal doden per miljard treinkilometers. Zelfdodingen zijn hier niet in meegeteld. Opvallend is het relatief hoge aantal zelfdodingen op het spoor. In 2012 was hier 202 keer sprake van, hetgeen overigens wel een daling betekende ten opzichte van 2011 (215).

Treinbotsing Amsterdam

Op 21 april 2012 zijn twee treinen (een intercity en een sprinter) van NS Reizigers frontaal gebotst ter hoogte van Amsterdam Westerpark. Daarbij kwam één reiziger om het leven. Er vielen meer dan honderd gewonden, waaronder tientallen zwaargewonden en er ontstond grote materiële schade. Ook personeelsleden van NS Reizigers zijn gewond geraakt. In de volgende figuur is een daling te zien van het aantal reizigers dat omkwam bij een ongeval met een trein. Echter, sinds 2012 wordt een perrondode vanwege overgang naar de Europese definitie niet meer meegerekend in deze cijfers.

Dodelijke slachtoffers onder reizigers, Staat van de Transportveiligheid, ILT

In 2012 zijn in totaal 204 reizigers (volgens de Europese definitie) licht gewond geraakt op of rond het spoor. Er raakten 28 reizigers zwaargewond. Daarnaast vielen nog 57 gewonden onder de categorieën ‘spoorwegpersoneel’, ‘overweggebruikers’, ‘onbevoegden op het spoor’ en ‘anderen’. Ook hiervoor geldt dat sinds 2012 perrongewonden niet meer worden meegeteld.

Aantal treinreizigers gewond, Staat van Transportveiligheid, ILT

STS-passages

Het aantal stoptonend sein-passages (STS-passages) – die aanleiding kunnen zijn voor een botsing – is gestegen van 155 in 2011 naar 173 in 2012. De doelstelling om te komen tot een vermindering van het aantal STS-passages is niet gehaald.

De veiligheid van het Nederlandse spoornet kan worden beoordeeld op basis van een vergelijking met de veiligheid in andere Europese landen. Een vergelijking over 2012 is echter nog niet mogelijk, omdat ILT de benodigde gegevens nog niet beschikbaar had ten tijde van het opstellen van het rapport. De cijfers van 2011 laten zien dat het aantal doden en gewonden in 2011 relatief beperkt is vergeleken met andere Europese landen.
Vergelijking met andere Europese landen, Staat van de Transportveiligheid, ILT

Baanwerkers

ILT schrijft in het rapport dat er een toename is in het aantal gewonden onder baanwerkers.  In 2012 zouden zeven baanwerkers zwaargewond zijn geraakt, waar dat in 2011 twee keer gebeurde. In 2012 raakte volgens de cijfers van ILT 22 baanwerkers lichtgewond. Dat kwam in 2011 21 keer voor.

Deze cijfers wijken af van die van de stichting RailAlert. Deze stichting meldde dat er in 2012 juist een forse afname is van gewonden onder baanwerkers. Directeur Piet Breedijk van RailAlert gaf in een interview met SpoorPro al aan dat dit te maken heeft met de ontbrekende meldplicht van spoorbedrijven aan ILT als het gaat om ongevallen met ‘minstens één dag verzuim’ maar ‘zonder dat er sprake is van ziekenhuisopname’.

Staat van transportveiligheid

De Staat van transportveiligheid schetst aan de hand van cijfers en feiten de staat van de veiligheid op de werkterreinen verkeer en vervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De veiligheid binnen de modaliteiten spoor, zeevaart, binnenvaart en luchtvaart komen daarbij aan de orde.

Lees ook:

Cijfers over ongelukken met baanwerkers wijken flink af

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.