ZKL 3000 Remote Control, werkplekbeveiliging, Dual Inventive

Meer tijd voor vervoerders door slimme werkplekbeveiliging

Door de werkplekbeveiliging op een slimme manier in te richten, kan de tijdwinst die dit oplevert worden gebruikt door de vervoerders en de spooraannemers. Dat verwacht Chris de Beer, manager Infra Beschikbaarheid bij ProRail. Een pilot in Eindhoven met de Zelfsignalerende Kortsluit Lans van Dual Inventive dient hier definitief uitsluitsel over te geven. Ook de Britse spoorbeheerder Network Rail is geïnteresseerd in het systeem en reisde met een grote delegatie naar Eindhoven af om het in de praktijk te bekijken. De Beer: “Wij zijn op 1 januari van dit jaar een pilot gestart in Eindhoven waarbij we werken met de Zelfsignalerende Kortsluit Lans van Dual Inventive.” Dit systeem zorgt ervoor dat er bij een buitendienststelling een bezet spoor-melding in het treinbeveiligingssysteem wordt gecreëerd. Daardoor springen seinen op rood en worden naderende treinen tot stilstand gebracht.

Veiligheid

De apparatuur is mobiel, ligt semi-permanent in het spoor en kan met een druk op de knop worden in- of uitgeschakeld. Dat betekent dat de leider werkplekbeveiliging niet meer in het spoor hoeft om de lansen te plaatsen wat ten goede komt van de veiligheid. Ook kan er een enorme tijdswinst worden behaald. 

Volgens Dual Inventive kan er gemiddeld 20 procent meer werk worden verricht tijdens een reguliere buitendienststelling.

De pilot dient definitief aan te tonen welke tijdswinst er met de ingebruikname van het systeem kan worden behaald en in welke mate de veiligheid verbeterd. In het onderzoek wordt zowel de geplande als ongeplande buitendienstelling meegenomen.

Tijdswinst

De Beer: “We willen we met een Independent Safety Assessment (ISA) aantonen dat er een procesverbetering is en dat het spoor tijdens een buitendienststelling nog veiliger is.” De ISA wordt door inspectie- en onderzoeksbureau Plurel uitgevoerd.

Als uit de pilot blijkt dat daadwerkelijk tijd kan worden gewonnen, dan gaan we kijken hoe we die kunnen verzilveren. Ik verwacht dat dit tijdsinterval beschikbaar kan worden gesteld aan de vervoerders en spooraannemers. We kunnen bijvoorbeeld een extra goederentrein laten rijden of de vervoerders die extra ruimte geven voor het rangeerproces. Dat is goed voor de BV Nederland”, legt De Beer uit.

Overdag werken

“We gaan bekijken of we baanwerkers meer overdag kunnen laten werken. Dat maakt werken in de spooraannemerij aantrekkelijker, ook voor jongeren”, aldus De Beer.

Uiteindelijk dient de pilot tot een business case te leiden met een kosten-batenanalyse. De Beer: “Ik verwacht dat de investering in het systeem van Dual Inventive zichzelf zal terug verdienen.” Als de pilot positieve resultaten heeft dan wordt het systeem naar verwachting over het gehele spoorsysteem in Nederland uitgerold.

Network Rail

ProRail en Dual Inventive zijn inmiddels ook in gesprek met de Britse spoorbeheerder Network Rail die ook interesse in het systeem heeft getoond. “De Engelse spoorbeheerder staat ook voor dezelfde vraagstukken als wij hier in Nederland. Ook zij moeten meer doen met minder geld.”

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.