Aanleg, spoor, bouw, rails, aannemer, werkzaamheden

Hogere veiligheidsrisico’s door grotere buitendienststellingen

Doordat de buitendienststellingen voor werkzaamheden aan het spoor de afgelopen jaren steeds groter zijn geworden, nemen de veiligheidsrisico’s toe. De grote oppervlakte maakt het moeilijk voor een Leider Lokale Veiligheid (LLV) om het overzicht te bewaren en de veiligheid te garanderen. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport in het rapport Resultaten Inspectie Baanwerken 2012. Doordat in de afgelopen jaren minder vaak treinen over het spoor rijden tijdens werkzaamheden, is de veiligheid van baanwerkers weliswaar toegenomen. Maar vanwege de groottte van de geclusterde buitendienststellingen, zijn juist extra veiligheidsrisico’s ontstaan.

Om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken, komt het steeds vaker voor dat meerdere opdrachten in een grote buitendienststelling worden geclusterd. Daardoor worden de werkplekken in buitendienststellingen soms groter dan de fysieke gezichtsafstand.

Volgens de Inspectie is het in geval van een grote buitendienststelling voor de Leider Lokale Veiligheid (LLV) moeilijker om de veiligheid in de werkplek te garanderen omdat hij moeilijker het overzicht kan bewaren. Omdat de werkplekken in de buitendienststelling soms te groot zijn, kan de werkende in sommige gevallen niet fysiek gewaarschuwd worden. Daarnaast stelt de Inspectie dat bij toepassing van dubbelfuncties zoals Leider Lokale Veiligheid en werktreinbegeleider (LLW-WTB) dat deze niet altijd gescheiden in tijd worden uitgevoerd.

Buitendienststellingen

Directeur Piet Breedijk van RailAlert: “De afgelopen jaren is het aantal buitendienststellingen bij spoorwerkzaamheden toegenomen. Dat betekent dat er op het moment dat er gewerkt wordt geen treinen op het spoor rijden, waardoor een baanwerker veilig kan werken. Voorheen kwam het regelmatig voor dat er tijdens werkzaamheden met treinen werd gereden wat ten koste gaat van de veiligheid van baanwerkers. Er kunnen wel treinen op het spoor naast de werkzaamheden rijden.” Tijdens werkzaamheden kan er wel met werktreinen worden gereden.

“In definitie wordt het spoor veiliger door de toename van het aantal buitendienstellingen, maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Door de grootte van de buitendienstellingen kunnen situaties minder worden overzien”, aldus Breedijk. Stichting RailAlert heeft als doel dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en nul ongevallen met verzuim plaatsvinden.

Meerdere aannemers

“Om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken, worden buitendienststellingen de afgelopen jaren steeds meer geclusterd uitgevoerd. Daarbij worden door diverse aannemers meerdere opdrachten in een spoorgebied uitgevoerd. Doordat er meerdere spoorbedrijven naast elkaar in een buitendienststelling werken, nemen ook de veiligheidsrisico’s toe”, aldus Breedijk.

Inspecteurs van de Inspectie stelden vast ook in 2012 bedrijven werkzaamheden op of rond het spoor uitvoerden die niet door ProRail zijn erkend. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die werkzaam zijn in de wegenbouw of groenvoorziening die in opdracht van een erkende spooraannemer werkzaamheden uitvoeren. Volgens de Inspectie verhoogt dit de kans dat de veiligheidsregels worden overtreden.

Onderaannemer

Breedijk: “Iedere spooraannemer werkt met onderaannemers. Dat is al sinds de privatisering van het spooronderhoud zo. Ieder bedrijf heeft een kernactiviteit van vast mensen. Tegelijkertijd is er een flexibele schil van werknemers. De hoofdaannemer is er verantwoordelijk voor dat de onderaannemer veilig werkt.”

Volgens Breedijk kan het ‘Digitale veiligheidspaspoort’ ertoe bijdragen dat de veiligheid van baanwerkers toeneemt. Ook niet erkende onderaannemers en andere aannemers dienen straks in het bezit te zijn van dit document. Om  voor het paspoort in aanmerking te komen moet op een trainingslocatie een veiligheidstraining worden gevolgd en de toets ‘Toegang op het spoor’ positief afgelegd te worden.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Inspectie: veiligheid baanwerkers op spoor achteruitgegaan

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.