spooronderhoud, werkzaamheden

ProRail: veiligheid toegenomen door PGO-contracten

De veiligheid en kwaliteit van het spoor is door het toepassen van prestatie gericht onderhoud (PGO) toegenomen. De PGO-contracten zorgen voor een hogere beschikbaarheid van het spoor en hebben minder kwaliteitsproblemen dan de klassieke onderhoudscontracten. Dat schrijft directeur Marion Gout in een brief aan staatssecretaris Wilma Mansveld. Zij reageert daarmee op de kritiek dat ProRail zich bij aanbestedingen in het spooronderhoud meer zou bezighouden met geld dan met veiligheid.

Volgens Gout tonen cijfers aan dat het aantal storingen van treindiensten afneemt met gemiddeld 15 procent en dat de tijd om deze storingen te verhelpen met gemiddeld 18 procent daalt. Daarnaast zijn het aantal spoorstaafbreuken en spoorspattingen gedaald sinds de komst van de nieuwe contractvorm.

Meldpunt

Mochten zich er toch onveilige situaties voordoen, dan kunnen spoormedewerkers dat doorgeven bij een meldpunt van RailAlert dat hier speciaal voor is opgericht. Zij kunnen dat ook anoniem doen.

Strukton Rail en de vakbonden hebben vorig jaar de noodklok geluid over de veiligheid op het spoor. Zij stellen dat doordat de prijs doorslaggevend is, dit ten koste gaat van de kwaliteit van het spooronderhoud. Dit kan tot vertragingen en mogelijk ongelukken leidden. Diezelfde conclusies trok de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in een quick scan.

Commissie

Op dit moment is een externe commissie onderzoek aan het doen naar de PGO-contracten. Naar verwachting worden de resultaten nog voor de zomer bekendgemaakt.

“De voornaamste reden van de verbeteringen is dat de contracten ingebouwde prikkels hebben om storingen te voorkomen, waar de eerdere contracten het herstellen van storingen hoger beloonden”, legt de directeur uit. De veiligheidseisen zouden bij de PGO-contracten een stuk hoger liggen dan voorheen.

Storingen

“In de nieuwe contactvorm wordt er zowel gestuurd op storingsreductie en veiligheid als op duurzame en degelijke infrastructuur”, stelt Gout. Na het stopzetten van PGO Eemland zijn de contracten aangepast. “Via een financiële garantstelling is een aannemer zowel tijdens als ook een half jaar na de contractperiode aansprakelijk voor eventuele fouten of nalatigheid”, aldus de directeur. Dit zou moeten voorkomen dat aannemers onrealistische beloftes doen.

Het beeld dat nog maar 25 procent van het oorspronkelijke budget wordt uitgegeven aan spooronderhoud is volgens Gout onjuist. “De kostprijs van het nieuwe contract is 45 procent van de huidige onderhoudskosten. Dat is in lijn met de eerder gegunde prestatiecontracten.”

Kosten

De nieuwe contractvorm waren volgens Gout nodig om de stijging van de kosten van het spooronderhoud het hoofd te bieden. Dat steeg met ruim 65 procent tussen 1999 en 2006. PGO-contracten stimuleren zorgvuldig preventief onderhoud om kostbare vervangingen en reparaties te voorkomen.

Tweederde van de contracten van het spooronderhoud in Nederland loopt op dit moment nog via de klassieke OPC-methode (geen concurrentie) en eenderde via de nieuwe contractvorm prestatiegericht onderhoud (openbare aanbesteding).

Aanbesteden

Sinds 2008 werkt ProRail met de contractvorm prestatiegericht onderhoud. Dit is voortgekomen uit de wens van de Nma en de Europese Commissie om het spooronderhoud ook openbaar aan te besteden zoals dat in andere bouwsectoren al gebruikelijk was.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.