Gijs Termeer

CO2-Prestatieladder spoor voorbeeld voor andere sectoren

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk voor de spoorsector ontwikkeld, maar ook andere bedrijven raakten de afgelopen jaren geïnteresseerd. Het meetinstrument voor CO2-bewust handelen heeft inmiddels een flinke professionaliseringsslag gemaakt, stelt projectleider Gijs Termeer. Deze zomer wordt versie 2.1 van de CO2-Prestatieladder in gebruik genomen.

Samen uitstoot terugdringen

Termeer: “De CO2-Prestatieladder is een ontwikkeling uit het spoor en iets om trots op te zijn.” Het instrument is door ProRail ontwikkeld en wordt sinds 2009 ingezet bij aanbestedingen in de spoorsector.

De ladder stimuleert bedrijven om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en kennis daarover te delen. Termeer: “Het mooie is dat de hele keten gaat nadenken over bijvoorbeeld het betonproces.”

CO2-bewust handelen

Het instrument stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de bedrijfsvoering en bij uitvoering van projecten. Het gaat daarbij om het besparen van energie, efficiënt benutten van materialen en het gebruiken van duurzame energie. Deze maatregelen zorgen ook voor een kostenreductie. Termeer: “We willen met het instrument naast CO2-reductie bevorderen bij bedrijven. De ladder laat daarom veel vrij in de invulling van eisen.”

De CO2-Prestatieladder heeft vijf treden. Een hoge score op de ladder wordt beloond met een voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De bedrijven worden daarbij getoetst door Gecertificeerde Instellingen.

Gunningsvoordeel

De opdrachtgever bepaalt tot welk niveau hij de ladder uitvraagt en welk gunningvoordeel per trede geldt. Decentrale overheden kunnen zo voorzichtig beginnen en ook kleinere bedrijven de kans geven.

ProRail wilde ook andere aanbestedende organisaties, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies de kans geven om van de CO2-Prestatieladder gebruik te maken en bracht het instrument daarom onder in een onafhankelijke stichting. Daarvoor werd de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen.

CO2-Prestatieladder 2.0

Termeer is manager van de stichting. In het bestuur zitten onder anderen Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat, oud-minister Jacqueline Cramer en voorzitter raad van bestuur van de Koninklijke BAM Groep Nico de Vries. Patrick Buck, van de raad van bestuur van ProRail, is voorzitter van het SKAO.

ProRail droeg op 16 maart 2011 de CO2-Prestatieladder officieel over aan SKAO. Op dat moment werd ook de CO2-Prestatieladder 2.0 in gebruik genomen. Deze versie maakt het ook mogelijk voor bedrijven en aanbesteders buiten de spoorsector om het instrument te gebruiken.

Verschillen versie een en twee

Termeer: “Het belangrijkste verschil tussen versie 1.2 en 2.0 van de prestatieladder is dat bij versie 2.0 het bedrijf voor de projecten, die ze onder CO2-gerelateerde gunningen hebben gekregen, duidelijk maakt wat de CO2-reductie inspanningen betekenen voor deze projecten.”

Deze zomer wordt de CO2-Prestatieladder 2.1 uitgebracht. Nieuw is dat de Raad voor Accreditatie toezicht zal gaan houden op de Gecertificeerde Instellingen.

Innovatiebijeenkomsten

Termeer: “Inmiddels tellen we 225 gecertificeerde bedrijven, waarvan ook een aantal bedrijven die buiten de infrasector werkzaam zijn.” Ook Rijkswaterstaat, baggeraars, bouwbedrijven en provincies gebruiken het meetinstrument. Maar ook bedrijven die niets met aanbestedingen te maken hebben, zetten het instrument in om CO2 te reduceren en kosten te besparen.

De SKAO organiseert innovatiebijeenkomsten waaraan overheidsorganisaties, maar ook niet gouvernementele organisaties deelnemen. Consultancybedrijf Ecofys kwam tijdens een van de brainstormsessies met het idee om zonnepanelen tussen het spoor te plaatsen.

Het Nieuwe Draaien

Op de laatste innovatiebijeenkomst werd ‘Het Nieuwe Draaien’ gepresenteerd van de brancheorganisatie BMWT en Natuur en Milieu. Het Nieuwe Draaien richt zich op slimmer en zuiniger bedienen van bouwmachines.

Na de zomer gaat het SKAO verder onderzoeken hoe de ladder onderscheidend kan blijven. Termeer: “Met name in de railsector zitten veel bedrijven al op het hoogste niveau zoals VolkerRail, BAM Rail, Strukton Rail en SPITZKE.”

Kansen in het buitenland

“We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of het nodig is om extra niveaus aan de ladder toe te voegen. Verder willen we gaan kijken naar de kansen in het buitenland voor het meetinstrument en of de ladder ingezet kan worden in andere sectoren”, vertelt Termeer.

Marieke van Gompel

Lees ook: Strukton behaalt niveau 5 op CO2-Prestatieladder 2.0

CO2-Prestatieladder

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

CO2-Prestatieladder spoor voorbeeld voor andere sectoren | SpoorPro.nl
Gijs Termeer

CO2-Prestatieladder spoor voorbeeld voor andere sectoren

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk voor de spoorsector ontwikkeld, maar ook andere bedrijven raakten de afgelopen jaren geïnteresseerd. Het meetinstrument voor CO2-bewust handelen heeft inmiddels een flinke professionaliseringsslag gemaakt, stelt projectleider Gijs Termeer. Deze zomer wordt versie 2.1 van de CO2-Prestatieladder in gebruik genomen.

Samen uitstoot terugdringen

Termeer: “De CO2-Prestatieladder is een ontwikkeling uit het spoor en iets om trots op te zijn.” Het instrument is door ProRail ontwikkeld en wordt sinds 2009 ingezet bij aanbestedingen in de spoorsector.

De ladder stimuleert bedrijven om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en kennis daarover te delen. Termeer: “Het mooie is dat de hele keten gaat nadenken over bijvoorbeeld het betonproces.”

CO2-bewust handelen

Het instrument stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de bedrijfsvoering en bij uitvoering van projecten. Het gaat daarbij om het besparen van energie, efficiënt benutten van materialen en het gebruiken van duurzame energie. Deze maatregelen zorgen ook voor een kostenreductie. Termeer: “We willen met het instrument naast CO2-reductie bevorderen bij bedrijven. De ladder laat daarom veel vrij in de invulling van eisen.”

De CO2-Prestatieladder heeft vijf treden. Een hoge score op de ladder wordt beloond met een voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De bedrijven worden daarbij getoetst door Gecertificeerde Instellingen.

Gunningsvoordeel

De opdrachtgever bepaalt tot welk niveau hij de ladder uitvraagt en welk gunningvoordeel per trede geldt. Decentrale overheden kunnen zo voorzichtig beginnen en ook kleinere bedrijven de kans geven.

ProRail wilde ook andere aanbestedende organisaties, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies de kans geven om van de CO2-Prestatieladder gebruik te maken en bracht het instrument daarom onder in een onafhankelijke stichting. Daarvoor werd de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) in het leven geroepen.

CO2-Prestatieladder 2.0

Termeer is manager van de stichting. In het bestuur zitten onder anderen Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat, oud-minister Jacqueline Cramer en voorzitter raad van bestuur van de Koninklijke BAM Groep Nico de Vries. Patrick Buck, van de raad van bestuur van ProRail, is voorzitter van het SKAO.

ProRail droeg op 16 maart 2011 de CO2-Prestatieladder officieel over aan SKAO. Op dat moment werd ook de CO2-Prestatieladder 2.0 in gebruik genomen. Deze versie maakt het ook mogelijk voor bedrijven en aanbesteders buiten de spoorsector om het instrument te gebruiken.

Verschillen versie een en twee

Termeer: “Het belangrijkste verschil tussen versie 1.2 en 2.0 van de prestatieladder is dat bij versie 2.0 het bedrijf voor de projecten, die ze onder CO2-gerelateerde gunningen hebben gekregen, duidelijk maakt wat de CO2-reductie inspanningen betekenen voor deze projecten.”

Deze zomer wordt de CO2-Prestatieladder 2.1 uitgebracht. Nieuw is dat de Raad voor Accreditatie toezicht zal gaan houden op de Gecertificeerde Instellingen.

Innovatiebijeenkomsten

Termeer: “Inmiddels tellen we 225 gecertificeerde bedrijven, waarvan ook een aantal bedrijven die buiten de infrasector werkzaam zijn.” Ook Rijkswaterstaat, baggeraars, bouwbedrijven en provincies gebruiken het meetinstrument. Maar ook bedrijven die niets met aanbestedingen te maken hebben, zetten het instrument in om CO2 te reduceren en kosten te besparen.

De SKAO organiseert innovatiebijeenkomsten waaraan overheidsorganisaties, maar ook niet gouvernementele organisaties deelnemen. Consultancybedrijf Ecofys kwam tijdens een van de brainstormsessies met het idee om zonnepanelen tussen het spoor te plaatsen.

Het Nieuwe Draaien

Op de laatste innovatiebijeenkomst werd ‘Het Nieuwe Draaien’ gepresenteerd van de brancheorganisatie BMWT en Natuur en Milieu. Het Nieuwe Draaien richt zich op slimmer en zuiniger bedienen van bouwmachines.

Na de zomer gaat het SKAO verder onderzoeken hoe de ladder onderscheidend kan blijven. Termeer: “Met name in de railsector zitten veel bedrijven al op het hoogste niveau zoals VolkerRail, BAM Rail, Strukton Rail en SPITZKE.”

Kansen in het buitenland

“We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of het nodig is om extra niveaus aan de ladder toe te voegen. Verder willen we gaan kijken naar de kansen in het buitenland voor het meetinstrument en of de ladder ingezet kan worden in andere sectoren”, vertelt Termeer.

Marieke van Gompel

Lees ook: Strukton behaalt niveau 5 op CO2-Prestatieladder 2.0

CO2-Prestatieladder

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.