De commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer

Pakket Spoorgoederenvervoer positief ontvangen door Kamer

Het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer kan rekenen op een brede steun van de Tweede Kamer. Dat bleek donderdagmiddag tijdens het Algemeen Overleg Spoor.

De spoorgoederenvervoersector bood woensdag nog een petitie aan bij de Kamerleden om steun te vragen voor het pakket en vinger aan de pols te houden bij de uitvoering ervan. “Ik denk omdat de petitie vooral heeft geholpen omdat hij als één front door de hele sector is aangeboden”, vertelt mede-ondertekenaar Hans-Willem Vroon van RailGood.

Concrete acties

De staatssecretaris heeft toegezegd dat ze eind dit jaar met een Voortgangsrapportage komt. “In die brief zal ze melden via welke concrete acties het maatregelenpakket uitgevoerd wordt”, licht Jurgen van der Sloot van Evofenedex toe. “Elke fractie heeft uitgebreid bij het maatregelenpakket stilgestaan. De afspraken uit het Maatregelenpakket moeten nu omgezet worden in actie.”

Wel maken de partijen zich zorgen over de beloofde verlaging van de gebruiksvergoedingen. “1 januari is heel dicht bij. Ik vraag me af of de subsidieregeling van 12 tot 14 miljoen dan al in gang is gezet. Als het niet lukt, dan hopelijk later wel met terugwerkende kracht. Het is vervelend dat we nu nog niet weten waar we aan toe zijn. Dat is lastig afspraken maken met klanten, want het financiële risico is voor de vervoerder”, beseft Vroon.

Gebruikersvergoeding

Het ministerie maakt tot 2023 jaarlijks 12 tot 14 miljoen euro vrij om de gebruikersvergoeding voor spoorgoederenvervoerders te verlagen. De spoorgoederenvervoerders vrezen echter deze subsidie met een extra heffing van ProRail echter weer teniet gedaan. “We verlagen de gebruikersvergoeding van het spoor om het spoorgoederenvervoer concurrerender te maken”, stelde de staatssecretaris tijdens het debat. Na vragen die hierover werden gesteld door diverse Kamerleden benadrukte ze dat de tarieven “onder de streep een verbetering” zijn.

Een andere maatregel om de concurrentiepositie van het spoorvervoer te verbeteren, is volgens haar het laten rijden van langere goederentreinen. “Van de spoorgoederenvervoerders verwacht ik verder meer efficiënte bij de havens en dat ze meewerken aan de uitrol van ERTMS. De installatie van het Europese beveiligingssysteem is een discussiepunt, omdat de vervoerders verwachten dat dit Europese systeem de komende jaren alleen maar voor extra kosten zorgt en weinig oplevert.

Uitvoeringsprogramma

Nu is de spoorgoederentafel aan de beurt om de visie om te zetten in een uitvoeringsprogramma. “Gelukkig zitten we daar zelf ook aan tafel”, licht Van der Sloot toe. “Dat is eind dit jaar klaar. De Kamer is in ieder geval enthousiast over het pakket. Ook de sector is nu zelf aan zet, bijvoorbeeld met schonere, stillere treinen en het bevorderen van de modal shift van de weg naar het spoor.”

Lees ook:

Sector wil uitvoering maatregelenpakket spoorgoederenvervoer versnellen

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.