Studie: personenvervoer per spoor Gent-Terneuzen is kansrijk

Personenvervoer per spoor tussen Gent en Terneuzen in België is kansrijk. Dat blijkt uit twee recente studies uitgevoerd door onderzoeksbureaus Goudappel Coffeng en Mint. Zij deden onderzoek naar het economisch belang van North Sea Port als derde haven van Europa. North Sea Port is een grensoverschrijdend havengebied van Vlissingen in Nederland en Gent in België.

Volgens de onderzoeksbureaus heeft een spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen net zo veel potentie als een soortgelijke grenssoverschrijdende regionale spoorlijnen. Van deze verbinding zullen naar verwachting met name mensen gebruikmaken die werkzaam zijn in het havengebied.

Na het nemen van een aantal maatregelen is het volgens Goudappel Coffeng en Mint mogelijk om dagelijks tussen de twee- en drieduizend reizigers te vervoeren. Dat zijn tussen de zevenhonderdduizend en een miljoen reizigers per jaar. De spoorlijn tussen Gent en Terneuzen heeft dubbele functie: die van een voorstad van Gent met een link naar diverse woonkernen en een ontsluiting naar de haven.

North Sea Porth, bron: Google Maps
North Sea Porth, bron: Google Maps

Knelpunten

Movares en TML onderzochten welke knelpunten het huidige spoornetwerk heeft voor  goederenvervoer. Daaruit blijkt dat er vanuit Nederland een oostelijke spoorgoederenverbinding tussen Gent en Terneuzen ontbreekt. De verwachting is dat de Sluiskilbrug rond 2028 een flessenhals wordt, omdat de brug dan het aantal treinen niet langer kan verwerken.

Ook toont de studie aan dat er in Vlaanderen een capaciteitstekort is op het baanvak ten noorden van de Gentse deelgemeente Wondelgem. Bovendien kennen diverse spoorlijnen aan beide zijden van de grens capaciteitsknelpunten.

Toename goederenoverslag

In de fusiehaven van North Sea Port (en eerder de afzonderlijke havens van Zeeland Seaports en Gent) is sprake van een fors toenemende groei in goederenoverslag. Ook het eerste halfjaar van 2018 was er sprake van een stijging met maar liefst elf procent.

De aanhoudende groei in goederenoverslag van de afgelopen jaren in North Sea Port kan door de bestaande knelpunten op het spoortraject Gent-Terneuzen op termijn niet worden verwerkt via spoorvervoer. De knelpunten worden nog nijpender door de toename van het spoorverkeer in het havengebied van North Sea Port en de doelstelling om de groei vooral te faciliteren met duurzame modaliteiten zoals het spoorvervoer. Investeren in deze grensoverschrijdende spoorinfrastructuur is daarom van groot belang voor de ontsluiting van North Sea Port.

Belangrijke positie

De Vlaams-Nederlandse haven heeft een belangrijke positie door de veelheid van goederenstromen over de noord-zuid-as binnen Europa, waarbij gebruik moet kunnen worden gemaakt van alle transportmodaliteiten. North Sea Port behoort met de havens van Antwerpen en Rotterdam tot de Europese top drie. Een optimale bereikbaarheid en goede achterlandverbindingen zijn daarbij van groot belang, maar daarvoor moeten wel diverse knelpunten voor goederen- en personenvervoer worden opgelost.

Het project Rail Ghent Terneuzen ontvangt cofinanciering vanuit het CEF-budget van de Europese Unie. De deelnemers aan deze studies zijn respectievelijk North Sea Port, gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en Infrabel, NMBS.

In de volgende fase van het onderzoek worden de technische haalbaarheid en kosten van diverse oplossingsrichtingen onderzocht. De resultaten van dit vervolgonderzoek worden begin 2019 verwacht.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Studie: personenvervoer per spoor Gent-Terneuzen is kansrijk”

kees boer|08.10.18|17:26

Ik zal dat toejuichen dat dat er eindelijk eens komt;de exploitatie moet echter wel door een Belgisch maatschappij worden gedaan

Pat Rick|10.10.18|11:39

ik weet niet of personenvervoer heel belangrijk is in de ogen van de havenbazen die hun groeiambities in goederenvervoer niet willen verstoren door zoiets als personenvervoer.

In artikel staat ook ” North Sea Port behoort met de havens van Antwerpen en Rotterdam tot de Europese top drie.”, wat niet klopt. De combinatie staat met rond 75 miljoen ton hooguit op de 7de plaats, voorafgegaan door Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Marseille, Botas

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.