Gunning Theemswegtracé, Havenspoorlijn, Betuweroute

Havenbedrijf Rotterdam maakt gunning Theemswegtracé bekend

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aannemersconsortium SaVe de opdracht gegund voor het bouwen van de onderbouw voor het Theemswegtracé. Het SaVe-consortium bestaat uit bouwbedrijven Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants.

Het Theemswegtracé is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

Capaciteitsknelpunt

Vanwege verwachte groei van het spoorvervoer en van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven verwacht het Havenbedrijf dat er capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer ontstaat. De aanleg van het Theemswegtracé is een oplossing voor dit knelpunt. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Door het verleggen van de spoorlijn over de Rozenburgsesluis en via de Theemsweg wordt het toenemende treinverkeer, van en naar Europoort en de Maasvlakte, niet meer belemmerd door het scheepvaartverkeer. Daardoor verbetert de spoorverbinding tussen het westelijk havengebied en het achterland.

Spoorviaduct

De opdracht betreft het bouwen van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief twee stalen boogbruggen halverwege de Havenspoorlijn. Het gaat om een deelproject van de aanleg van het Theemswegtracé. Na oplevering volgt een fase waarin de bovenbouw wordt aangelegd, bestaande uit het spoor inclusief alle daarbij behorende systemen.

Met de aanleg van het gehele Theemswegtracé is een investeringsbedrag gemoeid van driehonderd miljoen euro. De Europese Unie stelt 62 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het resterende bedrag wordt gedragen door het Havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Coördinatie

Havenbedrijf Rotterdam coördineert, ontwerpt en realiseert het project in samenwerking met ProRail. Na realisatie van het tracé draagt het Havenbedrijf het beheer en onderhoud van het nieuwe stuk spoorlijn over aan ProRail.

De werkzaamheden beginnen in de loop van 2018 en zijn naar verwachting gereed in 2020.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Havenbedrijf Rotterdam maakt gunning Theemswegtracé bekend | SpoorPro.nl
Gunning Theemswegtracé, Havenspoorlijn, Betuweroute

Havenbedrijf Rotterdam maakt gunning Theemswegtracé bekend

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aannemersconsortium SaVe de opdracht gegund voor het bouwen van de onderbouw voor het Theemswegtracé. Het SaVe-consortium bestaat uit bouwbedrijven Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants.

Het Theemswegtracé is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

Capaciteitsknelpunt

Vanwege verwachte groei van het spoorvervoer en van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven verwacht het Havenbedrijf dat er capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer ontstaat. De aanleg van het Theemswegtracé is een oplossing voor dit knelpunt. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Door het verleggen van de spoorlijn over de Rozenburgsesluis en via de Theemsweg wordt het toenemende treinverkeer, van en naar Europoort en de Maasvlakte, niet meer belemmerd door het scheepvaartverkeer. Daardoor verbetert de spoorverbinding tussen het westelijk havengebied en het achterland.

Spoorviaduct

De opdracht betreft het bouwen van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief twee stalen boogbruggen halverwege de Havenspoorlijn. Het gaat om een deelproject van de aanleg van het Theemswegtracé. Na oplevering volgt een fase waarin de bovenbouw wordt aangelegd, bestaande uit het spoor inclusief alle daarbij behorende systemen.

Met de aanleg van het gehele Theemswegtracé is een investeringsbedrag gemoeid van driehonderd miljoen euro. De Europese Unie stelt 62 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het resterende bedrag wordt gedragen door het Havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Coördinatie

Havenbedrijf Rotterdam coördineert, ontwerpt en realiseert het project in samenwerking met ProRail. Na realisatie van het tracé draagt het Havenbedrijf het beheer en onderhoud van het nieuwe stuk spoorlijn over aan ProRail.

De werkzaamheden beginnen in de loop van 2018 en zijn naar verwachting gereed in 2020.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.